Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ База данных (БД) \ 5104. Курсовий проект Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних проходження практики студентами ВНЗ (на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ)

Курсовий проект Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних проходження практики студентами ВНЗ (на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ)

« Назад

Код роботи: 5104

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: База даних

Тема: Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних проходження практики студентами ВНЗ (на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ)

Кількість сторінок: 61

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Стратегія автоматизації предметної області

1.1. Загальні положення

1.2. Мета, цілі та задачі створення бази даних

1.3. Вимоги до інформаційного забезпечення

2. Аналіз предметної області

2.1. Загальні положення системного аналізу ПО

2.2. Загальні положення проходження практики

2.3. Системний аналіз предметної області

2.3.1. Сутність Навчальний план

2.3.2. Сутність Запланована практика

2.3.3. Сутність Вид практики

2.3.4. Сутність Кваліфікаційний рівень

2.3.5. Сутність Спеціальність

2.3.6. Сутність Курс

2.3.7. Сутність ВНЗ

2.3.8. Сутність Інститут

2.3.9. Сутність Факультет

2.3.10. Сутність Кафедра

2.3.11. Сутність Група

2.3.12. Сутність Студент

2.3.13. Сутність База практики

2.3.14. Сутність Договір

2.3.15. Сутність Керівник

2.3.16. Сутність Практика студента

2.3.17. Сутність Звіт

2.4. Інформаційно-довідкові задачі

3. Концептуальне моделювання предметної області

3.1. Теоретичні положення концептуального моделювання

3.2. Мова ER-моделювання ПО

3.2. Побудова концептуальної моделі проходження практики студентами

4. Логічне та фізичне проектування бази даних

4.1. Логічне проектування

4.2. Фізичне проектування

4.2.1. Скрипти створення бази даних

4.2.2. Інформаційно-пошукові запити

Висновки

Мета цього курсового проекту полягає у розробці бази даних предметної області, яка має відношення до проходження практики студентами у ВНЗ. У загальному випадку створення любої програмної системи, у тому числі і бази даних, проходить складний життєвий цикл. Існує багато методологій по опису життєвого циклу проектування та розробки баз даних.

У цьому курсовому проекту буде використано методологію, згідно з якої життєвий цикл складається з наступних етапів:

- розробка стратегії автоматизації предметної області;

- проведення системного аналізу предметної області;

- концептуальне моделювання предметної області;

- логічне та фізичне проектування.

Як відомо, усяка предметна область складається з двох компонент: переліку задач, які повинні автоматизуватися, та інформації, на основі якої задачі вирішуються. Приймаючи до уваги, що курсовий проект має відношення до проблематики баз даних, ми опишемо усі ці етапи не по відношенню до всієї предметної області, а тільки до її інформаційної моделі.

Головною ціллю курсового проекту є проектування бази даних проходження практики студентами у ВНЗ на прикладі факультету комп’ютерних наук Національного авіаційного університету.

Проектування баз даних - це складний, багатокроковий процес перетворення інформаційного середовища ПО у інформаційну модель у вигляді бази даних. Цей процес складається з різних етапів, а саме: розробка стратегії автоматизації, аналіз ПО, побудова концептуальної моделі ПО, логічне та фізичне проектування БД.

На сучасному етапі розвитку інформатики проектування баз даних перетворилося на цілком сформовану наукову дисципліну, яка має у своєму складі формально-теоретичну та технологічну складові.

Теоретичної основою проектування баз даних є теорія нормалізації, яка дозволяє чітко і строго відповісти на таке запитання: як слід проводити перетворення початкової схеми ПО таким чином, щоб результуюча схема бази даних була еквівалентна початковій і була краща за неї. Методологія проектування детально описує усі етапи життєвого циклу створення бази даних з використанням сучасних мов опису ПО.

Ціллю курсового проекту було проектування бази даних проходження практики студентами на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ.

Для виконання курсового проекту були проведені всі необхідні дослідження, що стосуються розробки стратегії автоматизації, в результаті яких була надана відповідь на принципові запитання, що стосуються автоматизації любої предметної області.

Після цього був проведений аналіз ПО в результаті якого був отриманий змістовний опис ПО. Для аналізу ПО використовувалися наявні документи, а саме: прикази та розпорядження, що були видані в Міністерстві освіти та науки, а також в НАУ і на факультеті комп’ютерних наук стосовно проходження практики студентами; учбовий план на факультеті комп’ютерних наук. Крім того, були отримані консультації провідних викладачів кафедри інженерії програмного забезпечення стосовно теми курсового проекту.

Після цього була побудована концептуальна модель. Для цього була використана мова ER-опису ПО, яка базується на концепції, що інформаційна модель будь-якої ПО може бути описана із застосування таких понять, Як сутність, атрибут, зв’язок. Крім того, ця мова є суттєво графічною, що дає можливість наочно представляти концептуальну модель ПО.

При побудові концептуальної моделі неявно використовувалися результати теорії нормалізації, у зв’язку з цим побудована модель представлена у третій нормальній формі. Необхідності використання більш високих нормальних форм не було, так як у предметній області не були виявлені складні види транзитивних функціональних залежностей, а також багатозначні залежності.

Логічне та фізичне проектування БД складалося з конвертації концептуальної моделі ПО у реляційну модель даних. При цьому був використаний алгоритм конвертування схеми ПО у мові ER в схему реляційної бази даних. Після цього реляційна база даних була представлена у вигляді команд створення таблиць бази даних у мові SQL ORACLE. Крім того, у мові SQL описані деякі інформаційно-пошукові запити.

Виконаний курсовий проект надав мені можливість ознайомитися з технологією проектування баз даних, та отримати практичний досвід у проектуванні бази даних з конкретної предметної області.