Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Компьютерная схемотехника \ 3028. Розрахункова робота Синтез керуючого автомату для арифметично-логічного пристрою

Розрахункова робота Синтез керуючого автомату для арифметично-логічного пристрою

« Назад

Код роботи: 3028

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Комп’ютерна схемотехніка

Тема: Синтез керуючого автомату для арифметично-логічного пристрою

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Загальні положення

1.1. Основні поняття теорії автоматів

1.2. Способи опису послідовнісних пристроїв (ПП) або пристроїв із пам’яттю

1.3. Синтез ЦА послідовнісного типу

1.4. Принцип мікропрограмного управління

2. Арифметико-логічний пристрій

2.1. Історія АЛП

2.2. Класифікація АЛП

2.3. Структура АЛП

2.4. Пристрій управління АЛП

2.5. Операційний пристрій АЛП

2.6. Регістри АЛП

2.7. Набір операцій АЛП

2.8. Опис роботи простого АЛП типу 74181 (аналог ИП3)

3. Технічне завдання

4. Приклад 1

4.1. Формування кодів цифрового автомату для технічного завдання

4.2. Визначення елементної бази

4.3. Часова діаграма роботи КА

4.4. Графи переходів станів ЦА

4.5. Умовне позначення D-тригера та характеристична таблиця функціонування цього тригера, тобто його таблиця переходів

4.6. Карти Карно і система мінімізованих бульових функцій

4.7. Функціональна схема ЦА на D-тригерах та логічних елементах, які реалізують систему бульових функцій

4.8. Принципова електрична схема ЦА

Література

1. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. Для вузов по спец. ЭВМ. - М. Высш. Школа, 1987. – 272 с.

2. Рицар. Цифрова техніка. - Київ: УМК ВО, 1991. – 372 с.

3. Лукащук Л.О. Схемотехніка логічних та послідовнісних схем. - Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. - 116 с.

4. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. - К.: “МК-Прес”, 2004.-412 с., іл.

5. Трачик. Дискретные устройства автоматики: Пер. с польск.; - М.: Энергия, 1978. - 456 с. Ил.

6. Автоматизированные системы управления. Лабораторный практикум по техническим средствам: Учебное пособие для студентов по спец. АСУ; Под редакцией В.Н.Четверикова. - М.: Высш. Шк., 1986.-279 с., ил.

7. Проектирование цифровых вычислительных машин. Под ред. С.А. Майорова. Учебн. Пособие для студентов вузов. М.-Высш. Шк. 1972. -244 с.

8. Шило. Популярные микросхемы ТТЛ. - М: “Аргус”1993. – 64 с.

9. Шило. Популярные микросхемы КМОП. - М: “Яргус” 1993 -64 с.

10. /FreeResources/Users/files/Electroradio_Engineering/ на сайті http://physlab.pomorsu.ru

11. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 325 с.