Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 2855. Курсова робота Організація безготівкових розрахунків в банках України

Курсова робота Організація безготівкових розрахунків в банках України

« Назад

Код роботи: 2855

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Організація безготівкових розрахунків в банках України

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Теоретичні основи організації безготівкових розрахунків в банках України

2. Практичні аспекти оцінювання організації безготівкових розрахунків в банках України

3. Шляхи та розвиток удосконалення організацій безготівкових розрахунків в банках України

Висновки

Література

Функціонування платіжної системи країни спрямоване на проведення та виконання платежів безготівкового грошового обороту. Основу цього обороту становлять безготівкові розрахунки.

Актуальність безготівкових розрахунків обумовлена тим, що безготівковий платіжний оборот є основною частиною грошового обороту, охоплює практично усі сфери господарських відносин підприємств та організацій, банківських та фінансових структур, населення. Збільшення частки безготівкових розрахунків могло б сприяти підвищенню прозорості та керованості економіки країни.

Безготівкові розрахунки набувають особливої актуальності в умовах переходу до ринкової економіки, оскільки дозволяють помітно збільшити ефективність банківської діяльності та знизити до мінімуму витрати на банківські операції.

Особливості безготівкових розрахунків досліджували такі автори, як: Л.В. Боровська, В.Р. Ільницький, які досліджували організацію безготівкових розрахунків в банках України; Н.В. Глібова, яка досліджувала проблему банківського обліку. Також дану тематику зачіпали в навчальній літературі В.Ф. Петрова та С.С. Родченко, досліджуючи облік кредитно-розрахункових операцій в банках, В.А. Волкова та О.Ю. Калініна, які аналізували вплив регулювання на розвиток ринку електронних платежів на прикладі України та ін. Недостатньо розглянутими залишаються питання безготівкових розрахунків в сучасних банках України та їх організація. Поза увагою науковців залишились також й рекомендації щодо організації безготівкових розрахунків в банках України.

Мета роботи: визначити шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в банках України.

Завдання роботи:

1) розглянути теоретичні основи організації безготівкових розрахунків в банках України;

2) проаналізувати практичні аспекти оцінювання організації безготівкових розрахунків в банках України;

3) виокремити шляхи та розвиток удосконалення організацій безготівкових розрахунків в банках України.

Об’єкт роботи: процес організації безготівкових розрахунків в банках.

Предмет роботи: теоретичні та практичні аспекти організацій безготівкових розрахунків в банках України.

Методи роботи: аналіз та синтез інформації з літературних джерел, узагальнення проаналізованих даних.

Практична значимість даного дослідження полягає у поглибленому та детальному вивченні теоретичних основ та аналізі сучасного стану організації безготівкових розрахунків в банках України. Все це надалі стане основою для закріплення й розширення теоретичних та практичних знань. В даній роботі автором зроблена спроба аналізу організації безготівкових розрахунків в банках, можливе використання методичних розробок проведеного дослідження в діяльності банківських установ.