Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ WEB-программирование \ 5097. Дипломна робота Розробка Інтернет ресурсу для спілкування автошанувальників

Дипломна робота Розробка Інтернет ресурсу для спілкування автошанувальників

« Назад

Код роботи: 5097

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: WEB-програмування

Тема: Розробка Інтернет ресурсу для спілкування автошанувальників

Кількість сторінок: 105

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

Анотація

Аnnotacion

Аннотация

Вступ

Розділ 1. Передпроектне дослідження спільноти автошанувальників

1.1. Загальна характеристика спільноти

1.2. Організаційна структура спільноти автошанувальників

1.3. Аналіз стану автоматизації в спільноті

1.4. Функціональне моделювання робот спільноти

1.4.1. Розроблення функціональної моделі існуючих бізнес-процесів «as-is»

1.4.2. Виявлені проблеми та задачі автоматизації

1.5. Аналіз аналогів розробки

1.5.1. Phpbb

1.5.2. Invision power board

1.5.3. Vbulletin

1.5.4. Simple machines forum

1.5.5. Intellect board

1.5.6. Punbb

1.5.7. Exbb

1.5.8. Vanilla

1.5.9. Порівняльна характеристика систем

1.6. Обґрунтування доцільності проектування і розробки створюваної системи

1.7. Постановка задачі на проектування

1.7.1. Розроблення функціональної моделі бізнес–процесів «to-be»

1.7.2. Призначення та цілі створення форуму веб-сайту

1.7.3. Вимоги до створюваного форуму сайту

1.7.4. Функції, які повинен виконувати форум веб-сайту

1.7.5. Вхідні та вихідні дані форуму сайту

Розділ 2. Технічне завдання на проектування

2.1. Загальні положення

2.2. Призначення і цілі створення системи

2.2.1. Призначення системи

2.2.2. Цілі створення системи

2.3. Характеристика об’єкту автоматизації

2.4. Вимоги до системи

2.4.1. Вимоги до системи в цілому

2.4.2.вимоги до функцій

2.4.3. Вимоги до видів забезпечення

2.5. Склад і зміст робіт зі створенню системи

2.6. Порядок контролю і приймання системи

2.7. Вимоги до складу і змісту робіт по підготовці до введення системи в дію

2.8. Вимоги до документації

2.9. Джерела розробки

Розділ 3. Опис комплексу задач автоматизації

3.1. Обґрунтування вибору прикладного програмного забезпечення для розробки системи

3.1.1. Вибір програмних засобів для розробки веб-сайту

3.1.2. Розробка інтерфейсу

3.2. Створення моделей БД

3.3. Методи вирішення задачі

3.4. Інструкція користувача системи

Розділ 4. Комп’ютерна мережа

4.1. Поняття комп’ютерної мережі

4.2. Топологія зірка

4.3. Мережеве обладнання

4.4. Мережеві протоколи

4.5. Організація комп’ютерної мережі

4.4.1. Сервер мережі

4.4.2. Мережеве обладнання

4.4.3. Налаштування мережі

Розділ 5. Розрахунок очікуваного техніко-економічного ефекту від впровадження проекту

5.1. Розрахунок загальної суми інвестиційних витрат, яка необхідна для реалізації проекту

5.2. Розрахунок загальної суми річних експлуатаційних витрат

5.3. Розрахунок прибутку

5.4. Визначення результатів, що очікуються, в якості яких виступають чисті грошові потоки (ЧГП)

5.5. Розрахунок оціночних показників

Розділ 6. Охорона праці

6.1. Умови праці

6.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до вибору виробничого приміщення, розміщення та організації робочих місць

6.3. Мікроклімат, чистота та ступінь іонізації повітря

6.4. Виробниче освітлення

6.5. Шум та вібрація

6.6. Випромінювання

6.7. Техніка безпеки

6.8. Електробезпека

6.9. Пожежна безпека

Висновки до розділу

Розділ 7. Цивільний захист

7.1. Основи цивільного захисту

7.2. Аналіз впливу електромагнітних імпульсів на електронні системи

7.3. Оцінка стійкості електронних систем до впливу емі

висновки до розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Не дивлячись на те, що чати і форуми повільно втрачають свою актуальність, вони ніколи не пропадуть з просторів Інтернету, адже це відмінний спосіб підтримки живого спілкування користувачів.

Форуми в Інтернеті один з головних та неупереджених ресурсів отримання інформації користувачами, що зацікавлені в пошуку різної інформації або отримання індивідуальної відповіді на поставлене питання.

Завдяки форумам люди можуть спілкуватися, обговорювати різні питання і проблеми, що незручно робити за допомогою тих же блогів, які є найбільш популярним видом сайтів на сьогоднішній день.

Втрачається актуальність форумів, з появою соціальних мереж, де кожен може розмістити власне запитання і отримати на нього відповідь.

Користь форумів для веб-майстрів виражається з декількох сторін.

По-перше, використовуючи форуми, можна дізнатися, чим цікавляться користувачі Інтернету і, виходячи з цього, можна придумувати пости до майбутніх матеріалів.

По-друге, форуми це відмінне джерело трафіку, де розмістити посилання на свій проект не складно, і в супроводі цікавого тексту, можна створити довірче сприйняття.

По-третє, діяльність веб-майстрів містить масу складнощів, і не завжди є знайомі здатні допомогти вирішенню, скрутній ситуації. В такому випадку використання форуму як джерела інформації є оптимальним варіантом.

Форумів в мережі досить багато, і їх кількість постійно збільшується. Це природно, адже супроводжуючи будь-сайт форумом, можна отримувати додатковий трафік, а так само створити сайт, що самостійно заповнюється.

Крім цього, необхідно виділяти час на здійснення діяльності модератора форуму, адже це теж дуже важливо, інакше інформація на форумі буде містити спам і безліч неякісних посилань.

Форуми приносять користь для всіх користувачів інтернету, і саме тому вони є одним з найпопулярніших видів сайтів.

Для ефективного створення, обміну та використання інформації – необхідно створити загальнодоступний ресурс – сайт спільноти автошанувальників.

Оскільки на сьогодні у власників автомобілів постає проблема швидкого збору інформації, доступу до неї, формалізація, виокремлення ключових слів для пошуку – очевидною є актуальність теми.

Найголовніший обов'язок адміністратора – робота з всебічними новинними блоками, форумами, повідомленнями. Окрім тога адміністратор приймає в групу користувачів, надає відповідні права. Адміністратор збирає від користувачів інформацію, розміщує у відповідних блоках, формує пошукові звернення до кожного блоку.

Інформаційні системи можуть одночасно виконувати децентралізовану обробку інформації на робочих місцях виконавців в складі розподіленої бази даних. При цьому вони мають вихід через системний пристрій і канали зв’язку в комп’ютерні бази даних інших користувачів, забезпечуючи таким чином спільне функціонування комп’ютера в процесі колективної обробки. Таким чином адміністратори можуть кооперувати та розподіляти роботи з стрічками новин для більш якісної роботи на сайті користувачів.

Згруповані відповідним чином категорії, новини, форуми, повідомлення, інформація – дозволить користувачам інтернет-сторінки отримувати дані за певними вибірками досить оперативно.

Під час виконання дипломного проекту було досліджено та детально проаналізовано діяльність спільноти автошанувальників. При моделюванні предметної області на основі системного аналізу та проектування за допомогою CASE - засобу Bpwin Process Modeler, було розроблено модель роботи аналітика. Створена модель дала можливість виявити основні функції та інформаційні потоки роботи аналітика та стала основою для розроблення комп’ютерної автоматизованої системи.

В результаті розробки було створено web-сайт спільноти автошанувальників, що реалізує підтримку діяльності адміністратора та учасників спільноти. Даний сайт являється зручним інструментом обміну інформацією між учасниками спільноти.

У процесі передпроектного дослідження виявлено функції, що потребували автоматизації для подальшої реалізації на сайті. Для кращого уявлення структури процесів, що відбуваються в спільноті автошанувальників була побудована функціональна діаграма засобами All Fusion ERwin Process Modeler.

При створенні схеми бази даних ІС використано засіб CASE-технології All Fusion ERwin Data Modeler (ERwin). Для створення сайту було використано HTML та систему управління вмістом Joomla, з використанням сховища змісту бази даних MySQL Joomla.

Розроблений форум web-сайту дозволяє користувачам та учасникам спільноти оперативно взаємодіяти, виконувати пошук, вести діалоги на форумі. Впровадження розробленої системи дозволить підвищити фінансово-економічні показники спільноти, за рахунок обміну інформацією та приваблення рекламодавців, тощо.

1. М'якшило О. М. Моделювання баз даних засобами CASE-технології ERWin: Конспект лекцій з дисципліни «Структурне моделювання систем» для студ. спец. 6.080400 «Інформаційні управляючі системи та технології» напряму 0804 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання. – К.: НУХТ, 2008. – 60 с.

2. Маклаков С. В. “Bpwin и Erwin. CASE – средства разработки информационных систем”. – Москва: ДИАЛОГ-МИФ, 1999.

3. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання / Уклад. Л. Г. Загоровська, А. Є. Коваленко, О. М. М’якшило, О. А. Хлобистова – К.: УДУХТ, 2001.

4. Бойко В. В., Савинков В. М., Проектирование баз данных информационных систем М. Мир 1997 г.

5. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем / Навч. посіб. – К.: КНЕЧ, 1998. – 140 с.

6. Ковард Р., Книттель Б. Использование Microsoft Windows XP Home Edition, М., 2002.

7. Д. В. Гаскаров Интеллектуальные информационные системы Издательство: Высшая школа, 432 стр., 2003 г.

8. В. Г. Синюк, А. В. Шевырев Использование информационно-аналитических технологий при принятии управленческих решений Издательство: ДМК Пресс; 160стр., 2003 г.

9. В. В. Липаев Системное проектирование сложных программных средств для информационных систем Издательство: Синтег; 268 стр., 2002 г.

10. Моделювання систем: Лаборатор. практикум для студ. спец. 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології” ден. форми навч. / Уклад.: О. М. М’якшило, Л. Г. Загоровська. – К.: УДУХТ, 2000.

11. С. П. Кандзюба, В. Н. Громов. Delphi 6/7. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения.

12. Системний аналіз: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання / Уклад. В. В. Самсонов. — К.: Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Кафедра інформаційних систем.

13. Автоматизоване проектування інформаційних систем: метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. напряму 6.05010 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / О. М. М'якшило, О. В. Харкянен, В. В. Кот. — Київ: НУХТ, 2011. — 16 с. — каф. Інформаційних систем.

14. Структурне моделювання інформаційних систем: Метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. напряму 6.05010 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / О. М. М'якшило, О. В. Харкянен. — Київ: НУХТ, 2010. — 13 с. — каф. Інформаційних систем.

15. Управління ІТ проектами: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навч. / Уклад. М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. — К.: НУХТ, 2014.

16. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД - СПб.: Питер, 1997. - 704 стр.: ил.

17. «Веб Database Application with PHP and MYSQL», 2nd Edition By David Lane, Hugh E. Williams. © O'Reilly, May 2004. ISBN: 0-596-00543-1.

18. CMSList. Огляд cms. Сайт про системи управління сайтом. http://www.cmslist.ru.

19. Joomla CMS по-російськи. http://joomlaportal.ru.

20. Матеріал з Вікіпедії — вільній енциклопедії про системи управління сайтом. http://ru.wikipedia.org/wiki/CMS.

21. Content management system http://www.brutto.ru/informacija/uznat-bolshe/content-management-system.

22. Joomla-инструменты. http://docs.joom.ru/!;C651=0O:Categories.

23. CMS огляд: CMS, движок сайту, система управління сайтом, mambo, phpnuke, netcat, phpbb, invisionpowerboard, vbulletin. http://cmsobzor.ru/news.php.

24. «Dreamweaver MX 2004 для "чайников"» Уорнер, Джанни, Гарднер, Сюзанна. Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. — 352 с.

25. «PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-сайтов» Дронов В. А. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 448 с.

26. «PHP and MySQL Web Development (4th Edition)», Luke Welling, Laura Thomson 848 стр., сил.; ISBN 978-5-8459-1574-0, 978-0-672-32916-6.

27. «Joomla! 1.5. Руководство пользователя», Колисниченко Д. Н., с ил.; ISBN 978-5-8459-1509-2; 2009, 224 с.

28. «Движок для вашего сайта. CMS Joomla! Slaed, PHP-Nuke». Колисниченко Д., СПб.: БХВ-Петербург, 368 с.

29. «Joomla! Практическое руководство»., Норт Б., 448 с., СПб: Символ-Плюс.

30. «Самоучитель Joomla!», Дэн Рамел, БХВ-Петербург, 2008 г., 448 с.

31. «Создание веб-сайтов с помощью Joomla! 1.5». Хаген Граф.

32. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» - зареєстровано в міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588, 22 c.

33. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» - постанова міністерства охорони здоров’я № 42 від 01.12.99, м. Київ, 28 c.

34. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» - постанова міністерства охорони здоров’я № 37 від 01.12.99, 32 с.

35. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» - затверджено наказом міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 № 168, 220 с.

36. ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд». - затверджено наказом міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 29 березня 2006 № 97, 390 с.

37. ДБН В.1.1.7–2002. «Пожежна безпека об’єктів будівництва» - затверджено наказом Держбуду України від 29 грудня 2002 № 88, 214 с.

38. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005 - 176 с.

39. Правила улаштування електроустановок (українською мовою). вид. 3-те, перероб. і доп., 2010. - 736 с.

40. Закон України «Про охорону праці». - К., 2002 – 46 с.

41. Закон України «Про пожежну безпеку». – К., 1993 – 22 с.

42. ДБН В.2.5.-28-2006. Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. - К.: Мінбуд. України, 2006. – 76 с.

43. ДСанПІН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – К.: МОЗ Україна, 1998. – 17 с.

44. Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-95). – К.: Основа, 2002. – 176 с.

45. Проект Зміни №1 ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" - перша редакція.

46. ДБН В.2.2-9-2009 «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. Основні положення / Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 17.12.2009 чинний з 01.07.2010.

47. «Оцінка технічного стану будинків і споруд, що експлуатуються» ДБН 362-92. – [Введ. с 01.07.1992]. – К.: Госстрой Украины. – 47 с.