Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ WEB-программирование \ 5103. Дипломна робота Технологія створення сайту-візитки чернігівського товариства бджолярів-інвалідів

Дипломна робота Технологія створення сайту-візитки чернігівського товариства бджолярів-інвалідів

« Назад

Код роботи: 5103

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Web-програмування

Тема: Технологія створення сайту-візитки чернігівського товариства бджолярів-інвалідів

Кількість сторінок: 74

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Огляд проекту

1.2. Огляд технологій створення сайту

1.3. Створення макету

1.4. Вибір цільової аудиторії

РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

2.1. Огляд видів верстки

2.2. Структура сторінки

2.3. Структура сайту

2.4. Файлова структура

2.5. Опис шаблону сторінки

2.6. Вибір кольорів

2.7. Вибір шрифтів

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА ЧАСТИНА

3.1. HTML розмітка сторінок

3.2. Таблиці каскадних стилів

3.3. JavaScript

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1. Організація виробництва і праці

4.2. Розрахунок витрат на виробництво та ціни продукції

4.3. Економічні результати й ефективність діяльності

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1. Аналіз умов праці

5.2. Заходи безпеки щодо попередження виникнення травматизму і професійних захворювань

5.3. Організація робочих місць

5.4. Заходи пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. Створення сайту – це трудомісткий процес, який включає роботи по складанню технічного завдання та створенню структури сайту, розробці логотипу та дизайн концепції, програмуванню та інформаційному наповненню, тестуванню та викладанню в Інтернет.

Процес створення сайту включає рішення багатьох задач, а також необхідність отримання супутніх послуг, наприклад доменного імені, хостингу.

Етапи розробки сайту:

− постановка завдання сайту;

− розробка дизайну сайту;

− HTML верстка сторінок сайту;

− програмування;

− компоновка та інформаційне наповнення сайту;

− тестування;

− доробка за наслідками тестування.

Завдання, які ставляться при розробці сайту, являють собою набір конкретних дій, реалізація яких призведе до досягнення кінцевої мети. Завдання плануються в залежності від багатьох факторів - бюджету проекту, його важливості для компанії, наявних ресурсів для його реалізації і підтримки, часових обмежень і т.п.

Перед початком роботи над створенням сайту, варто визначити ціль, якої необхідно досягти. Веб-проект як і будь-який інший проект, повинен виконувати певну місію – пропагувати ідеї у суспільстві, бути віртуальним представництвом компанії, популяризувати товари та послуги, приносити прибуток, стати майданчиком для здійснення інтернет-покупок тощо. Саме мета веб-сторінки є відправним пунктом, навколо котрого базуються всі інші етапи роботи.

Створення сайту – це процес, якому передують багато причин.

По-перше, Iнтернет-простір став невід’ємною частиною життя сучасної людини, яка подекуди проводить там до 90 % свого вільного часу.

По-друге, активними темпами розвивається сфера Iнтернет-комерції, починаючи від розвитку iнтернет-магазинів і закінчуючи появою електронних грошей та електронного маркетингу.

По-третє, велика конкуренція на ринку змушує власників бізнесу шукати та завойовувати нові сфери, якими донедавна був Iнтернет. Сьогодні ця галузь також показує високий рівень конкуренції. Споживач хоче отримати не тільки якісний продукт чи послугу, він хоче зекономити свій час на зручній навігації, системі пошуку, виборі товару, він хоче бачити красиві зображення, чути приємну фонову музику, мати мінімум відволікаючих факторів. Тільки за такої ситуації він знову повернеться на веб-проект. Тому створення ресурсу повинно враховувати усі фактори, які можуть завадити комфорту клієнта.

Основними перевагами Iнтернет-сайтів є можливість цілодобово бути на зв’язку зі своїми клієнтами і партнерами по бізнесу. Автоматично збільшуються обсяги продажів та розшириться клієнтська база. З’являється змога ділитися великою кількістю інформації за допомогою своєї віртуальної сторінки. Крім того, веб-сайти дають можливість отримувати швидкий зворотній зв'язок від своїх споживачів за допомогою спеціальних форм.

Метою дипломного проекту є розробка сайту візитки Чернігівського товаритсва бджолярів-інвалідів.

Завданням дипломного проекту є:

- розгляд технологій та підходів до створення сайту;

- розробка фізичної та логічної структури сайту;

- розрахуноку собівартості послуги з розробки сайту;

- визначення вимог з охорони праці інженера-програміста та веб-дизайнера.

Метою дипломного проекту була розробка сайту візитки Чернігівського товариства бджолярів-інвалідів.

Етапи розробки сайту:

− постановка завдання сайту;

− розробка дизайну сайту;

− HTML верстка сторінок сайту;

− програмування;

− компоновка та інформаційне наповнення сайту;

− тестування;

− доробка за наслідками тестування.

Метою розробки даного сайту – візитки є:

− інформування про діяльність даного товариства;

− надання контактних даних товариства;

− створення віртуального представництва товариства;

− надання корисної для бджолярів інформації.

Сайт орієнтований на наступні групи користувачів:

− члени товариства;

− особи, зацікавленні у діяльності данного товариства;

− потенційні члени товариства;

− особи, зацікавленні у бджолярстві.

При створенні сайту використано такі технології: HTML, CSS, JavaScript

Основою макета сайту стала фіксована верстка, бо представляється можливість обрати довжину рядка тексту, оптимальну для його читання.

Зміст сайту: фотографії та текстова інформація.

Структура сайту є досить простою. В першу чергу після завантаження сайту користувач потрапляє на головну сторінку, з якої за допомогою горизонтального меню можна потрапити на інші сторінки сайту. Крім того, з будь – якої сторінки сайту можна потрапити на будь – яку іншу сторінку.

Створення даного сайту займає 102 години.

Собівартість послуги з розробки сайту складає 3419,23 грн.

Відпускна ціна сайту складає 4865,36 грн.

Основна питома вага в структурі собівартості припадає на заробітну плату.

Рентабельність продукції складає 18,58%.

На робочому місці користувача ПК виникають небезпечні та шкідливі фактори: підвищений рівень шуму, несприятливі мікрокліматичні умови, недостатній рівень освітленості, пилове забруднення повітря, підвищений рівень електромагнітних випромінювань радіочастот, висока напруга електричної мережі, статична електрика, тощо.

Приміщення, в якому знаходиться 4 робочих місця з ПК, має виробничу площу 28,8 м2, і висоту стелі 2,8 м. Кожне робоче місце обладнане робочим столом, стільцем та персональним комп'ютером, що складається з монітора, системного блоку, клавіатури та миші. Площа на одне робоче місце оператора ПК не повинна бути меншою за 6м2, а об'єм не менший за 20м3. Ширина проходів не повинна бути меншою за 1 м. Відстань між бічними сторонами моніторів 1,2 м.

Заходи щодо усунення небезпеки ураження електричним струмом зводяться до правильного розміщення устаткування та електричних кабелів. Інші заходи щодо забезпечення електробезпеки, збігаються з загальними заходами пожежо- та електробезпеки.

В якості профілактичних заходів для забезпечення пожежної безпеки слід використовувати скриту електромережу, надійні розетки з пожежобезпечних матеріалів, силові мережі живлення устаткування виконувати кабелями, розрахованими на підключення в 3-5 разів більшого навантаження, включати й виключати живлення обладнання за допомогою штатних вимикачів.

1. Про охорону праці [Електронний ресурс]: закон України [прийнято Верховною Радою 14 жовтня 1992р. № 2695-XII]. Режи доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.154.21&nobreak=1.

2. Правила охорони праці під час експлуатації електронно -обчислювальних машин [Електронний ресурс]: Наказ [прийнято Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26 березня 2010р. №65]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10.

3. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. – К.: Знання - 2011. – 718 с.: - ISBN: 978-966-346-622-4.

4. Якоб Нильсен Веб-дизайн / Якоб Нильсен - Символ-Плюс – 2003 р. - 512 стр.

5. Якоб Нильсен Web-дизайн. Удобство использования Web-сайтов / Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер – Вильямс – 2007г. - 376 стр.

6. Игорь Райхман Практика медиа измерений. Аудит. Отчетность. Оценка эффективности / Игорь Райхман — М.: Альпина Паблишер – 2013г.— 432 стр. — ISBN 978-5-9614-4499-5.

7. Ульрих Бер Что означают цвета / Ульрих Бер – Феникс – 1997г. – 224стр.: - ISBN: 5222000771.

8. Джонатан Прайс Текст для Web. Доступность и привлекательность / Джонатан Прайс, Лиза Прайс – Вильямс - 2003 г. - 464 стр.: - ISBN 5-8459-0420-X.

9. Печников В. Н. Создание Web-сайтов без посторонней помощи / Печников В. Н. – М.: Технический бестселер – 2006г. – 464 стр.: - ISBN: 5-89392-137-2.

10. Завіновська Г. Т. Економіка праці / Завіновська Г. Т. — К.: КНЕУ – 2003р. — 300 стр.: - ISBN 966–574–466–6.

11. Зінченко В. П. Основи ергономіки / В. П. Зинченко, В. М. Мунипов. – М.: Изд-во Московского государственного университета – 1979р. – 342 стр.

12. Гандзюк М. П. Основи охорони праці / Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. – К Каравела – 2004р. – 408 стр.

13. Москальова В. М. Основи охорони праці - Київ: ВД Професіонал – 2005 р. - 666 стр.

14. Запорожець О. І. Основи охорони праці / Запорожець О.І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. – К: Центр учбової літератури – 2009р. – 264 с.: – ISBN 978-966-364-934-4.