Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 4608. Реферат Класифікація програмного забезпечення. Загальна характеристика

Реферат Класифікація програмного забезпечення. Загальна характеристика

« Назад

Код роботи: 4608

Вид роботи: Реферат

Предмет: Інформатика

Тема: Класифікація програмного забезпечення. Загальна характеристика

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ВСТУП

Розділ І. Програмне забезпечення. Загальна класифікація програмного забезпечення

1.1. Характеристика системного програмного забезпечення: типи, функції

1.2. Характеристика прикладного програмного забезпечення: типи, функції

1.3. Характеристика систем програмування: типи,функції

Розділ ІІ. Інструментальні програми

2.1. Інструментальні програми спеціального призначення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Програмування – це теоретична і практична діяльність, пов’язана зі створенням програм. Програмування стало провідною галуззю народного господарства (ще в середині 90-х років в світі програмуванням було зайнято 2 % дорослого населення). Сукупний дохідний оборот в сфері програмування досягає декількох сотень млрд.. доларів на рік.

Перші програмні забезпечення були простими і вирішували певні завдання в конкретній сфері. Актуальність теми класифікації програмного забезпечення та їх загальної характеристики полягає в тому, що сучасний програмний пакет став складною програмною системою, який включає спеціалізовані системні і мовні засоби. Адже щодня люди працюють з інформацією. Електронні обчислювальні машини є ефективним засобом для виконання будь-яких операцій з інформацією. Але для цього необхідно створити для комп'ютера інструкцію на зрозумілій йому мові - програму, яка пояснює як саме треба обробити інформацію.

Власне, сам комп'ютер абсолютно не володіє ніякими знаннями - вони усі знаходяться у виконуваних на ньому програмах. Завдяки програмному забезпеченню комп'ютери використовуються практично в усіх сферах нашого життя. Залежно від програми, можна перетворювати ПК на робоче місце письменника або вченого, дизайнера або відеорежисера, радіоведучого або архітектора. З розширенням можливостей ПК користувачу ПЗ потрібно усе більш різноманітне програмне забезпечення (ПЗ) для вирішення тих або інших завдань.

Отже, під програмним забезпеченням розуміється сукупність програм, виконуваних обчислювальної системою. Програмне забезпечення – невід'ємний елемент комп'ютерної системи. Воно є логічним продовженням технічних засобів. Сфера застосування конкретного комп'ютера визначається створеним йому ПО.

В основу роботи комп'ютерів покладено програмний принцип керування, який полягає в тому, що комп'ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпечує універсальність використання комп'ютера: у певний момент часу розв'язується задача відповідно до вибраної програми. Після її завершення у пам'ять завантажується інша програма і т.д.

Програма - це запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє комп'ютер. Кінцевою метою любої комп'ютерної програми є керування апаратними засобами.

Для нормального розв'язання задач на комп'ютері потрібно, щоб програма була налагоджена, не потребувала дороблень і мала відповідну документацію. Тому стосовно роботи на комп'ютері часто використовують термін програмне забезпечення, під яким розуміють сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються функціонування системи оброблення даних.

1. Бондаренко О. В. доц., канд. екон. наук – НЛТУ України. Аналіз програмного забезпечення для проведення аудиту / О. В. Бондпренко: - Львів // Інформаційні технології галузі - с. 369-374. – 2014.

2. Власюк А. Формати графічних файлів / А. Власюк. Режим доступу: [http://vlasyk-udpu-32.blogspot.com]. – 2012.

3. Голубєв В. С. Урок на тему: «Історія програмного забезпечення» / В. С Голубєв В. С. - Житомир. Режим доступу: [http://edufuture.biz/index.php?title=Історія_програмного_забезпечення_та_ІКТ._Повні_уроки].

4. Каймін В. А. / В. А. Каймін. Інформатика: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2000.

5. Могилев А. В. Практикум з інформатики / А. В. Могилев. - М // Видавництво “Академія”. 2001 р.

6. Рудненко В. Д. Практичний курс інформатики / В. Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патландоглу // За ред. Мадзігона В. М. - К.: Фенікс, 2007. - 304 с.