Распечатать страницу

Лекція №5 - Розклад для систем конвеєрного типу

« Назад

Код роботи: 4086

Вид роботи: Лекція

Предмет: Теорія розкладів

Тема: №5, Розклад для систем конвеєрного типу

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Перестановочні розклади

2. Мінімізація максимальної тривалості проходження в конвеєрній системі з двох машин (n | 2 | F | Fmax|)

3. Мінімізація середньої тривалості проходження в конвеєрній системі, яка складається з двох машин(n | 2 | F | F)

4. Конвеєрна система з трьох машин (n | 3 | F | Fmax)

Досить часто робота складається з послідовності операцій, кожна з яких виконується відповідною машиною. В цих випадках кажуть, що сукупність машин є системою конвеєрного типу, якщо машини занумеровані так, що для кожної розглянутої машини операція K виконується машиною з більшим номером, ніж операція J.

Прикладом такої системи може служити складальна лінія. Взагалі, в якості конвеєрної системи може розглядатися будь-яка сукупність машин, які виконують всі роботи в одному і тому ж порядку. Для такої системи зовсім не обов'язково, щоб кожна робота складалася з операцій, що виконуються на кожній машині, або щоб всі роботи починалися і закінчувалися певними машинами. Істотно лише, що всі переміщення робіт, пов'язані із закінченням її на одній машині і початком виконання на іншій, повинні відбуватися незмінно в одному напрямку.

На рис. 1. наведено приклад конвеєрної системи.

Робота

Послідовність проходження машин роботою

1

1, 2, 3, 4, 5

2

2, 4, 5

3

1, 3, 4, 5

Рис. 1. Конвеєрна система