Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Экономическая кибернетика \ 405. Лабораторна робота Створення діаграми вузлів. Розділення та злиття моделей

Лабораторна робота Створення діаграми вузлів та розділення і злиття моделей

« Назад

Код роботи: 405

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Економічна кібернетика

Тема: Створення діаграми вузлів. Розділення та злиття моделей

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн (за файл BP Win)

Завдання 1. Побудова діаграми вузлів

Завдання 2. Побудова FEO діаграм

Завдання 3. Розділення моделі

Завдання 4. Злиття моделей

Завдання 5. Захистіть виконану роботу

Перелік питань до захисту практичної роботи

Мета: набути знань і практичних навичок роботи із уже створеними діаграмами.

Хід роботи

Уважно перегляньте теоретичні відомості

Створення дерева вузлів

Діаграма дерева вузлів відображає ієрархію робіт в моделі і дозволяє розглянути модель в цілому, але не відображає взаємозв’язки між роботами (стрілки) (Рис. 9.1). Процес створення моделі робіт є ітераційним, отже, роботи можуть міняти своє розташування в дереві вузлів багато разів. Щоб не заплутатися і перевірити спосіб декомпозиції, слід після кожної зміни створювати діаграму дерева вузлів. Втім, AFPM має могутній інструмент навігації по моделі – Model Explorer, який дозволяє представити ієрархію робіт і діаграм в зручному і компактному вигляді, проте на цей інструмент не поширюються правила стандарту IDEF0.

1.-Приклад-діаграми-дерева-вузлів

Рис. 1. Приклад діаграми дерева вузлів

Для створення діаграми дерева вузлів слід вибрати в меню Diagram/Add Node Tree (Рис. 2). З’явиться діалогове вікно майстра створення діаграми дерева вузлів Node Tree Wizard (Рис. 3а –3б).

  2.-Пункт-головного-меню-Diagram-Add-Node-Tree

Рис. 2. Пункт головного меню Diagram/Add Node Tree

  3а.-Майстер-створення-діаграми-дерева-вузлів-крок-1

Рис. 3а. Майстер створення діаграми дерева вузлів, крок 1

  3б.-Майстер-створення-діаграми-дерева-вузлів-крок-2

Рис. 3б. Майстер створення діаграми дерева вузлів, крок 2

У діалоговому вікні слід вказати глибину дерева - Number of Levels (за замовчуванням - 3) і корінь дерева (за замовчуванням – батьківська робота поточної діаграми). За замочуванням нижній рівень декомпозиції відображається у вигляді списку, останні роботи – у вигляді прямокутників. Для відображення всього дерева у вигляді прямокутників слід вимкнути опцію Bullet Last Level (зняти прапорець).

Примітка:При створенні дерева вузлів слід вказати ім’я діаграми, оскільки, якщо в декількох діаграмах як корінь дерева вузлів використовувати одну і ту ж роботу, в цьому випадку всі ці діаграми отримають однаковий номер (номер вузла + постфікс N, наприклад AON) і в списку відкритих діаграм (пункт меню Window) їх можна буде розрізнити тільки по імені.

Дерево вузлів – це представлення відношень між батьківськими і дочірніми вузлами моделі IDEF0 у формі деревовидного графа. Має те ж значення і зміст, що і перелік вузлів.

Перелік вузлів – це список, що відображає вузли моделі IDEF0 у впорядкованому вигляді.

Створення FEO-діаграм

Діаграми FEO (For Exposition Only – FEO) -"тільки для експозиції" - часто використовуються в моделі для ілюстрації інших точок зору, для відображення окремих деталей, які не підтримуються явно синтаксисом IDEF0. Діаграми FEO дозволяють порушити будь-яке синтаксичне правило, оскільки по суті є просто картинками – копіями стандартних діаграм і не включаються в аналіз синтаксису. Наприклад, робота на діаграмі FEO може не містити стрілок управління і виходу. З метою обговорення певних аспектів моделі з експертом предметної області може бути створена діаграма тільки з однією роботою і однією стрілкою, оскільки стандартна діаграма декомпозиції містить безліч деталей, що не відносяться до теми обговорення і дезорієнтують експерта. Але, якщо FEO використовується для ілюстрації альтернативних точок зору (альтернативний контекст), рекомендується все-таки дотримуватися синтаксису IDEF0. Для створення діаграми FEO слід вибрати пункт меню Diagram/Add FEO Diagram. У виникаючому вікні діалогу Add New FEO Diagram слід вказати ім’я FEO діаграми і тип батьківської діаграми (Рис. 4).

  4.-Діалогове-вікно-створення-FEO-діаграми

Рис. 4. Діалогове вікно створення FEO-діаграми

Нова діаграма отримує номер, який генерується автоматично (номер батьківської діаграми по вузлу + постфікс F, наприклад A1F).

Діаграма-ілюстрація (FEO)це графічний опис, що використовується, для повідомлення специфічних фактів про діаграму IDEF0. При побудові діаграм FEO можна не дотримуватися правила IDEF0.

Злиття і розділення моделей

Можливість злиття і розділення моделей забезпечує колективну роботу над проектом. Так керівник проекту може створити декомпозицію верхнього рівня і дати завдання аналітикам продовжити декомпозицію кожної гілки дерева у вигляді окремих моделей. Після закінчення роботи над окремими гілками всі підмоделі можуть злитися в єдину модель. З іншого боку, окрема гілка моделі може бути відокремлена для використання як незалежна модель, для доопрацювання або архівації.

AFPM використовує для злиття і розгалуження моделей стрілки виклику.

Для злиття моделей необхідно виконати наступні умови:

- обидві моделі повинні бути відкриті в AFPM;

- ім’я моделі-джерела, яку приєднують до основної моделі (моделі-мети), повинно співпадати з ім’ям стрілки виклику роботи в основній моделі (Рис. 5);

- стрілка виклику повинна виходити з недекомпозованої роботи (робота повинна мати діагональну косу в лівому верхньому куті) (Рис. 6);

- імена контекстної роботи, що додається (моделі-джерела) і роботи на основній моделі, до якої ми приєднуємо модель-джерело, повинні співпадати (Рис. 5);

- модель-джерело повинна містити принаймні одну діаграму декомпозиції.

5.-Умови-злиття-моделей  

Рис. 5. Умови злиття моделей

Для злиття моделей потрібно клацнути правою кнопкою миші на роботі із стрілкою виклику в основній моделі і в спливаючому меню вибрати пункт Merge Model.

  6.-Стрілка-виклику-роботи-Збір-і-тестування-комп’ютерів-в-основній-моделі

Рис. 6. Стрілка виклику роботи "Збір і тестування комп’ютерів" в основній моделі

З’являється діалогове вікно, в якому слід вказати опції злиття моделі. При злитті моделей об’єднуються словники стрілок і робіт. У разі однакових визначень можливий перезапис визначень або додавання визначень з моделі-джерела.

Після підтвердження злиття модель-джерело приєднуються до моделі-мети, стрілка виклику зникає, а робота, від якої відходила стрілка виклику, стає декомпозованою – до неї приєднується діаграма декомпозиції першого рівня моделі-джерела. Стрілки, що стосуються роботи на діаграмі моделі-мети, автоматично не мігрують в декомпозицію, а відображаються як недозволені. Їх потрібно тунелювати вручну. На Рис. 7 показано, як виглядають моделі у вікні Model Explorer після злиття.

В процесі злиття модель-джерело залишається незмінною і до моделі-мети підключається фактично її копія (якщо вибрано опцію у вікні злиття Cut/Paste entire Dictonaries). Не потрібно плутати злиття моделей з синхронізацією. Якщо надалі модель-джерело редагуватиметься, ці зміни автоматично не потраплять у відповідну гілку основної моделі.

Розділення моделей проводиться аналогічно. Для розділення гілки від моделі слід клацнути правою кнопкою миші по декомпозованій роботі (ознака – робота не повинна мати діагональної косої в лівому верхньому куті) і вибрати в спливаючому меню пункт Split Model. У вікні діалогу Split Options, що з’явився, слід вказати ім’я створюваної моделі. Після підтвердження розділення в старій моделі робота стане недекомпозованою (ознака - діагональна коса в лівому верхньому куті), буде створена стрілка виклику, причому її ім’я співпадатиме з ім’ям нової моделі та буде створена нова модель, причому ім’я контекстної роботи співпадатиме з ім’ям роботи, від якої була "відірвана" декомпозиція.

7.-Вид-моделей-в-Model-Explorer-після-злиття-Виділені-модель-джерело-і-приєднана-гілка-основної-моделі

Рис. 7. Вид моделей в Model Explorer після злиття. Виділені модель-джерело, і приєднана гілка основної моделі

Завдання 1. Побудова діаграми вузлів

Ця робота є логічним продовженням практичної роботи №24-25

Алгоритм виконання

1. Відкрийте розроблену у попередній роботі модель.

2. Виберіть пункт головного меню Diagram/Add Node Tree.

3. У першому діалоговому вікні майстра Node Tree Wizardвнесіть ім’я діаграми, вкажіть діаграму кореня дерева і кількість рівнів (Рис.8).

8.-Перше-діалогове-вікно-майстра-Node-Tree-Wizard

Рис. 8. Перше діалогове вікно майстра Node Tree Wizard

1. У другому діалоговому вікні майстра Node Tree Wizardвстановіть опції, як вказано на Рис. 9, і натисніть кнопку ОК.

9.-Друге-діалогове-вікно-гіда-Node-Tree-Wizard  

Рис. 9. Друге діалогове вікно гіда Node Tree Wizard

2. В результаті буде створена діаграма дерева вузлів (Node tree Diagram) (Рис. 10).

10.-Діаграма-дерева-вузлів 

Рис. 10. Діаграма дерева вузлів

3. Діаграму дерева вузлів можна модифікувати. Нижній рівень може бути відображений не у вигляді списку, а у вигляді прямокутників, так само як і верхні рівні. Для модифікації діаграми правою кнопкою миші клацніть по вільному місці, не зайнятому об’єктами, виберіть меню Node tree Diagram Propertiesі на вкладці Style діалогу Node Tree Properties відключіть опцію Orthogonal lines. Результат модифікації діаграми дерева вузлів показаний на Рис. 11.

11.-Дерево-вузлів-після-внесення-змін 

Рис. 11. Дерево вузлів після внесення змін

4. Збережіть файл моделі як Практ_26-1_ВашеПрізвище.

Завдання 2. Побудова FEO діаграм

Припустимо, що при обговоренні бізнес-процесів виникла необхідність детально розглянути взаємодію роботи "Збір і тестування комп’ютерів" з іншими роботами. Щоб не псувати діаграму декомпозиції, можна створити FEO-діаграму, на якій будуть тільки стрілки роботи "Збір і тестування комп’ютерів".

Алгоритм виконання

1. Виберіть пункт головного меню Diagram/Add FEO Diagram.

2. У діалоговому вікні Add New FEO Diagram виберіть тип і внесіть ім’я діаграми FEO як вказано на Рис. 12.

12.-Діалогове-вікно-Add-New-FEO-Diagram  

Рис. 12. Діалогове вікно Add New FEO Diagram

3. Для визначення змісту діаграми перейдіть в пункт меню Diagram/Diagram Properties і на вкладці Diagram Text внесіть визначення (Рис. 13).

  13.-Вкладка-Diagram-Text-діалогового-вікна-Diagram-Properties

Рис. 9.13. Вкладка Diagram Text діалогового вікна Diagram Properties

4. Видаліть зайві стрілки на діаграмі FEO. Результат показаний на Рис. 14.

14.-Відображення-FEO-діаграми 

Рис. 14. Відображення FEO- діаграми

Для переходу між стандартною діаграмою, деревом вузлів і FEOвикористовуйте кнопку  на панелі інструментів.

5. Збережіть файл моделі як Практ_26-2_ВашеПрізвище.

 

Завдання 3. Розділення моделі

1. Перейдіть на діаграму А0. Правою кнопкою миші клацніть на роботі "Збір і тестування комп’ютерів" та виберіть Split model -Розділити модель- (Рис. 15).

15.-Пункт-контекстного-меню-Split-Мodel  

Рис. 15. Пункт контекстного меню Split Мodel

2. У діалоговому вікні Split Option (Опції розділення) внесіть ім’я нової моделі "Збір і тестування комп’ютерів", встановіть опцію Сopy entire dictonaries(Копіювати повністю словник), як на Рис. 16.

16.-Діалогове-вікно-Split-Option  

Рис. 16. Діалогове вікно Split Option

3. Зверніть увагу: у Model Explorerз’явилася нова модель (Рис. 17), а на діаграмі А0 моделі "Діяльність компанії" з’явилася стрілка виклику "Збір і тестування комп’ютерів" (Рис. 17).

17.-Відображення-нової-моделі-Збір-і-тестування-комп’ютерів-в-Model-Explorer 

Рис. 17. Відображення нової моделі "Збір і тестування комп’ютерів" в Model Explorer

18.-На-діаграмі-А0-моделі-Діяльність-компанії-з’явилася-стрілка-виклику-Збір-і-тестування-комп’ютерів 

Рис. 18. На діаграмі А0 моделі "Діяльність компанії" з’явилася стрілка виклику "Збір і тестування комп’ютерів"

4. Створіть в моделі "Збір і тестування комп’ютерів" нову стрілку "Несправні компоненти".На діаграмі А0 це буде гранична стрілка виходу, на діаграмі А0 – гранична стрілка виходу від робіт "Збір настільних комп’ютерів", "Тестування комп’ютерів" і "Збір ноутбуків" (Рис. 19).

19.-Гранична-стрілка-виходу-від-робіт-Збір-настільних-комп’ютерів,-Тестування-комп’ютерів-і-Збір-ноутбуків

Рис. 19. Гранична стрілка виходу від робіт "Збір настільних комп’ютерів", "Тестування комп’ютерів" і "Збір ноутбуків"

Збережіть файл моделі як Практ_26-3_ВашеПрізвище.

Завдання 4. Злиття моделей

1. Перейдіть на діаграму А0 моделі "Діяльність компанії".

2. Правою кнопкою миші клацніть на роботі "Збір і тестування комп’ютерів"та виберіть в контекстному меню опцію Merge model (Рис. 20).

20.-Пункт-контекстного-меню-Merge-model 

Рис. 20. Пункт контекстного меню Merge model

3. У діалоговому вікні Merge Model виберіть опцію Cut/Paste entire dictionaries (Рис. 21).

21.-Включення-опції-Cut-Paste-entire-dictionaries  

Рис. 21. Включення опції Cut/Paste entire dictionaries

4. Зверніть увагу на результат. У Model Explorer помітно, що дві моделі злилися (Рис. 22).

22.-Злиття-моделей-Робота-компанії-і-Збір-і-тестування-комп’ютерів  

Рис. 22. Злиття моделей "Робота компанії" і "Збір і тестування комп’ютерів"

5. Модель "Збір і тестування комп’ютерів" залишилася і може бути збережена в окремому файлі. На діаграмі А0 моделі "Діяльність компанії" зникла стрілка виклику "Збір і тестування комп’ютерів" (Рис. 23).

 23.-Зникла-стрілка-виклику-Збір-і-тестування-комп’ютерів

Рис. 23. Зникла стрілка виклику "Збір і тестування комп’ютерів"

6. З’явилася недозволена гранична стрілка "Несправні компоненти". Направте цю стрілку на вхід роботи "Відвантаження та одержання" (Рис. 24).

24.-Стрілку-Несправні-компоненти-подано-на-вхід-роботи-Відвантаження-і-отримання  

Рис. 24. Стрілку"Несправні компоненти" подано на вхід роботи "Відвантаження і отримання"

Збережіть файл моделі як Практ_26-4_ВашеПрізвище.

Завдання 5. Захистіть виконану роботу

 

Перелік питань до захисту практичної роботи

1. Дайте визначення дерева вузлів.

2. Дайте визначення FEO-діаграми.

3. Яка різниця між контекстною і FEO-діаграмою?

4. Які умови злиття моделей?

5. Які умови розділення моделей?

6. Як відображається декомпозована робота на діаграмі?

7. Як формується номер діаграми дерева вузлів?

8. Як формується номер FEO-діаграми?

9. Чи поширюються правила IDEF0 на діаграму дерева вузлів?

10. Чи поширюються правила IDEF0 на FEO-діаграму?

11. Для чого використовують FEO-діаграми?

12. Для чого використовують діаграми дерева вузлів?

13. Яка різниця між моделлю-джерелом і моделлю-метою?

14. Чи призводить до змін у моделі-меті внесення змін у моделі-джерелі?

15. Чи можна відокремлену модель розробляти незалежно від основної?