Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ База данных (БД) \ 4180. Курсова робота Розробка автоматизованої інформаційної системи «Комунальна послуга (газ)»

Курсова робота Розробка автоматизованої інформаційної системи «Комунальна послуга (газ)»

« Назад

Код роботи: 4180

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бази даних

Тема: Розробка автоматизованої інформаційної системи «Комунальна послуга (газ)»

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Передпроектне дослідження

1.1. Аналіз предметної області

1.2. Постановка задачі

1.3. Нормалізація та моделювання бази даних

1.3.1. Концептуальна модель даних

1.3.2. Фізична модель даних

1.1.3 логічна модель даних

Розділ 2. Опис програмного забезпечення

2.1. Загальний опис програмного забезпечення

2.2. Керівництво програміста

2.3. Керівництво користувача

Розділ 3. Охорона праці

3.1. Загальні положення

3.2. Обов’язки працівника при роботі за комп’ютером

3.3. Вимоги безпеки перед початком роботи

3.4. Заходи для забезпечення пожежної безпеки

Висновки

Перелік джерел

Додатки

Метою курсового проекту є поглиблення теоретичних знань з дисципліни "Бази даних" та удосконалення практичних навичок, набутих при виконанні лабораторних робіт, шляхом створення автоматизованої інформаційної системи комунальна послуга (газ).

Автоматизовані інформаційні системи призначені не тільки для пришвидшення виконання звичайних операцій, але й дають змогу вести статистику, яка дозволяє краще керувати в базі клієнтів. Спеціаліст з розробки програмного забезпечення повинен володіти навичками з розробки таких систем, які застосовують бази даних (БД) для зберігання великих об’ємів інформації.

Тема курсового проекту є актуальною, оскільки автоматизація полегшує та пришвидшує роботу працівника і полегшує пошук потрібної інформації. Продумана система пошуку клієнтів та розрахунку платежів дозволить автоматизувати цей процес і дозволить витрачати менше часу для ведення обліку платежів. Отримана звітна інформація буде сприяти прискоренню прийняття управлінських рішень, що в свою чергу може сприяти полегшенню, та зручності користувачеві.

Об’єктом дослідження являється державне підприємство «Чернівці газ».

Предметом дослідження є процес обчислення платежів, та знаходження боржників.

Середовищем розробки є Microsoft Acces 2016, яке було обрано в зв’язку з його відповідним функціоналом у цій області.

Пояснювальна записка містить:

– вступ;

– передпроектне дослідження;

– супровідні документи;

– техніку безпеки;

– висновки та пропозиції.

Під час виконання курсового проекту була проаналізована та вивчена предметна область “Комп’ютерний магазин”, було спроектовано інтерфейс та реалізовано функціонал системи.

Автоматизація продажу комп’ютерних товарів дозволила полегшити роботу продавця комп’ютерного магазину і збільшити продуктивність його праці. При роботі з системою значно зменшується час пошуку даних додавання та оновлення даних. Структура бази була створена у системі управління базами даних Microsoft Access, а програмний продукт в середовищі Embarcadero RAD Studio XE5 з використанням SQL запитів.

Даний програмний продукт надає широкий функціонал роботи продажу комп’ютерних товарів і його система дає змогу розширятись і надалі.

1. Бакаревіч Ю. Б., Пушкіна Н. В. Самовчитель Microsoft Access 2002. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

2. Бондарева Г. А., Сахарова Є. В., Королькова Л. Н., Інформатика. Методичні вказівки. Ставрополь, СТИС, 2006.

3. Бойко В. В., Савінков В. М. Проектування баз даних інформаційних систем. - М.: Фінанси і статистика, 1989.

4. Гончаров А. Ю. Access 2003. Самовчитель із прикладами., Москва, 2004 р.

5. Григор'єв В. А., Ревунков В. І. Банки даних. Підручник для вузів. - М., МВТУ им. Баумана, 2002.

6. Домашня сторінка Access: довідка і навчання: http://office.microsoft.com/ru-ru/access/FX100487571049.aspx.

7. Мейер М. Теорія реляційних баз даних. - М.: Світ, 1987.

8. Основи проектування реляційних баз даних. Електронний навчальний посібник.

9. Симонович С. В., Євсєєв Г. А., Алексєєв А. Г. Спеціальна інформатика: Навчальний посібник. - М.: АСТ-ПРЕСС: Інфорком-Пресс, 2000.

10. Хаббард Дж. Автоматизоване проектування баз даних. - М.: Світ, 1984.