Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ WEB-программирование \ 5099. Дипломна робота Застосування сучасних технологій розробки інтерактивних HTML застосувань на прикладі Web-порталу для підготовки та публікації наукових текстів

Дипломна робота Застосування сучасних технологій розробки інтерактивних HTML застосувань на прикладі Web-порталу для підготовки та публікації наукових текстів

« Назад

Код роботи: 5099

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Веб-програмування

Тема: Застосування сучасних технологій розробки інтерактивних HTML застосувань на прикладі Web-порталу для підготовки та публікації наукових текстів

Кількість сторінок: 58

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

Реферат

Вступ

1. Огляд існуючих рішень

1.1. Напрямки розвитку сучасних web-технологій

1.1.1. Поява DHTML

1.1.2. Технології, що застосовуються Web-клієнтами

1.1.3. Технології створення серверних Web-додатків

1.2. Застосування технологій Single Page Application (SPA)

1.2.1. Загальна архітектура технологій SPA

1.2.2. Порівняння патернів проектування

2. Застосування сучасних технологій розробки інтерактивних HTML застосувань на прикладі Web-порталу для підготовки та публікації наукових текстів

2.1. Визначення загальних вимог до Web-порталу

2.2. Визначення функціоналу Web-порталу

2.3. Ролі та права користувачів

2.4. Архітектура Web-порталу

2.5. Побудова макету інтерфейсу користувача

2.6. Розробка бізнес-логіки клієнтського ПЗ Web-порталу

2.7. Проектування програмного забезпечення клієнтської частини ПЗ

3. Охорона праці

3.1. Аналіз умов праці на робочому місці програміста

3.2. Промислова безпека у виробничому приміщенні

3.3. Виробнича санітарія у приміщенні

3.4. Пожежна безпека виробничого приміщення

Висновки

Перелік посилань

На сьогоднішній день комп'ютерні та мережеві технології відіграють все більшу роль в різних областях людської діяльності. Процеси впровадження нових інформаційних технологій впливають на всі її сфери. Швидкий розвиток комунікаційних технологій трансформує багато процесів в сучасному суспільстві.

Інтернет, як найбільш доступна і зручна система глобального обміну інформацією між користувачами не тільки довела свою життєздатність, але і починає витісняти інші способи і канали комунікацій, що відбувається на основі більш низької вартості послуг, високої швидкості передачі даних, більш широкого спектру представленої і переданої інформації.

Сучасні інформаційні системи і системи міжнародного зв'язку дають можливість відійти від традиційної паперової документації як головного носія інформації. Організація електронного інформаційного обміну між користувачами мережі Інтернет має багато переваг, зокрема, можливість швидкого доступу до потрібної інформації в будь-якому місці і в будь-який час, маючи лише вихід до Інтернету.

На сьогоднішній день мільйони людей у світі використовують сучасні технології, які дозволяють їм мати доступ до Інтернету та використовувати безмежні можливості світового інформаційного простору. Саме тому на зміну паперовій документації приходить електронна, з року в рік зростає кількість електронних книг, з’являються електронні бібліотеки.

Багато людей має чим поділитися зі світом, тому переважна більшість сучасних Інтернет-ресурсів повинні мати функціонал, який не лише забезпечує для користувачів можливість перегляду його вмісту, але також і можливість розміщення та редагування власної інформації.

Інтернет-технології на сьогоднішній день, також як і промислові та фінансові технології, визначають засоби і форму, в яких реалізується спільна діяльність людей заради досягнення певних цілей. Тобто Інтернет-технології це все, що пов'язано з Глобальною мережею, а зокрема і в основному це Web-сторінки в безлічі різних варіантів: форуми, чати, пошта, Інтернет-магазини, новини, фотобанки і т.д. Вміст цих сторінок побудований і працює у відповідності з певними правилами, за певними методам на базі певних програм і технічних засобів (серверів, мереж та ін.).

Перед розробниками сучасних Інтернет-технологій, зокрема, Web-ресурсів, часто постає непросте питання відповідності певним вимогам, а також продуктивності ресурсу, що розробляється. Адже паралельно з впровадженням нових та вдосконаленням існуючих Web-технологій безупинно зростають вимоги до сучасних Web-ресурсів.

Якщо ще 10 років тому переважна більшість Web-сайтів представляла собою набір статичних HTML-сторінок. Сьогодні подібні сайти зустрічаються вкрай рідко, зазвичай так виконані невеликі персональні Web-сайти, а також сайти невеликих компаній, які не претендують ні на що, крім розміщення відносно невеликого обсягу інформації, яка рідко змінюється.

В процесі перетворення Інтернету з набору інформаційних ресурсів на інструмент ведення бізнесу технології створення сайтів істотно змінилися, і на сьогоднішній день більшість Web-сайтів представляють собою набір додатків, яким властиві інтерактивність, засоби персоналізації, засоби взаємодії з клієнтами (наприклад, прийом замовлень і платежів) та партнерами, а нерідко - і засоби інтеграції з «внутрішніми» корпоративними додатками власника сайту, наприклад, деякої компанії.

Із зростанням складності та об’ємів інформації, яка передається та обробляється в ході взаємодії користувача з Web-ресурсом, враховуючи вимоги до функціоналу, який повинен мати ресурс, актуальним залишається питання продуктивності сучасних Web-ресурсів.

Не зважаючи на те, що на сьогоднішній день більшість користувачів мають доступ до швидкісного Інтернету, враховуючи складність сучасних Web-ресурсів, швидкість завантаження сайтів та роботи з ними залишається актуальним питанням.

Тому актуальним є і питання створення таких Web-ресурсів, які б поєднували у собі зручний інтерфейс користувача з усіма необхідними функціями, можливість одночасної роботи багатьох користувачів, зберігання досить великих об’ємів інформації, і в той же час забезпечували швидкість та надійність роботи із ними.

Метою роботи є дослідження сучасних технологій розробки інтерактивних HTML застосувань та вибір оптимальних методів та засобів розробки Web-порталу для підготовки та публікації наукових текстів.

Для досягнення мети в рамках ВКР необхідно вирішити такі завдання:

- вивчити і проаналізувати предметну область;

- зробити порівняльний аналіз існуючих рішень та обрати оптимальний варіант;

- визначити основні функції Web-порталу;

- спроектувати архітектуру Web-порталу;

- описати інтерфейс користувача, створити макет інтерфейсу;

- розробити алгоритми роботи логіки системи, описати запити, що використовуватимуться в системі та підсистемах.

Також в рамках ВКР потрібно проаналізувати умови роботи на робочому місці користувача ПК, на якому проектуватиметься та розроблятиметься Web-портал, перевірити відповідність цих умов нормативним вимогам.

В процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи було проведено аналіз напрямків розвитку розробки сучасних Web-додатків, зокрема було приділено особливу увагу сучасним тенденціям до створення Web-ресурсів з інтерактивною поведінкою, наповнення сторінок котрих здатне динамічно змінюватись в залежності від дій користувача. Було розглянуто різні підходи до реалізації програмного забезпечення таких ресурсів, як клієнтської, так і серверної частини.

В ході дослідження особлива увага була приділена технологіям Single Page Application (SPA), які на сьогодні отримали широке розповсюдження. Важливими перевагами даного підходу в розробці Web-ресурсів є підвищення швидкості їх завантаження та реакції на дії користувача, зменшення споживання трафіку, а також підтримка різних платформ.

Також в ході роботи був проведений аналіз різних проектів проектування, які використовуються при розробці Web-ресурсів з застосуванням технологій SPA.

Послідовно була проведена робота з проектування Web-порталу для підготовки та публікації наукових текстів із застосуванням технологій SPA. На відповідних етапах проектування були побудовані діаграми активності для ресурсу, бізнес-логіка роботи порталу, визначені типи користувачів та їх права, на основі чого був проектований інтерфейс користувача та визначені основні моделі та їм методи, а також контролери (модулі логіки ресурсу), що викликатимуть ті чи інші методи моделей.

Також в ході роботи було проведено аналіз робочого місця розробника Web-порталу з точки зору охорони праці. В ході аналізу робочого місця були виявлені деякі невідповідності державним нормам, що можуть негативно впливати на здоров’я розробника. Також було складено інструкцію з охорони праці для робочого місця розробника (програміста).

Створений в результаті роботи Web-ресурс володіє прекрасними можливостями, що дозволяють в режимі онлайн створювати, зберігати, редагувати та публікувати наукові тексти. В сучасному світі, де комп’ютерні технології посідають значне місце в житті людини, подібні ресурси є досить актуальними, адже користувачі ресурсу у будь-якому місці та в будь-який час зможуть отримати доступ до потрібної їм інформації (перегляд опублікованих статей), а також оперативно внести необхідні зміни до своїх власних статей, використовуючи при цьому навіть мобільні пристрої.

Розроблений портал можна вдосконалювати новими функціями, наприклад, додати пошук подібної інформації не лише в межах самого порталу, але й в Інтернеті, додати вбудовану перевірку на анти плагіат безпосередньо в процесі редагування тексту статті, тощо.

1. Тиге Дж. К. DHTML и CSS: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 506 с.

2. Д. Гудман JavaScript и DHTML. Сборник рецептов для профессионалов: Пер. с англ. – Питер, 2004. – 523 с.

3. Глушаков С. В., Жакие И. А., Хачиров Т. С. Программирование Web-страниц. – Харьков: Фолио, 2005. – 390 с.

4. Полянский А. А. Программирование на CGI. – М.: Мойор, 2003. – 176 с.

5. Рассел Джонс А. Active Server Pages 3: полное руководство: Пер. с англ. – М.: Энтроп2001. – 704 с.

6. С. І. Шаповалова, І. Я. Скорська Оптимізація моделі представлення Web-системи на основі SPA-архітектури // Вісник НТУ «ХПІ», 2012, №68. − С. 71-75.

7. Особенности архитектуры Single Page Application [Електронний ресурс]. URL: https://events.yandex.ru/lib/talks/2557/ (Дата звернення: 12.03.2015).

8. Michael S. Mikowski and Josh C. Powell Single Page Web Applications. – Manning, 2013. – 433 p.

9. Single-page vs. Multi-page. Особенности автоматизации тестирования. [Електронний ресурс]. URL: http://seleniumcamp.com/archive/selenium-camp-2013/materials/single-page/ (Дата звернення: 14.03.2015).

10. Model-View-Controller [Електронний ресурс]. URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms978748(en-us).aspx (Дата звернення: 21.03.2015).

11. MVC vs. MVP vs. MVVM [Електронний ресурс]. URL: https://nirajrules.wordpress.com/2009/07/18/mvc-vs-mvp-vs-mvvm/ (Дата звернення: 26.03.2015).

12. Правила охорони працi пiд час експлуатацii електронно-обчислювальних машин. НПАОП 0.00-1.28-10 (затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010р. № 65).

13. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 (затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7).

14. Санiтарнi норми мiкроклiмату виробничих примiщень. ДСН 3.3.6.042-99 (затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1.12.1999 р. № 42).

15. Державні будівельні норми України. Природне та штучне освітлення (СНиП ІІ-4-79).

16. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. НАПБ Б.03.002-2007. (затверджено наказом МНС України від 03.12.2007 № 833).

17. Пожежна безпека на об’єктах будівництва ДБН В.1.1.7–2002 (затверджено наказом Держбуду України від 03.12. 2002 р. № 88).