Распечатать страницу

Лекція Групи процесів

« Назад

Код роботи: 4605

Вид роботи: Лекція

Предмет: Прийняття проектних рішень

Тема: Групи процесів

Кількість сторінок: 3

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Процеси управління проектами можуть бути поділені на шість основних груп, що реалізують різні функції управління:

1) процеси ініціації - ухвалення рішення про початок виконання проекту;

2) процеси планування - визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їхнього досягнення;

3) процеси виконання - координація людей і інших ресурсів для виконання плану;

4) процеси аналізу - визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху і прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних дій;

5) процеси управління - визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, затвердження і застосування;

6) процеси завершення - формалізація виконання проекту і підведення його до упорядкованого фіналу.

Крім того, процеси управління проектами зв'язані своїми результатами - результат виконання одного стає вихідною інформацією для іншого... І, нарешті, є взаємозв'язки груп процесів різних фаз проекту.

Наприклад, закриття однієї фази може бути входом для ініціації наступної фази (приклад: завершення фази проектування вимагає схвалення замовником проектної документації, що необхідна для початку реалізації). У реальному проекті фази можуть не тільки передувати один одному, але і накладатися. Повторення ініціації на різних фазах проекту допомагає контролювати актуальність виконання проекту. Якщо необхідність його здійснення відпала, чергова ініціація дозволяє вчасно це установити й уникнути зайвих витрат.

Взаємозв'язки процесів

Усередині кожної групи процеси управління проектами зв'язані один з одним через свої входи і виходи.

Входи - чи документи документовані показники, згідно яким процес виконується.

Виходи - чи документи документовані показники, що є результатом процесу.

Методи і засоби - механізми, по яких вхід перетворюється у вихід.