Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Системное программирование \ 5098. Курсова робота Розробка програмного забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока з використанням ООП

Курсова робота Розробка програмного забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока з використанням ООП

« Назад

Код роботи: 5098

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Системне програмування

Тема: Розробка програмного забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока з використанням ООП

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Анотація

Вступ

1. Огляд та аналіз сучасних методів проектування та розробки програмних засобів комп’ютерних систем управління

1.1. Аналіз об’єкту дослідження

1.2. Аналіз сучасних технологій проектування КСУ

1.3. Огляд та аналіз сучасних методів проектування БД

1.4. Аналіз видів сучасних інтерфейсів користувача

Висновки

2. Розробка програмного забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока

2.1. Визначення основних функцій КСУ

2.2. Розробка UML-діаграми варіантів використання системи, що розробляється

2.3. Розробка алгоритму керуючої програми, реалізує режим багатоієрархічного меню. Представлений алгоритм у вигляді UML-діаграми

Висновки

3. Розробка структурного програмного забезпечення комп’ютерних систем управління (модульна структура)

3.1. Розробка програмного забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока

3.2. Розробка алгоритмів модуля BD.cpp

Висновки

4. Тестування розробленого програмного забезпечення комп’ютерної системи управління

4.1. Розроблено наступні тести для тестування інтерфейсу

4.2. Аналіз результатів тестування

Висновки

5. Оцінка ефективності розробленого програмного забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока

Висновки

6. Розробка документації на супроводження забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока

6.1. Інструкція програмісту

6.2. Інструкція користувачеві

Висновки

Перелік джерел

Зі швидким розвитком промисловості та зі збільшенням чисельності підприємств в Україні постала проблема, пов’язана з важкими умовами праці та недостатнім рівнем механізації робіт, тому у сучасності з’являється велика потреба у автоматизації промисловості. Насамперед, автоматизація характеризується високою економічною ефективністю, економністю, точністю у роботі і заощадженням трудових ресурсів. Таким чином автоматизована система управління підприємством приносить максимальний прибуток.

Комп’ютерна система управління (КСУ) – це автоматизована система, яка ґрунтується на спільному використанні різних засобів для управління складними економічними та технічними об’єктами. КСУ складається з таких засобів як: програмні, технічні, інформаційні та організаційні. Загалом ця система напрямлена на розв'язування інформаційних завдань управління і призначена для автоматизації процесів збирання, обробки та зберігання інформації про об'єкт керування.

Для розробки програмного забезпечення комп’ютерної системи управління використовуються різні методи та технології, які з часом удосконалюються. Найсучаснішими технологіями розробки на сьогодні є структурне, візуальне, об’єктно-орієнтоване, подійно-орієнтоване та модульне програмування.

Дана курсова робота призначена для розробки комплексу програм забезпечення комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока з використання принципів методу об’єктно-орієнтованого програмування.

У даній курсовій роботі згідно індивідуального та технічного завдання розроблено програмне забезпечення для комп’ютерної системи діагностики несправності системного блока. Програма надає користувачу можливість швидко визначити відхилення від допустимих меж параметрів різних компонентів системного блоку.

В першому розділі був проведений варіантний огляд та аналіз сучасних методів та засобів проектування програмного забезпечення, було прийнято рішення, при розробці даної системи, використати технології об’єктно-орієнтованого програмування, так як дані технології дозволяють найбільш ефективно розробити програмне забезпечення з мінімальними затратами часу.

У другому розділі, для представлення алгоритмічного забезпечення системи, було використано технологію UML та Use Case діаграм, так як вони виявились найбільш ефективними та зручними у використанні про розробці великих проектів.

В третьому розділі були приведені алгоритми для основних, ключових операцій які використовує програма в роботі.

В четвертому розділі проведено тестування програмного забезпечення. За результатами тестування, програма є робочою і відповідає індивідуальному завданню.

В п’ятому розділі розроблене програмне забезпечення було поділене на модулі. Таке розбиття на модулі дає можливість спростити процес написання програмного коду та зробити логічну структуру системи зрозумілішою.

В шостому розділі було представлено документацію для роботи з розробленим програмним забезпеченням, мінімальні системні вимоги та інструкцію запуску програми

Отже, дане програмне забезпечення як найкраще підходить для діагностики несправності системного блока, так як воно дозволяє швидко зрозуміти, який саме компонент системи працює некоректно, або є несправним.

1. Москвіна С. М. Конспект лекцій / С. М. Москвіна – Вінниця ВНТУ, 2013.

2. Зрюмов Е. А. Бази даних для інженерів / Е. А. Зрюмов, А. Г. Зрюмова – Барнаул: АртГТУ, 2010. – 133 с.

3. Конноллі Т. Бази даних: проектування, реалізація і супроводження. Теорія і практика / Т. Коннолі, К. Бегг, А. Странчан – Київ: Діалектика, 2000. – 1120 с.

4. Мандел Т. Розробка інтерфейсу користувача / Т. Мандел – Москва: ДМК Пресс, 2001. – 408 с.

5. Клещев А. С. Методи і засоби розробки інтерфейсу користувача: сучасний стан [Електронний ресурс] / А. С. Клещев, В. В. Грибова – Режим доступу до журн.: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=765 (25.03.2001) – Назва з екрану.

6. Дубовой В. М. Програмування комп’ютерних систем управління та автоматики / В. М. Дубовой, Р. Н. Квєтний – Вінниця: ВДТУ, 1997 – 208 с.

7. Москвіна С. М. Алгоритмічні мови та програмування. Елементи професійного програмування / С. М. Москвіна, Т. В. Грищук – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 195 с.

8. ГОСТ 19.101 - 77 – Розробка програмної документації, видів програм та програмних документів. – М.: Госстандарт, 1981.

9. ГОСТ 19.106 - 78 – Вимоги до програмних документів, виконані друкованим способом. – М.: Госстандарт, 1982.

10. ГОСТ 19.701 – 90 (ИСО 5807.85) – Схеми алгоритмів програм, даних та систем. – М.: Госстандарт, 1992.

11. Елджер Дж. Бібліотека програміста С++ / Дж. Елджер – П. Питер, 2000. – 316 с.

12. Романюк О. Н. Організація баз даних й знань. Навчальний посібник / О. Н. Романюк – Вінниця: ВДТУ, 2001. - 200 с.

13. Власюк В. Х. Програмування мовою С. Навчальний посібник / В. Х. Власюк – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 195 с.

14. Симонович С. В. Основи програмування / С. В. Симонович, Г. А. Євсеєва – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. – 480 с.

15. Гаєвський О. Ю. Інформатика / О. Ю. Гаєвський – Київ: А.С.К., 2006. – 512 с.

16. Семеренко В. П. Програмування мовами С та С++ в середовищі Windows / В. П. Семеренко – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2003. – 127 с.

17. Бойков В. Проектування баз даних інформаційних систем / В. Бойков, В. М. Савинков – М.: Мир, 1997. – 351 с.

18. Глушаков С. В. Практикум з С++ / С. В. Глушаков, С. В. Смирнов, А. В. Коваль – Харків: Фоліо, 2006. – 525 с.