Распечатать страницу

Курсова робота Гра «Тетріс» для смартфонів під ОС Android

« Назад

Код роботи: 4704

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Мобільне програмування (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)

Тема: Гра «Тетріс» для смартфонів під ОС Android

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

ОформленняМетодичка

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Підстави для розробки

2. Призначення розробки

3. Аналіз вимог до програмного забезпечення

3.1. Функціональні вимоги

3.2. Нефункціональні вимоги

4. Стадії та етапи розробки

5. Порядок контролю і приймання

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

1.1. Призначення та область застосування

1.2. Опис та обґрунтування обраної архітектури

2. ОПИС ПРОГРАМИ

2.1. Опис та обґрунтування обраних програмних засобів

2.2. Опис логічної структури

2.3. Опис модулів та класів

2.4. Опис і обґрунтування вхідних і вихідних даних

2.5. Опис інтерфейсу користувача

2.6. Використані технічні засоби

3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Об’єкт випробувань

3.2. Порядок та методика випробувань

3.3. Результати випробувань

3.4. Використані технічні засоби

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Додаток А Код програми

Додаток Б. Порядок та методики випробувань

Додаток Л. Зразок оформлення слайдів презентації

В результаті виконання курсової роботи розроблена гра Tetris під OC Android.

Програма доволі функціональна та зручна у використанні.

Тестування програмного забезпечення показало його працездатність і відповідність технічним вимогам.

Розроблене програмне забезпечення має наступні можливості:

1. Рухати фігурку вліво-вправо по горизонталі.

2. Здійснити пів-оберту ліворуч та праворуч фігурки.

3. Можливість прискорення фігурки.

4. Введення ім’я гравця.

5. Зберігати та переглядати рекорди.

6. Можливість вибору рівня складності гри.

В даній роботі використовуються Android SDK Tools – це пакет інструментів для розробників, призначення якого полягає в тестуванні додатків з можливістю їх налагодження в реальному часі, що значно спрощує розробку.

Дана розробка у майбутньому може бути розширена із добавленням нового функціоналу і видозміненою логікою обробки. Проведені усі необхідні роботи по проектуванню архітектури гри, проаналізовані вимоги до неї, приводиться опис реалізації, кодування, тестування програми.

1. Цехнер Марио. Программирование игр под Android. / Марио Цехнер. – СПб.: Питер, 2013. – 688 с.

2. Дейтел П., Дейтел Х., Дейтел Э. Android для разработчиков. / П. Дейтел, Х. Дейтел, Э. Дейтел. – СПб.: Питер, 2015. – 384 с.

3. Genymotion [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Genymotion © 2016. – Режим доступу: https://docs.genymotion.com/pdf/PDF_Plugin_for_Android_Studio/Plugin-for-Android-Studio-1.0.7-Guide.pdf (дата звернення 15.03.2016) – Назва з екрана.

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

1. Тема роботи: Розробка гри Tetris для смартфорів під ОС Android.

2. Затверджена наказом по університету від «___» ____________ 201__ р. № ___ Термін подачі студентом закінченого проекту (роботи) « » 20 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) смартфон, який працює під операційною системою Android, персональний комп’ютер (ноутбук), середовище розробки Android Studio з мовою програмування Java, мережа Інтернет.

4. Зміст документації до кваліфікаційної роботи (перелік питань, що їх належить розробити) документація повинна містити аналіз вимог до програмного забезпечення; архітектура розробленого програмного забезпечення; обґрунтування вибору засобів розробки; опис програми; програму та методики випробувань; результати випробувань програмного забезпечення; висновки та додатки, які містять код програми та методики тестування ПЗ.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) блок-схема(и) роботи програми; діаграми варіантів використання для різних режимів роботи програмного забезпечення; діаграма модулів; діаграма класів; діаграма потоків даних. 

АНОТАЦІЯ

Курсова робота присвячена розробці гри «Тетріс» для смартфонів, що працюють під операційною системою Android.

Основними відмінностями цієї розробки є можливість зміни типів, розмірів, а також кольорів фігур, які задіяно у грі. Передбачено також роботу програми у двох режимах: адміністратора та гравця, які відрізняються наявним функціоналом.

Для розробки використано ігрове поле розміром 20х10 клітин. Ігровий функціонал відповідає стандартним можливостям цієї гри.

Розробка здійснена засобами середовища Android Studio на мові Java.

Курсова робота складається з ____ сторінок тексту, ___ рисунків, ___ таблиць, ___ літературних джерел та ___ додатків.

SUMMARY

Тут має бути переклад анотації англійською мовою.