Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Экономическая кибернетика \ 4183. Звіт з комплексної практики Аналіз виробництва і реалізації продукції ТОВ «Позітрон GmbH»

Звіт з комплексної практики Аналіз виробництва і реалізації продукції ТОВ «Позітрон GmbH»

« Назад

Код роботи: 4183

Вид роботи: Звіт з комплексної практики

Предмет: Економічна кібернетика

Тема: Аналіз виробництва і реалізації продукції ТОВ «Позітрон GmbH»

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Основні джерела інформації

2. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Висновок

Список використаної літератури

На підставі договору про проходження практики з 06.06.2015 р. по 03.07.2015 р. я проходив комплексну практику за фахом на підприємстві «Позитрон GmbH».

Метою комплексної практики за фахом є дослідження роботи підприємства та вибір підходів до його вдосконалення, формування тем випускної роботи, збір інформації для вдосконалення економічної частини випускної робити, безпосередня практична підготовка студентів до самостійної роботи.

Метою даного дослідження є проведення аналізу виробництва та реалізації продукції на ТОВ «Позитрон GmbH».

Під час проходження практики я ознайомився з організацією і практикою використання інформаційних технологій, досвідом управлінської діяльності в умовах роботи на підприємстві. З інформаційними потоками, із задачами, що вирішуються за допомогою ПЕОМ, програмним забезпеченням для рішення цих задач.

Я вивчив основну діяльність підприємства загалом, а також його підрозділів, структуру, функції, посадові обов'язки працівників, загальне керування підприємства, устаткування й оргтехніку, що мається на підприємстві, принципи роботи і правила техніки безпеки, що діють на підприємстві.

У процесі проходження практики я закріпив свої теоретичні знання, придбані під час навчального процесу. Я ознайомився з основними принципами роботи на ПЕОМ на підприємстві.

Було надано документи, які я використовував під час аналізу виробництва і реалізації продукції.

Отже, аналіз виробництва дає змогу побачити причини його зменшення або збільшення. Якщо на підприємстві відбувається зменшення обсягів виробництва, то треба визначити фактори, які на це пливають та намагатися виправити ситуацію у бік зростання обсягів. А якщо обсяги виробництва збільшуються – то підтримувати ті фактори, щоб обсяги залишалися на цьому ж рівні, або зростали ще більше. Проте, обсяги виробництва найбільше залежать від зовнішніх, ринкових умов, тому вливати на ринкові фактори дуже складно, підприємство має більше можливостей підвищити темпи виробництва, якщо це буде необхідним.

1. Абрютина М. С., Грачов А. В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - М.: Справа та сервіс, 1998. - 256 с.

2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 416 с.: Іл.

3. Журавльов В. В., Саврук М. Т. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств. Конспект лекцій. ЧІЕМ СП6ГТУ.Чебоксари, 2001. - 135 с.

4. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для Вузів / під ред. проф. Н. П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471 С.

5. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ "Нове знання", 2001. - 688 с.

6. Стражев В. І. Аналіз господарської діяльності в промисловості.