Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Программирование \ 4185. Курсова робота Розробка додатку мовою Object Pascal у середовищі Borland Delphi з використанням візуальних компонентів

Курсова робота Розробка додатку мовою Object Pascal у середовищі Borland Delphi з використанням візуальних компонентів

« Назад

Код роботи: 4185

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Програмування

Тема: Розробка додатку мовою Object Pascal у середовищі Borland Delphi з використанням візуальних компонентів

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

РЕФЕРАТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ І ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ

2. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМИ

3. ОПИС СТРУКТУРИ ПРОГРАМИ

4. ОПИС ВХІДНИХ ДАНИХ

5. ОПИС ВИХІДНИХ ДАНИХ

6. ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

Дана курсова робота була розроблена в середовищі Delphi 7 з базовою мовою програмування Delphi. Серед безлічі мов Delphi є найбільш універсальним засобом і мовою, яка легко вивчається. На сьогодні Delphi підтримує всі сучасні можливості об'єктно - орієнтованого програмування у такій потужній системі проектування як Delphi 7.

Мета курсової роботи - закріплення і демонстрація знань, отриманих при вивченні курсу.

Завдання роботи полягає в тому, щоб правильно скласти алгоритм поставленої задачі по обробці текстової інформації, розробити і налагодити програму, що реалізовує розроблений алгоритм.

Згідно з завданням даний текстовий файл, в якому знаходяться великі літери.

У ході виконання курсової роботи необхідно виконати наступні етапи:

- аналіз технічного завдання та постановка задачі проектування;

- виділення функцій, які виконуватиме програма, що розробляється;

- розробка алгоритму програми, призначеної для виконання функцій, сформованих на попередньому етапі;

- складання програми згідно з розробленими алгоритмами на мові Delphi;

- налагодження програми на тестових наборах;

- складання та оформлення пояснювальної записки.

Теоретична і практична значимість полягає в закріпленні навичок складання алгоритмів поставлених завдань і програмування мовою Delphi.

Ця курсова робота була виконана в повній відповідності поставленому завданню і налагоджена в середовищі Delphi7.0. У ході виконання курсової роботи була розроблена програма для перевірки текстового файлу.

У ході виконання курсової роботи були проведений - аналіз технічного завдання та постановка задачі проектування.

Були виділені функції, якими повинна володіти програма, що розроблялась.

Був розроблений алгоритм програми, призначеної для виконання сформованих функцій.

Згідно з розробленим алгоритмом була складена і налагоджена програма на алгоритмічній мові програмування Object Pascal у середовищі програмування Delphi. У ході розробки програми проводилося її тестування і налагодження на тестових наборах. Для написаної програми розроблена інструкція оператора із зазначенням порядку виконуваних дій.

Результати роботи оформлені у вигляді пояснювальної записки.

У ході розробки програми були закріплені навички роботи:

- Командами вводу-виводу як на екран, так і в текстові файли;

- Використання процедур;

- Команди обробки масивів;

- Команди для реалізації циклів із заданим числом повторень;

- Команди перевірки умов і реалізації розгалужень.

В результаті виконання даної курсової роботи, ми переконалися в широких можливостях мови програмування Object Pascal, закріпили практичні навички програмування в середі Delphi.

1. Зуєв Є. А. Програмування на мові Delphi 6.0,7.0 / Є. А. Зуєв. - М.: Радіо і зв'язок, Веста, 1993. – с. 376.

2. Фаронов В. В. Delphi 7.0. Початковий курс В. В. Фаронов. - М.: Нолидж, 2000. – с. 400.

Завдання на виконання курсової роботи

Тема курсової роботи:

Розробити мовою Object Pascal у середовищі Borland Delphi додаток з використанням з використанням візуальних компонентів

Завдання згідно варіанту:

Розробити програму перевірки текстового файлу на наявність у ньому заголовних букв з кодом на мові Delphi.

Технічні вимоги:

1. Розробити додаток згідно з варіантом. Номер варіанта обирається за номером в навчальному журналі. Програма складається з п’яти задач, об’єднаних в один додаток. Вибір завдання здійснюється за допомогою меню, яке реалізувати за у вигляді спадаючого або контекстного.

2. Передбачити пункт меню допомоги роботи з додатком та коректний вихід з додатку.

3. При виборі пункту меню з одним із завдань, вирішення цього завдання відображується в окремому модальному вікні.

4. Інформація про розробника виводиться у допоміжному «вікні».

5. Інтерфейс форм розробити самостійно, використовуючи при цьому всі можливості та властивості компонентів Delphi.

5. Зробити аналіз та дослідження завдання: вказати типи вирішення завдання та технічні та програмні засоби для її вирішення.

6. Дати характеристику мові програмування Object Pascal, середовищу Borland Delphi та функціям, за допомогою яких реалізовано програму.

7. Розробити та описати функціональну схему додатку.

8. Побудувати блок-схеми логічних вузлів додатку та описати послідовність створення проекту.

9. Описати інтерфейс програми та вказати системні вимоги до використання програми.

10. Зробити демонстрацію можливостей програми за допомогою екранних форм.

11. Навести список використаної літератури.

12. Для виконання завдань на умовні, циклічні алгоритми, масиви даних, рядки – використовувати візуальні компоненти із вкладок компонентів Standart, System, Additional. При роботі з масивами даних оброблений масив, список даних вивести в таблицю MS Word, створену за допомогою Delphi.

13. При виконанні завдання на рядки дані зберігати у текстовому файлі, використовувати компоненти вкладки Dialog.

14. Створення баз даних та обробка інформації з них. База даних створюється за допомогою утілити Database Desktop або за допомогою інших програм створення баз даних (наприклад MS Access). При роботі з базою даних створити власний навігатор переміщення по записам БД. Додавання, редагування, видалення даних з БД виконати в окремих вікнах. Передбачити створення складного фільтру(пошук за критерієм) та сортування не менш як по двом полям БД. Створити звіт в MS Excel з Delphi.

На окремому листі передбачити формування діаграми MS Excel в Delphi, данні для якої взяти із вашої бази даних. Тип діаграми передбачений варіантом. При створенні діаграми використовувати всі можливості роботи із діаграмами – створення заголовку, легенди, підпису рядків, тощо.

 

Етапи роботи над КР:

Стадії та етапи робот

Зміст робот

Термін виконання

Технічне завдання

Постановка задачі, визначення вимог, структури даних, метода рішення та т.п.

 

Технічний проект

Розробка алгоритму, визначення форми представлення даних, структури програми. Оформлення першого розділу пояснювальної записки.

 

Робочий проект

Розробка програми та іі випробування. Оформлення пояснювальної записки.