Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Программирование (язык программирования С) \ 5102. Курсова робота Розробка навчально-контролюючого комплексу на тему інформатика

Курсова робота Розробка навчально-контролюючого комплексу на тему інформатика

« Назад

Код роботи: 5102

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Програмування (мова програмування С)

Тема: Розробка навчально-контролюючого комплексу на тему інформатика

Кількість сторінок: 57

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Характеристика об’єкту розробки

1.1. Визначення об’єкту розробки

1.2. Функціональне призначення

1.3. Мова програмування С++

1.3.1. Виникнення і еволюція мови C ++

1.3.2. Зауваження по проекту мови

1.3.3. Порівняння мов С ++ і С

1.3.4. Зауваження для програмістів на С

1.3.5. Ефективність і структура

1.4. Середовище розробки СBuilder

1.5. Об’єктно-орієнтоване програмування

1.6. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

2. Розробка програми

2.1. Розробка модулю для перегляду матеріалів

2.2. Розробка модулю редактора профілів

2.3. Розробка модулю тестування

2.4. Розробка модулю перегляду результатів

Висновки

Перелік використаних джерел

Додаток

Розвиток навчальних систем в даний час йде в напрямку надання їм властивості адаптації до цілей і умов навчання.

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - впровадження засобів нових інформаційних технологій в систему освіти. Відбувається інтенсивний процес розробки методики застосування сучасних інформаційних технологій в різних навчальних предметах і в різноманітних видах навчальної діяльності.

Велика увага приділяється саме самостійній роботі учнів. З широким проникненням комп'ютерної техніки в наш побут гострою проблемою стало створення хороших електронних підручників, в повній мірі використовують мультимедійні можливості комп'ютерів, які здійснюють контроль знань, що дозволяє вибирати траєкторію і швидкість навчання, надавати широкий перелік довідкової інформації.

Один з оптимальних шляхів ефективного використання комп'ютера в навчанні полягає в розробці цілісних електронних навчально-контролюючих комплексів, орієнтованих на застосування всіх навчальних середовищ, включаючи новітні інтерактивні технології.

Метою даної курсової роботи є розробка навчально-контролюючого комплексу на тему інформатика.

На основі поставленої мети були виявлені наступні завдання, які повинні бути вирішені в процесі створення системи:

- повинна бути можливість перегляду додаткового матеріал;

- має бути можливість перевірки знань;

- повинна бути можливість додавання нового профілю;

- має бути можливість видалення нового профілю;

- ім'я профілю повинно бути індивідуально, тобто імена не повинні повторюватися;

- ім'я профілю не може бути порожнім;

- повинна бути можливість отримання кількості проходження користувача під даним профілем тестувань;

- повинна бути можливість отримання кращого результату проходження користувача під даним профілем тестувань;

- повинна бути можливість отримання середнього балу проходження користувача під даним профілем тестувань;

- кількість питань не повинно бути обмежене;

- кожне питання має зберігатися в окремому текстовому файлі;

- формулювання питання не повинна перевищувати 500 символів;

- формулювання відповіді не повинна перевищувати 499 символів;

- має бути тільки один варіант правильної відповіді;

- повинна бути можливість отримання кількості поставлених запитань;

- повинна бути можливість отримання кількості правильно даних відповідей;

- повинна бути можливість отримання набраного балу;

- повинна бути можливість виконання тестування заново;

- повинна бути можливість завершення тестування.

В результаті виконання курсового проекту був вивчений об'єкт автоматизації – електронний навчально-контролюючий комплекс. Були розроблені питання для контролю знань та презентації для демонстрування теоретичного матеріалу.

Для реалізації програмного додатку було обрано середовище розробки Borland C++ Builder та мову програмування C++.

В результаті роботи перевірені всі функції, які має виконувати додаток.

Створений додаток відповідає сучасним вимогам до якісного програмного продукту. Результати, отримані в ході виконання курсового проекту, можна використовувати в подальшому для створення повноцінного додатку, який значно скоротить трудовитрати при веденні інформації і отриманні звітів щодо рівня знань слухачів курсу.

1. Архангельський А. Я. C ++ Builder 6. Довідковий посібник. Книга 1. Мова С ++. - М.: Бином, 2002.

2. Джаррод Холингворт, Боб Сворт, Марк Кэшмэн, Поль Густавсон. Borland C++ Builder 6. Руководство разработчика. — М.: «Вильямс», 2004.

3. Джерод Холлингворс, Дэн Баттерфилд, Боб Свот. C++ Builder 5. Руководство разработчика. — М.: «Диалектика», 2001.

4. Пасхин Е. Н. Автоматизовані систем навчання. - СПб.: Питер. 2003.