Распечатать страницу

Лекція №10, Пошта та поштові програми в Інтернет

« Назад

Код роботи: 3750

Вид роботи: Лекція

Предмет: Web-програмування

Тема: №10, Пошта та поштові програми в Інтернет

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Поштові адреси та структура електронного листа

2. Створення та відправлення поштового повідомлення

3. Отримання поштового повідомлення

4. Відповідь на електронні повідомлення з використанням цитат з попередніх листів, знищення повідомлень

5. Створення адресної книги та її використання

6. Програма Outlook Express

7. Програма The Bat

8. Інші сервіси

Вступ

В 1971 році компанія Baranek and Newman підписала контракт з двома програмістами на розробку першої версії Internet, яка дозволяла б відсилати користувачам повідомлення, а не просто дані. Рей Томлінсон відправив перший лист з одного комп'ютера на інший в 1971 році. Це сталося, коли він працював в компанії Bolt, Beranek and Newman (BBN), яка займалася створенням ранньої версії інтернету, відомої як Arpanet.З цих коренів електронна пошта Internet, або e-mail, виросла до рівня глобальної комунікації. Саме Томлінсон також запропонував використовувати символ @ (at-sign) для позначення приналежності поштових адрес певних систем. В 1980р. було створено SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)- простий протокол передачі пошти. Однак SMTP було створено для обміну поштою між мейнфреймами(суперкомп'ютерами), і він не був розрахований на персональні комп'ютери. Створений в 1984р POP(Post Office Protocol) - протокол відправки для офіса - зняв це обмеження.

SMTP

SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol - простий протокол передачі пошти) - це широко використовуваний мережевий протокол, призначений для передачі електронної пошти в мережах TCP / IP.

SMTP вперше був описаний в RFC 821 (1982 рік); останнє оновлення в RFC 5321 (2008) включає масштабується розширення - ESMTP (англ. Extended SMTP). В даний час під «протоколом SMTP», як правило, мають на увазі і його розширення. Протокол SMTP призначений для передачі вихідної пошти з використанням порту TCP 25.

У той час, як електронні поштові сервери та інші агенти пересилання повідомлень використовують SMTP для відправки та отримання поштових повідомлень, що працюють на призначеному для користувача рівні клієнтські поштові програми зазвичай використовують SMTP тільки для відправки повідомлень на поштовий сервер для ретрансляції. Для отримання повідомлень клієнтські програми зазвичай використовують або POP (англ. Post Office Protocol - протокол поштового відділення), або IMAP (англ. Internet Message Access Protocol), або пропрієтарні протоколи (такі як Microsoft Exchange і Lotus Notes / Domino) для доступу до облікового запису своєї поштової скриньки на сервері.

POP3

POP3 (англ. Post Office Protocol Version 3 - протокол поштового відділення, версія 3) - стандартний Інтернет-протокол прикладного рівня, який використовується клієнтами електронної пошти для отримання пошти з віддаленого сервера по TCP / IP-з'єднанню.

Стандартний порт РОP3 - 110.

POP і IMAP (Internet Message Access Protocol) - найбільш поширені Інтернет-протоколи для оттримання пошти. Практично всі сучасні клієнти і сервери електронної пошти підтримують обидва стандарти. Протокол POP був розроблений в декількох версіях, нинішнім стандартом є третя версія (POP3). Більшість постачальників послуг електронної пошти (такі як Hotmail, Gmail і Yahoo! Mail) також підтримують IMAP і POP3. Попередні версії протоколу (POP, POP2) застаріли.

Альтернативним протоколом для збору повідомлень з поштового сервера є IMAP.

IMAP

IMAP (англ. Internet Message Access Protocol) - протокол прикладного рівня для доступу до електронної пошти.

Базується на транспортному протоколі TCP і використовує порт 143.

IMAP надає користувачеві великі можливості для роботи з поштовими скриньками, що знаходяться на центральному сервері. Поштова програма, яка використовує цей протокол, отримує доступ до сховища кореспонденції на сервері так, як ніби ця кореспонденція розташована на комп'ютері одержувача. Електронними листами можна маніпулювати з комп'ютера користувача (клієнта) без постійної пересилання з сервера і назад файлів з повним змістом листів.

Для відправки листів використовується зазвичай протокол SMTP, т. К. Власна команда відправки протоколу IMAP, APPEND, вважається небезпечною.

Сучасна архітектура отримувати електронну пошту Вам (SMTP)

Загальноприйнятим у світі протоколом обміну електронною поштою є SMTP (англ. Simple mail transfer protocol - простий протокол передачі пошти). У загальноприйнятої реалізації він використовує DNS для визначення правил пересилання пошти (хоча в приватних системах, на зразок Microsoft Exchange, SMTP може діяти виходячи з інформації з інших джерел).

У різних доменах налаштовані свої, незалежні один від одного, поштові системи. У кожного поштового домену може бути декілька користувачів. (Однак, фактично, може бути так, що одна організація або персона володіє багатьма доменами, які обслуговуються (фізично) однією поштовою системою). Пошта передається між вузлами з використанням програм пересилання пошти (англ. Mail Transfer Agent, MTA; такими, як, наприклад, sendmail, exim4, postfix, Microsoft Exchange Server, Lotus Domino і т. Д.). Поведінка систем при зв'язку один з одним строго стандартизовано, для цього використовується протокол SMTP (і дотримання цього стандарту, нарівні з загальною підтримкою DNS усіма учасниками, є основою для можливості зв'язку «всіх з усіма» без попередніх домовленостей). Взаємодія поштової системи і користувачів, в загальному випадку, ніяк не регламентується і може бути довільним, хоча існують як відкриті, так і закриті (зав'язані на ПО конкретних виробників) протоколи взаємодії між користувачами і поштовою системою. Програма, що працює в поштовій системі і обслуговує користувачів, називається MDA (англ. Mail delivery agent, агент доставки пошти). У деяких поштових системах MDA і MTA можуть бути об'єднані в одну програму, в інших системах можуть бути рознесені в вигляді різних програм або взагалі виконуватися на різних серверах. Програма, за допомогою якої користувач здійснює доступ, називається MUA (англ. Mail user agent), хоча в разі, наприклад, веб-інтерфейсу, може й не бути.

Усередині заданої поштової системи (зазвичай знаходиться в рамках однієї організації) може бути безліч поштових серверів, що виконують як пересилання пошти всередині організації, так і інші, пов'язані з електронною поштою завдання: фільтрацію спаму, перевірку вкладень антивірусом, забезпечення автовідповідача, архівація вхідної / вихідної пошти, забезпечення доступу користувачам різними методами (від POP3 до ActiveSync). Взаємодія між серверами в рамках однієї поштової системи може бути як підпорядковане загальними правилами (використання DNS і правил маршрутизації пошти за допомогою протоколу SMTP), так і слідувати власними правилами компанії (використовуваного програмного забезпечення).

Релеї

DNS дозволяє вказати в якості приймаючої сервера (MX-запис) будь-який вузол інтернету, не обов'язково є частиною доменної зони домену одержувача. Це може використовуватися для настройки релеінга (пересилання) пошти через треті сервери. Сторонній сервер (наприклад, більш надійний, ніж сервери користувача) приймає пошту для домену користувача і пересилає його на поштові сервери користувача як тільки з'являється можливість. Історично контролю за тим, «кому пересилати» пошту, не було (або цьому не надавали належного значення) і сервери без подібного контролю передавали пошту на будь-які домени. Такі сервери називаються відкритими реле (в даний час нові відкриті релеї з'являються в основному через помилки в конфігурації).

Для своїх користувачів сервери поштової системи є реле (користувачі відправляють почту не на сервери поштової системи адресата, а на «свій» поштовий сервер, який передає листи далі). У багатьох мережах провайдерів можливість відправляти листи по протоколу SMTP за межі мережі закрита (через використання цієї можливості троянами, вірусами). У цьому випадку провайдер надає свій SMTP-сервер, через який і прямує вся пошта за межі мережі. Відкритим реле при цьому вважається такою релей, який не перевіряє, чи є користувач «своїм» (перевірка може здійснюватися як на підставі мережевого адреси комп'ютера користувача, так і на підставі ідентифікації користувача паролем / сертифікатом).

Маршрутизація пошти

Поштовий сервер, отримавши пошту (з локального джерела або від іншого сервера) перевіряє, чи існують специфічні правила для обробки пошти (правила можуть грунтуватися на імені користувача, на домені в адресі, відповідно до змісту повідомлення і т. Д.), Якщо специфічних правил не виявлено, то перевіряється, чи є поштовий домен локальним для сервера (тобто чи є сервер кінцевим одержувачем листи). Якщо є, то лист приймається в обробку. Якщо ж домен листи не є локальним, то застосовується процедура маршрутизації пошти (що є основою для передачі листів між різними серверами в Інтернеті).

При маршрутизації використовується тільки доменна частина адреси одержувача (тобто частина, яка перебуває після символу @). Для домену одержувача шукаються всі MX-записи. Вони сортуються в порядку зменшення пріоритету. Якщо адреса поштового сервера збігається з одним з вузлів, зазначених в MX-записах, то всі записи з пріоритетом меншим пріоритету вузла в MX-записи (а також MX-запис самого вузла) відкидаються, а доставка здійснюється на перший відповідальний вузол (вузли пробуються в порядку убування пріоритету). Якщо MX-запис для домену не знайдено, то деякі сервери можуть намагатися доставляти пошту по A-записи. Якщо ж записи про домен немає, то формується відлупцював (повідомлення про неможливість доставки). Це повідомлення формується з порожнім полем відправника, в поле «Кому» вказується відправник вихідного листа. Порожнє поле відправника дозволяє захистити поштові сервера від нескінченного ходіння повідомлень про помилку між серверами - якщо сервер виявляє, що не може доставити лист з порожнім зворотною адресою, то він знищує його.

Якщо мережа має різні DNS-сервери (наприклад, зовнішні - в Інтернеті, і локальні - у власних межах), то можлива ситуація, коли «внутрішні» DNS-сервери в якості найбільш пріоритетного одержувача вказують на недоступний в Інтернеті сервер, куди і перенаправляється пошта з релея, зазначеного як вузол-одержувач для Інтернету. Подібне розділення дозволяє здійснювати маршрутизацію пошти за загальними правилами між серверами, які не мають виходу в Інтернет.

Протоколи доступу до серверів

Після потрапляння пошти на кінцевий сервер, він здійснює тимчасове або постійне зберігання прийнятої пошти. Існує дві різні моделі роботи з поштою: концепція поштової скриньки і сховища пошти. У концепції поштової скриньки пошта на сервері зберігається тимчасово, в обмеженому обсязі (аналогічно поштової скриньки для паперової пошти), а користувач періодично звертається до ящика і «забирає» листи (тобто поштовий клієнт скачує копію листа до себе і видаляє оригінал з поштової скриньки). На підставі цієї концепції діє протокол POP3.

Концепція постійного зберігання має на увазі, що вся кореспонденція, пов'язана з поштовою скринькою (включаючи копії відправлених листів), зберігається на сервері, а користувач звертається до сховища (іноді його за традицією також називають «поштовою скринькою») для перегляду кореспонденції (як нової, так і архіву) і написання нових листів (включаючи відповіді на інші листи). На цьому принципі діє протокол IMAP і більшість веб-інтерфейсів безкоштовних поштових служб. Подібне зберігання поштового листування вимагає значно більших потужностей від поштових серверів, в результаті, в багатьох випадках відбувається поділ між поштовими серверами, які пересилають пошту, і серверами зберігання листів.

У певних умовах сервер зберігання листів може бути налаштований на поведінку, подібне клієнту: такий сервер звертається до сервера електронної пошти по протоколу POP3 і забирає пошту собі. Подібні рішення використовуються зазвичай в малих організаціях, в яких немає інфраструктури для розгортання повноцінних поштових серверів; в цьому випадку використовується локальний сервер для зберігання пошти і поштовий сервер провайдера, що надає послугу отримання пошти по POP3 (наприклад, за допомогою fetchmail). Основним недоліком такого рішення є затримка в доставці (так як забирає пошту ПО звертається на сервера з деякою затримкою)

MxA-класифікація

У термінології електронної пошти виділяються наступні компоненти:

MTA (англ. Mail Transfer Agent - агент пересилки пошти) - відповідає за відправку пошти; найчастіше це поштовий сервер, але, в принципі, можлива реалізація з відправкою пошти через smart host.

MDA (англ. Mail Delivery Agent - агент доставки пошти) - відповідає за доставку пошти кінцевому користувачеві.

MUA (англ. Mail user agent - поштовий агент користувача; в російській нотації закріпився термін поштовий клієнт) - програма, що забезпечує інтерфейс, що відображає отримані листи і надає можливість відповідати, створювати, перенаправляти листи.

MRA (англ. Mail retrieve agent) - поштовий сервер, що забирає пошту з іншого сервера по протоколам, призначеним для MDA.

У разі використання веб-інтерфейсу MDA і MUA можуть збігатися. У разі використання виділених серверів для зберігання пошти користувачів все взаємодія користувача з сервером може відбуватися по протоколах, що не укладається в цю схему.

Поштові сервера зазвичай виконують роль MTA і MDA. Деякі поштові сервера (програми) виконують роль як MTA, так і MDA, деякі мають на увазі поділ на два незалежних сервера: сервер-MTA і сервер-MDA (при цьому, якщо для доступу до ящика використовуються різні протоколи - наприклад, POP3 і IMAP, - то MDA в свою чергу може бути реалізований або як єдине додаток, або як набір додатків, кожне з яких відповідає за окремий протокол).

Отже, електронна пошта - це система обміну інформацією в електронному вигляді телекомунікаційними засобами Iнтернета. На сервері, до якого здійснюється під'єднання, формується (відкривається) поштова скринька (папка на жорсткому диску), яка має свою адресу. Усі повідомлення, які пересилаються на цю адресу іншими особами, накопичуються в поштовій скриньці. Після фізичного з'єднання з поштовим сервером отриману кореспонденцію можна "перетягнути". Для читання електронної пошти, відправлення електронних листів, їх перенаправлення, вилучення в операційних системах типу Windows служать спеціальні програми: Internet Mail - в системі Windows 95, Outlook Express - в Windows 98 та Windows NT. За допомогою цих програм можна відкрити папку Входящие - для читання отриманих листів, папку Исходящие - для перегляду відправлених листів.

1. Поштові адреси та структура електронного листа

Поштова адреса складається з таких елементів як:

назва поштової скриньки, яку переважно називають іменем користувача;

@ (знак "комерційного at", "вухо" або "собачка");

ім'я вузла.

Справа від символа @ записується іР-адреса комп'ютера, на якому розміщується поштове відділення абонента, і ця адреса формується так, як довільне доменне ім'я в Iнтернеті. Зліва від символа "@" записується ім'я абонента. Наприклад, narkov@pu.if.mail - зразок типової адреси, де narkov - ім'я поштової скриньки, pu.if.mail - ім'я вузла.

Адреси поштових скриньок можуть містити наступні символи: букви, цифри, деякі інші знаки(крапка, символ підкреслення). Як правило, регістр букв(великі чи маленькі) в адресах електронної пошти не має значення. Наприклад, NaRkOv@Pu.iF.mAiL i narkov@pu.if.mail - це та сама адреса.

Електронний лист складається із заголовка і власне повідомлення. Заголовок знаходиться у верхній частині кожного листа, причому він відділяється від основного тексту порожнім рядком. Лист може містити в заголовку такі рядки:

subject: тема повідомлення (необов'язковий, але бажаний);

to: перелік отримувачів повідомлення (вказується хоча б один);

cc: перелік одержувачів копії повідомлення (необов'язковий);

Bcc: додатковий список одержувачів копії повідомлення; імена цих одержувачів не пересилаються разом з повідомленням (необов'язковий);

From: адреса автора повідомлення (формується автоматично, обов'язковий);

Reply-To: зворотна адреса, на яку потрібно відправити відповідь, якщо ця адреса відрізняється від рядка From (необов'язковий);

Date: час і дата відправлення повідомлення (формується автоматично, обов'язковий);

Expires: дата, після якої повідомлення втрачає актуальність (необов'язковий);

Message-ID: унікальний ідентифікатор для повідомлення(генерується машиною автоматично);

Lines: кількість текстових рядків в повідомленні.

Зауважимо, що основний текст листа може містити додатки у вигляді окремих файлів із графічними зображеннями, звуковими фрагментами, мелодіями, програмами. Ці додатки разом із основним текстом кодуються як текстові повідомлення незалежно від формату і передаються далі згідно вказаної адреси.

Робоче вікно програми Internet Mail.

Заголовок вікна і меню - стандартні атрибути вікна в операційній системі Windows. В правій частині заголовку вікна розміщені кнопки, призначені для стандартних дій з вікнами в операційній системі Windows. За допомогою меню можна вибрати будь-яку команду програми Internet Mail.

Під меню знаходиться панель інструментів. На цій панелі розміщені значки, що позначають виконувані дії. Якщо підвести вказівник миші до одного з цих значків, навколо нього з'явиться рамка і значок "перетвориться" в кнопку. Після чого можна клацнути на цій кнопці, і потрібна команда буде виконана.

Під смугою панелі інструментів розміщено список Папки(Folders), призначений для сортування одержаної і підготованої до відправлення пошти, що дозволяє розкладати листи по папках.

індикатор під'єднання - фірмовий знак комплекту програм Internet Explorer, який знаходиться справа на панелі інструментів. Під час під'єднання до Iнтернета цей знак "оживає" і перетворюється з фірмового знаку в зображення земної кулі.

Центральна частина вікна поділена на дві частини. Верхня - призначена для відображення вмісту відкритої в даний момент папки, в якій є перелік заголовків листів. Нижня частина служить для відображення текстів листів.

Рядок стану призначено для індикації тих дій, які в даний момент виконує програма Internet Mail. Наприклад, в рядку стану можуть з'являтися наступні повідомлення: Подключение, Проверка почтового ящика, Нет новых сообщений.

2. Створення та відправлення поштового повідомлення

Опишемо алгоритм створення та відправлення електронного листа за допомогою програми Internet Mail.

Клацніть на кнопці Создать сообщение(New Message) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно Создание сообщения(New Message). Аналогічно, як при відправленні звичайного листа ми адресуємо конверт, так і для електронного листа необхідно вказати деяку інформацію про адресата. Зверніть увагу, що текстовий курсор вже знаходиться в полі Кому(То).

Введіть в полі Кому(То) електронну адресу одержувача.

Для відправлення листа зразу кільком адресатам використовується поле вводу Копия(СС). Виберіть за допомогою миші це поле і наберіть, для прикладу, на клавіатурі свою адресу електронної пошти, щоб відправити копію даного повідомлення самому собі.

Виберіть за допомогою миші поле Тема сообщения(Subject) і введіть коротку анотацію даного листа.

В правому верхньому куті листа розміщена "марка", яка дозволяє вказати на важливість повідомлення. Клацніть мишкою на символі, що зображує марку. З'явиться допоміжне меню для вибору позначки важливості листа. На цьому заповнення "конверта" листа завершено. Для вводу тексту листа призначається поле під конвертом.

Клацніть мишею на цьому полі і наберіть текст: Привіт! Я вчуся використовувати e-mail.

Після того, як лист написано, натисніть першу зліва на панелі інструментів кнопку Отправить сообщение(Send message), щоб відправити створене повідомлення. З'явиться попередження Отправка почты(Send mail).

Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно Отправка почты(Send Mail) i вікно Создание сообщения(New Message).

Відкрийте список папок для листів і клацніть мишею на папці Исходящие(Outbox). На екрані з'явиться вміст цієї папки, де знаходиться щойно створений вами лист. Те, що лист виділено курсивом(похилим шрифтом) означає, що повідомлення ще не відправлене.

Клацніть на кнопці Доставить почту(Send and Recieve). З'явиться діалог Подключение к...(Connect to...)

Клацніть на кнопці ОК, щоб почати процес під'єднання до вузла провайдера Iнтернета.

3. Отримання поштового повідомлення

Перелічимо, які дії слід виконати для того, щоб прочитати одержану пошту.

Клацніть на кнопці Доставить почту(Send and Receive). З'явиться вікно діалогу Подключение к...(Connect to...).

Клацніть на кнопці ОК, щоб розпочати процес під'єднання до вузла провайдера. Після того, як з'єднання встановлено, виконується перевірка вашої поштової скриньки на вузлі провайдера, яка супроводжується вікном діалогу Доставка. Вказаний діалог зникне після того, як всі повідомлення перепишуться на ваш комп'ютер. Після чого з'єднання з провайдером буде розірвано.

Відкрийте список папок для листів і клацніть мишею на папці Входящие(Inbox).

В нижньому полі екрану прочитайте зміст отриманого листа.

Зауважимо, що нові повідомлення мають значок у вигляді закритого, а прочитані - відкритого конверта. Автоматично після встановлення програми Internet Mail до вас в скриньку потрапляє лист від розробників цієї програми. Для того, щоб прочитати адресоване вам повідомлення, клацніть мишкою на заголовку вибраного листа. Зверніть увагу, що після того, як переглянуто непрочитаний лист, помітка біля нього змінюється на відкритий конверт.

4. Відповідь на електронні повідомлення з використанням цитат з попередніх листів, знищення повідомлень

Часто виникає необхідність відповісти на одержані листи, причому з використанням цитат з цього ж листа. Розглянемо, яким чином така задача реалізується в Internet Mail. Для цього:

клацніть мишею на заголовку листа, на який потрібно відповісти, і натисніть кнопку Ответить отправителю(Replay to Author) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно, в якому знаходиться зміст вибраного листа. Зверніть увагу, що в полі Кому(То) вже записано адресу автора цього листа, в полі Тема сообщения(Subject) - тема вказаного листа, а змістом листа є його попередній зміст. Причому на початку кожного рядка стоїть символ ">", яким прийнято позначати цитати. Після того, як здійснено редагування відповіді на цей лист, виконайте такі дії:

На панелі інструментів вікна Создание сообщения(New Message) натисніть кнопку, на якій зображено конверт, щоб відіслати відповідь. З'явиться попередження Отправка почты(Send Mail).

Закрийте вікно діалогу за допомогою кнопки ОК, після чого лист попадає в папку Исходящие(Outbox). Оскільки наведений приклад носить умовний характер, то створений лист ми не відправлятимемо, а знищимо. Для цього:

виберіть в списку Папки(Folders) папку Исходящие(Outbox) і клацніть мишею на щойно створеному листі. Після цього натисніть кнопку Удалить(Delete) на панелі інструментів Internet Mail. Лист буде поміщено в папку Удаленные(Deleted Items).

Створення власних підписів.

Зазвичай листи прийнято підписувати. При використанні програми Internet Mail також маємо таку можливість. Підписом вважається текст, який автоматично вставляється в кінці повідомлень. Для створення підпису необхідно виконати наступні дії:

Виберіть команду меню Сообщения->Параметры(Mail->Options), щоб відкрити вікно діалогу настройки Internet Mail.

Виберіть вкладку Подпись(Signature).

Встановіть перемикач в групі елементів керування Подпись (Signature) в положення Текст(Text).

Клацніть мишею в полі вводу і наберіть на клавіатурі прізвище та ім'я. Цей текст і буде надалі підписом.

5. Створення адресної книги та її використання

Для зручності роботи в програмі Internet Mail передбачена можливість створення адресної книги, в якій можна зберігати інформацію про адресатів, з якими ведеться листування електронною поштою.

Виберіть команду меню Файл->Адресная книга(File->Address Book). З'явиться вікно Адресная книга(Address Book).

Клацніть на кнопці Создать Адрес(New Contact) на панелі інструментів вікна Адресная книга(Address Book). На екрані з'явиться вікно діалогу Свойства(Properties).

В полях вводу Имя(First), Фамилия(Last), Отчество(Middle) увведіть відповідно: Петрів, Петро, Петрович.

Клацніть мишею на полі Адреса електронной почты(E-mail Address) і наберіть на клавіатурі адресу електронної пошти: petro@provider.ua

Клацніть на кнопці Добавить(Add), щоб занести адресу в книгу. Вкладки Личные(Personal), Служебные(Busines), Заметки(Notes) призначені для запису додаткової інформації про даного респондента.

Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити вікно діалогу Свойства (Properties). Під час пошуку в адресній книзі нас переважно цікавить прізвище потрібної людини, тому зручно відсортувати записи в адресній книзі за прізвищами.

Виберіть команду меню Вид->Сортировка(View->Sort by) вікна Адресная книга(Address Book). З'явиться додаткове меню.

Виберіть команду меню Фамилия(Last Name), щоб записи в адресній книзі відображалися в звичній для нас формі: Прізвище, ім'я, по батькові. Тепер, коли в адресній книзі буде велика кількість записів, швидко можна знайти потрібне прізвище, набравши його в полі вводу, яке знаходиться під панеллю інструментів у вікні Адресная книга(Address Book).

Виберіть команду меню Файл->Закрыть(File->Close) або ж клацніть мишею на кнопці, яка закриває вікно в правому верхньому куті вікна Адресная книга(Address Book), щоб закрити вікно.

Додаткові можливості e-mail.

За допомогою електронної пошти можна не тільки обмінюватися повідомленнями, але й одержувати будь-яку інформацію з Iнтернета. Для цього необхідно відправляти листи, оформлені певним чином, за адресами так званих "поштових роботів". Поштовим роботом називається програма, яка одержує електронну пошту, визначає, на яку інформацію було здійснено запит, і виконує необхідні дії для виконання одержаного запиту. Вибрана роботом інформація відсилається відправникові запиту. Наприклад, якщо користувач хоче одержати за допомогою електронної пошти файл з FTP-сервера, то він може скористатися комп'ютером-сервером, який під'єднаний до Iнтернета і містить багато різноманітних файлів. В цьому випадку користувач відсилаєте листа поштовому роботу і від'єднується від мережі, щоб через деякий час знову з'єднатися і одержати файл в листі. Після того, як поштовий робот одержить запит, він під'єднається до потрібного FTP-сервера, переписує необхідний файл, а потім відсилає його в електронному листі користувачеві. Аналогічно електронною поштою можна одержувати і іншу інформацію.

Приєднання до листа файлів та їх відокремлення від листа.

Доволі часто потрібно переслати електронною поштою не тільки текст, але й інші файли, наприклад, зображення, звуки і т.д. Розглянемо алгоритм передачі файла за допомогою програми Internet Mail.

Клацніть на кнопці Создать сообщение(New Message) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно Создание сообщения(New Message).

На панелі інструментів вікна Создание сообщения(New Message) клацніть на кнопці із зображенням скріпки, щоб прикріпити до створеного листа певний файл. З'явиться діалогове вікно Вставка вложений (Insert Attach)

За допомогою діалогового вікна Вставка вложений (Insert Attach) виберіть на вашому диску необхідний файл і натисніть кнопку Вложить (Attach), щоб приєднати вказаний файл до листа.

Зверніть увагу, що область для тексту листа розділилася на дві частини, і внизу з'явився знак приєднаного файлу.

Опишемо далі, як від'єднати файл від документу за допомогою програми Internet Mail. Нехай одержано лист на тему "Привітання з Новим Роком". Зліва від заголовку листа знаходиться зображення скріпки. Якщо клацнути мишею на заголовку листа, то побачимо, що лист не містить тексту, але справа під лінією, що поділяє вікно на дві частини, також знаходиться зображення скріпки. Скріпки вказують на те, що до листа "пришиті" файли.

Двічі клацніть мишею на заголовку листа з темою "Привітання з Новим Роком". На екрані з'явиться вікно, з допомогою якого можна "від'єднати" файл від листа.

Клацніть правою кнопкою миші на значку, що відповідає вкладеному файлу newyear.bmp. Відкриється контекстне меню. Виберіть в контекстному меню команду Сохранить как(Save as).З'явиться діалогове вікно Сохранить вложение как(Save Attach As).

Виберіть папку на диску вашого комп'ютера, в якій буде зберігатися вкладений файл, і натисніть кнопку Сохранить(Save). Діалогове вікно Сохранить вложение как(Save Attach As) закриється, а вкладений файл буде збережено у вибраній папці.

Поняття про UU-кодування та base64-кодування двійкових файлів.

На початковому етапі використання Iнтернета, коли великі підприємства, які приступили до створення взаємопов'язаних мереж, захотіли обмінюватися файлами один з одним, розробники систем зіткнулися з проблемою вибору спільного формату, який могли б використовувати всі системи. Деякі системи могли передавати 8-розрядні слова, інші 16-розрядні, але багато інших могли передавати лише 7-розрядні слова. Врешті-решт, єдиним форматом слова, який могли б передавати й приймати всі системи, виявився формат з 7-розрядних символів ASCII. Тому для пересилки файлів іншій системі творцям мережі Iнтернет потрібен був алгоритм для перетворення всіх файлів, відмінних від ASCII, в текст, а після передачі - перетворення їх знову до початкового вигляду. Один із запропонованих алгоритмів відомий як стандартний алгоритм UU-кодування. Цей формат став найпопулярнішим при відправленні файлів в групи новин.

Порівняно недавно було розроблено новий стандарт для розширення можливостей пошти SMTP, яка широко використовується в Iнтернеті. Користувачів вже не задовольняла передача звичайних текстових файлів. Виникла потреба в приєднанні зображень, документів, електронних таблиць чи інших файлів до повідомлень e-mail, які відправлялися в Iнтернет. Для реалізації таких потреб було розроблено стандарт MIME, як доповнення SMTP, який дозволив користувачам приєднувати файли будь-якого типу до повідомлення електронної пошти. Для того, щоб здійснити це розширення можливостей системи пошти Iнтернет і зберегти раніше створені системи, розробники системи МіМЕ додали новий алгоритм кодування: кодування з основою 64. Цей алгоритм кодування/декодування, вбудований у всі сумісні з МіМЕ клієнти e-mail, одержав на даний час розповсюдження в Iнтернеті всюди, де потрібне кодування.

Мережевий етикет при користуванні e-mail.

Користуючись електронною поштою, варто дотримуватися мережевого етикету, зокрема, надсилати електронні листи можна і незнайомим людям, але за умови, що їхня адреса була опублікована чи оприлюднена іншим офіційним способом. Використання електронної пошти з метою розсилання реклами є грубим порушенням. Адресу таких порушників легко встановити, оскільки вона фіксується на серверах, які були задіяні для передачі повідомлення. До незнайомих людей можна звертатись лише із проханнями дати професійну консультацію, із ввічливими пропозиціями, не вимагаючи обов'язкової відповіді. Звертаючись до незнайомих людей, не можна вимагати відповіді іншими засобами зв'язку, відмінними від електронної пошти. Це далеко не повний перелік "гарних манер", яких треба дотримуватися, при використанні e-mail.

6. Програма Outlook Express

Конфігурування пошти.

Запустіть програму Outlook Express.

Якщо Ви запускаєте Outlook Express вперше, то автоматично запуститься вікно майстра створення з'єднання(Internet connection wizard), в якому Вам буде запропоновано створити нове Інтернет-з'єднання, або використати те, що є, у випадку, якщо нічого схожого на моніторі Вашого комп'ютера не з'явиться, то сміливо переходите до пункту 4. Зверніть увагу на те, що якщо Ви хочете створити новий поштовий запис(поштовий профіль) в Outlook Express, то зробити це можна через меню Сервіс;

Тут потрібно вибрати третій пункт: У мене на комп'ютері вже створено Інтернет-з'єднання і я не хочу змінювати його (I already have an Internet connection set on this computer and I do not want to change it).

Клацніть мишкою на кнопку Далі (Next).

В наступному вікні клацніть на кнопку Закінчити (Finish) button.

Після цього програма запропонує Вам вибрати теку, в якій Outlook Express зберігатиме Ваші повідомлення. Якщо Ви хочете використовувати теку, пропоновану Outlook Express за умовчанням, клацніть мишкою на OK; в іншому випадку Вам потрібно буде вибрати будь-яку іншу вподобану теку і після цього клацнути мишкою на вищезазначену кнопку OK

Після цього з'явиться вікно Outlook Express, поділеної на дві половинки;...

...в лівій виберіть Outlook Express.

Після цього в правій половинці вікна виберіть Читання пошти (Read Mail)

На екрані знову з'явиться вікно Підключення до Інтернету (Internet Connection Wizard), де в рядку Ваше ім'я (Display name), впишіть Ваше або будь-яке інше ім'я, яким Ви хочете користуватися.

Клацніть на кнопку Далі (Next).

В наступному вікні в рядку Адреса електронної пошти мережі Інтернет (E-mail address), впишіть Вашу e-mail адресу.

Знову клацніть на кнопку Далі (Next).

В самому верхньому рядку виберіть POP3

В рядку Сервер (POP3 або IMAP) для вхідних повідомлень (Incoming mail (POP3 or IMAP) server), впишіть сервер mail.kuban.ru (за умовчанням рекомендується використовувати неперекодовуючий поштовий сервер

Тепер сміливо клацайте на кнопку Далі (Next).

В цьому вікні в рядку Обліковий запис POP(POP асcount name), впишіть Ваше облікове ім'я (наприклад, якщо Вам привласнено облікове ім'я alexander@mail.kuban.ru або alexander@windows-mail.elvis.ru, то слово alexander, що стоїть до значка @, і потрібно буде вписати сюди).

В рядку Пароль (Password), потрібно вписати Ваш пароль для доступу до пошти (зверніть увагу на те, пароль, що використовується для входу в мережу і поштовий пароль можуть бути різними).

Знову тисніть на кнопку Далі (Next).

Тепер в рядку Ім'я облікового запису пошти мережі Інтернет (Internet mail асcount name), Ви можете надрукувати будь-яку назву, ім'я і ін., наприклад My mailbox in Elvis

Але на цьому все не закінчиться і знову Вам доведеться тиснути на кнопку Далі (Next).

Тут виберіть: Я підключуся до Інтернеті вручну (I will establish my Internet connection manually).

І знову треба тиснути на кнопку Далі (Next).

В наступному віконці комп'ютер радісне поздоровить Вас із закінченням настройки пошти в Outlook Express і Ви з легкою душею можете клацати мишкою на кнопку Готово (Finish).

Конфігурування програми доступу до телеконференцій(новин)

Також, як і при настройці пошти, в лівій половинці вікна Outlook Express виберіть Outlook Express.

В правій половинці клацніть мишкою на ікону Читання новин (Read News).

В рядку Введіть Ваше ім'я (Display name), впишіть Ваше ім'я.

Після цього сміливо тисніть на кнопку Далі (Next).

В рядку Сервер новин (NNTP) (News (NNTP) server) впишіть

Тепер знову тисніть на кнопку Далі (Next).

В цьому вікні Вам потрібно буде вибрати: Я підключуся до Інтернету вручну(I will establish my Internet connection manually)...

...і знову тиснути на ту, що стала рідною кнопку Далі (Next).

І ось нарешті з'явилася заповітна кнопка Готово (Finish).

Після цього комп'ютер скаже Вам, що, мовляв, Ви не підписані на які-небудь телеконференції(newsgroups), і запитає, чи хочете ви проглянути список всіх доступних телеконференцій, на що Ви сміливо можете відповісти Так (Yes), якщо Ви вже підключилися до Інтернету; інакше Вам необхідно встановити з'єднання, відповісти Так (Yes) і після цього перейти до наступного пункту.

Тепер Вам залишається тільки почекати, поки Outlook Express завантажить список телеконференцій і підписатися на вподобані.

Примітка.

Для конфігурування Outlook Express через меню Сервіс, Вам потрібно увійти до цього меню і клацнути мишкою на пункт Облікові записи.

Тепер у вікні, що відкрилося, клацніть мишкою на меню Додати(Add).

Якщо Ви хочете конфігурувати установки пошти, то у вікні, що відкрилося, клацніть мишкою на пункт Пошта.

Після цього приступайте до настройки пошти відповідно до пункту 7 розділу про настройки пошти цього посібника.

Якщо Ви хочете конфігурувати установки програми проглядання новин, то у вікні, що відкрилося, клацніть мишкою на пункт Новини.

Після цього приступайте до конфігурування новин відповідно до пункту 3 розділу про настройки програми настройки новин цього посібника.

7. Програма The Bat

Настройка TheBat!

Установка

Запустіть установку і слідуйте вказівкам програми. Потрібно буде вибрати каталог установки, мову підтримки, розташовує тек і ярликів до програми. Можна залишити всі значення за умовчанням, вибравши тільки потрібну мову.

Настройка ящика

Після старту програми з'явиться вікно створення і настройки реєстраційного запису.

В рядку "Account name" впишіть ім'я, яким буде названий Ваш поштовий ящик. Можна вибрати теку для зберігання файлів цього ящика (використовуючи кнопку "Browse").

Надалі для створення нового поштового ящика можна викликати бути точне такий же майстер настройки, вибравши в меню "Account" пункт "New..."

В наступному вікні введіть ім'я, яке буде видне одержувачам листів, і свою поштову адресу

Пізніше всі ці дані можна буде при необхідності змінити

Вкажіть імена серверів для відправки (SMTP) і прийому (POP3) пошти

Введіть логін для доступу до своєї пошти. Пароль можна в програмі не записувати, а вводити його вручну при кожній перевірці пошти.

Тисніть "Finish".

Аккаунт створений. Тепер можна провести більш тонку настройку.

Клікніть правою кнопкою миші на імені аккаунта і виберіть пункт "Properties"

На картинках нижче видні приклади заповнення полів.

Докладні інструкції по настройці і використовуванню програми можна знайти в файлі справки

Огляд безкоштовних поштових серверів під Windows

8. Інші сервіси

Якщо у вас невеликий офіс і для вас занадто дорого купувати Exchange і у вас немає * nix - тоді цей огляд для вас.

1) hMailServer

Офіційний сайт http://www.hmailserver.com/index.php?page=welcome

Досить простий і зручний сервер. Має в складі IMAP / POP3 / SMTP сервера. Є вбудована система захисту від спаму. Для любителів дивитися пошту через Web - потрібно окремо прикручувати Web-морду.

2) Mail Enable

Офіційний сайт http://www.mailenable.com/standard_edition.asp

Зауважу, що існують платні і безкоштовні версії даного продукту. Має в складі POP3 / SMTP, але не має IMAP сервера. Зате є вбудований Web інтерфейс (який мені так і не вдалося змусити працювати на IIS7)

3) XMail

Офіційний сайт http://www.xmailserver.org/

Досить простий і функціональний поштовий сервер (POP3 / ESMTP, але немає IMAP) з підтримкою декількох типів авторизації (PLAIN LOGIN CRAM-MD5 POP3-перед-SMTP і призначена для користувача)

4) Office Mail Server

Офіційний сайт відсутній, так як проект не розвивається. Але скачати можна звідси http://www.box.com/oms

Простий, компактний, але повнофункціональний поштовий сервер для локальної мережі з dial-up підключенням до інтернет. Працює під Windows 95-98-NT-ME-2000. Може працювати як NT сервіс. Потужний сортувальник дозволяє забезпечити кожного користувача в локальній мережі особистим адресою електронної пошти. У програмі об'єднані POP3 і SMTP сервери, POP3 і SMTP клієнти, сортувальник, планувальник сеансів зв'язку, «звонилка» і оболонка для настройки сервера через систему меню і діалогів.

5) shicks!

Офіційний сайт http://p-nand-q.com/download/shicks.html

Простий POP3 / SMTP сервер, написаний на python'e

6) Courier Mail Server

Офіційний сайт http://courier-mta.org

Практично аналогічний Courier Mail Server 1.56 (повністю безкоштовний) - правда, є дрібні недоліки. Наприклад, глюк з відображенням інтерфейсу при роботі з сервером через термінальну сесію. Втім, на роботі пошти це не позначається. Його ж перероблена версія 2.хх - www.courierms.ru На жаль, платна. Безкоштовно в ній працює тільки до 3-х поштових скриньок.

7) UserGate Mail Server

Офіційний сайт http://usergate.ru/products/usergate_mail_server/

UserGate Mail Server - це рішення для організації безпечного поштового повідомлення в компанії з вбудованими модулями антиспам і антивірусного захисту. Продукт має модульну структуру, що підвищує відмовостійкість і дає можливість запуску сервера на розподіленій системі.

У числі основних функцій UserGate Mail Server - управління доменами і користувачами, веб-клієнт, підтримка списків розсилки, робота віддаленими обліковими записами, підтримка LDAP, а також гнучка і потужна система правил. UserGate Mail Server здатний обробляти більше 2000 листів в хвилину.

Для забезпечення доступу до пошти в UserGate Mail Server реалізована підтримка протоколів SSL, POP3s, SMTPs і IMAPs. Безпека поштового повідомлення тепер може забезпечуватися відразу трьома антивірусними модулями: Kaspersky Antivirus, Panda Antivirus і Entensys Zero-Hour, заснований на «хмарних» технологіях.

В обробці вхідних повідомлень в UserGate Mail Server фільтрація виконується в кілька етапів - по з'єднаннях, за адресою джерела, за адресою призначення і за змістом. UserGate Mail Server підтримує наступні методи фільтрації спаму:

на основі DNS (DNSBL, RHSBL, Backscatter, MX, SPF, SURBL);

на основі розподіленої антиспам системи ( «хмарний» антиспам);

на основі статистики (власна реалізація фільтрації Байєса).

Крім цього UserGate Mail Server підтримує контроль SMTP протоколу (контроль правильності команд відповідно до RFC), обмежує максимальний розмір листа, максимальна кількість одержувачів і т.п.

«Хмарний» антиспам в поштовому сервері відфільтровує листи, грунтуючись на аналізі їх змісту і евристиці.

У UserGate Mail Server реалізована інтеграція з IMAP - сервером MS Exchange або Lotus Domino. Інтеграція надає можливість створення спільної папки IMAP на віддаленому поштовому сервері і обробку повідомлень в цих папках.

UserGate Mail Server надає інформацію про всі повідомленнях, оброблених поштовим сервером. Моніторинг повідомлень дозволяє виконувати фільтрацію за датою, за статусом обробки (доставлено / заблоковано), за адресою джерела або призначення, виконувати примусову відправку повідомлень, заблокованих як спам, а також створювати списки винятків.

Безкоштовна ліцензія на 5 поштових скриньок

Для отримання можливості безкоштовного використання UserGate Mail Server на 5 поштових скриньок необхідно:

Завантажити дистрибутив; У вікні реєстрації UserGate Mail Server вибрати «Отримати безкоштовну версію на 5 ящиків».

До складу безкоштовної ліцензії поштового серверу не входять додаткові модулі.

UserGate Mail Server підтримує резервне копіювання поштових повідомлень, посилку автоматичних відповідей, настройку правил по обробці пошти, управління сервісами в веб-консолі і вибір довільного діапазону дат в історії повідомлень.

8) Rumble Mail Server

Rumble - мініатюрний поштовий сервер для особистого використання. Додаток може запускатися тільки з інтерфейсу командного рядка вашої системи.

Особливості програми «Rumble»:

1. Підтримка SMTP, POP3 та IMAP

2. Робота з Apache

3. Простота у використанні

4. Rumble безкоштовна!

9) Humster

Hamster - це безкоштовне серверний додаток під Windows, яке дозволяє в локальній мережі повноцінно працювати з usenet news по протоколу NNTP і поштою по протоколах SMTP, POP3, IMAP. Його особливістю є просунуті можливості по обробці повідомлень. Воно може самостійно збирати пошту з ящиків в інтернет (аналогічно функціонуванню програми fetchmail в * nix), відправляти в локальний ящик, попередньо обробивши (аналогічно функціонуванню програми procmail в * nix), роздавати по POP3, відправляти по SMTP і NNTP. Є настройка прав доступу до ресурсів сервера для користувачів. Багатий мову макросів. Підтримується SSL.

10) Axigen

Поштовий сервер Axigen це комунікаційний сервер великого класу, що інтегрує сервіси SMTP, POP3, IMAP і WebMail. Маючи дуже хорошу настройку і безпеку, дає адміністраторам відмінний контроль над трафіком поштового сервера.

11) Hamster

12) Eserv (www.eserv.ru)

Установка і настройка поштового сервера на ОС Ubuntu Server 13.10

iRedMail є bash-скрипт установки програмного забезпечення, необхідного для розгортання сервера електронної пошти. У нього входять такі компоненти:

Dovecot - POP3 і IMAP служби;

Postfix - SMTP-сервер;

Cluebringer - служба політик сервера Postfix;

SpamAssassin - фільтр спаму;

ClamAV - антивірус;

Amavisd - інтерфейс між агентом пересилки повідомлень - MTA, антивірусним сканером (ClamAV) і фільтром антиспаму (SpamAssassin);

Fail2ban - програма сканування лог-файли і блокує підбір паролів до різних служб;

RoundCube - web-інтерфейс для входу в поштову скриньку і управління листами і контактами;

iRedAdmin - web-інтерфейс для управління користувачами, поштовими скриньками і поштовими доменами.

iRedMail також має можливість вибору і установки допоміжних служб для роботи перерахованих вище компонентів (web-сервер Apache, PHP, бази даних MySQL, PostgreSQL або служба каталогів OpenLDAP). Залежно від вибору iRedMail також встановить необхідні компоненти для управління через web-інтерфейс (phpMyAdmin, phpPgAdmin або phpLDAPadmin).

У цій статті розглянемо установки поштового сервера за допомогою iRedMail 0.8.6 (на момент написання статті - остання версія) на операційній системі Ubuntu Server 13.10

При установки операційної системи необхідно задати ім'я хоста виду mail.localserver56.ru (залежить від доменного імені)

Перед тим, як виконати всі дії, необхідно, щоб була налаштована мережа, і бажано встановлений Midnight Commander. Первинні налаштування після інсталяції можна подивитися тут.

Встановлювати поштовик необхідно тільки на свіжовстановленому і оновленому сервері. Також важливо врахувати, що для впровадження сервера потрібно відповідні A і MX-записи на DNS-сервері.

US iRedMail 12

На цьому скріншоті показаний приклад налаштування DNS-зони localserver56.ru.

Б3750, 1

Приступимо до встановлення.

Оновлюємо систему:

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get update

Відкриваємо файл / etc / hosts і в ньому пропишемо:

127.0.0.1 mail.localserver56.ru mail localhost

Зберігаємо і закриваємо файл.

Створимо папку install в папці / tmp

sudo mkdir / tmp / install

перейдемо в неї

cd / tmp / install

і закачаємо в неї архів iRedMail-0.8.6.tar.bz2

sudo wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.8.6.tar.bz2

розпаковуємо архів

sudo tar xjf iRedMail-0.8.6.tar.bz2

переходимо в папку розпаковану iRedMail-0.8.6

cd./iRedMail-0.8.6

і в ній запускаємо скрипт установки і настройки

sudo bash iRedMail.sh

З'явиться діалогове вікно вітання

US iRedMail 01

Тиснемо Yes і побачимо вікно вибору папки, де буде зберігатися пошта.

US iRedMail 02

Ми залишаємо за замовчуванням і тиснемо Next. Пропонується вибрати спосіб зберігання облікових записів.

US iRedMail 03

Вибираємо MySQL і тиснемо Next. Після цього необхідно створити пароль адміністратора MySQL.

US iRedMail 04

Вводимо пароль і тиснемо Next. Потім необхідно ввести перший домен ім'я для пошти.

US iRedMail 05

Вводимо і тиснемо Next. Після цього необхідно створити пароль адміністратора домена для входу в web-інтерфейс управління.

US iRedMail 06

Вводимо і тиснемо Next. З'явиться вікно з вибором встановлюваних компонентів.

US iRedMail 07

Ми залишаємо все за замовчуванням (встановлюватися у нас будуть всі компоненти) і тиснемо Next. Постане питання необхідно продовжувати установку

US iRedMail 08

Тиснемо клавішу y.

Скрипт почав встановлювати все необхідне програмне забезпечення для організації поштового сервера.

Далі пропонується використовувати фаєрвол і SSHD.

US iRedMail 09

Тиснемо Y.

Після цього з'явиться питання про рестарт файрволла і SSHD.

US iRedMail 10

Тиснемо Y.

Все готово! Перезавантажуємо машину:

sudo shutdown -r now

і на іншій машині перевіримо:

Запустимо поштовий клієнт і налаштуємо обліковий запис за замовчуванням postmaster (електронна пошта postmaster@localserver56.ru):

US iRedMail 11

На цьому скріншоті показано, як налаштовується поштовий клієнт Mozilla Thunderbird. Він зловив всі налаштування автоматично і готовий до використання сервера.

P.S.: команда оновлення антивіруса ClamAV:

sudo freshclam

Приємного використання:-).