Распечатать страницу

Лекція №9, Створення об’єктів Matrix та Vector

« Назад

Код роботи: 4469

Вид роботи: Лекція

Предмет: Комп’ютерна алгебра

Тема: №9, Створення об’єктів Matrix та Vector

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ОформленняМетодичка

1. Пакет LinearAlgebra

2. Створення об’єктів Matrix та Vector

3. Короткі позначення для матриць і векторів

4. Функція Matrix()

5. Функція Vector()

6. Робота з елементами матриць і векторів

7. Побудова стандартних матриць

8. Арифметика матриць і векторів

8.1. Множення матриць і векторів

8.2. Векторний добуток

8.3. Норма вектора

9. Операція транспонування

10. Комплексно-спряжене транспонування

11. Визначник матриці

12. Мінори

13. Ранг матриці

14. Обернена матриця

15. Перевірка властивостей матриць

16. Функції від квадратних матриць

16. Ортогоналізація системи векторів

17. Типові задачі лінійної алгебри

17.1. Власні значення та власні вектори

17.2. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь