Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 2854. Курсова робота Організація електронного банкінгу в Україні

Курсова робота Організація електронного банкінгу в Україні

« Назад

Код роботи: 2854

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Організація електронного банкінгу в Україні

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Економічна сутність та класифікація електронного бангінгу

2. Аналіз сучасної практики інтернет-банкінгу в Україні

3. Удосконалення використання інтернет-технологій в українській банківський системі

Висновки

Сьогодні, однієї з найбільш значущих сучасних тенденцій у банківській системі є електронний банкінг. Однією з найбільш перспективних форм банківської діяльності стає електронний банкінг. Електронний банкінг – поняття, яке включає в себе інтернет і мобільний банкінг. Електронні банківські послуги є новим способом здійснення банківських процесів, сутність якого полягає у проведенні операцій за допомогою електронних мереж.

У світі наразі спостерігається тенденція до усе більш широкого використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних технологій, і, перш за все, глобальної інформаційної мережі Інтернет. Історично склалося так, що банківська сфера є найбільш чутливою до їх розвитку. Це можна пояснити різними причинами, однією із яких є необхідність обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від регіонального до міжнародного) із мінімальними витратами, але із максимальним ступенем зручності та універсальності пропонованих послуг.

Надання електронних банківських послуг поступово перетворюється на один із пріоритетних напрямів їх діяльності банків індустріально розвинених країн. І серед українських банків спостерігається схожа тенденція. Сьогодні більшість з них приділяють значну увагу розширенню спектру послуг,а саме надають клієнтам можливість дистанційного керування рахунком за допомогою систем «Банк - Клієнт» та «Інтернет - Клієнт».

Різноманітний спектр послуг, що надається клієнтам електронного банкінгу в Україні не значно відрізняється від тих послуг, які доступні в офісі банку. Але практично всі послуги електронного банкінгу дають можливість управляти і отримувати інформацію про рахунки в режимі онлайн.

Таким чином, під електронними банківськими послугами слід розуміти дії банку, що спрямовані на вдосконалення та реалізацію звичних банківських операцій шляхом використання інформаційних систем. Безперечно, електронні послуги базуються на відомих банківських операціях і не можуть існувати відокремлено. Класичний набір послуг електронного банкінгу включає практично повний набір послуг - будь-які безготівкові платежі, купівля та продаж валюти, оплата комунальних послуг, оплата рахунків операторів мобільного та звичайного зв'язку, можливість відстеження стану свого рахунку. Сьогодні Інтернет-банкінг виступає одним з найбільш прогресуючих сервісів.

Актуальність дослідження електронного банкінгу обумовлена підвищеним інтересом до дистанційного обслуговування збільшенням кількості банків, які надають послуги дистанційного обслуговування, та кількості клієнтів, які користуються цими послугами. Все більше операцій здійснюється за допомогою телефону або Інтернету, а можливість віддаленого доступу до інформації та послуг у режимі реального часу відіграє важливу роль у розвитку сучасного бізнесу.

З розвитком Інтернет-технологій банки отримали можливість перенести частину своїх послуг в мережу інтернет, розширивши тим самим клієнтську базу, і значно знизивши витрати на клієнтське обслуговування.

Мета курової роботи полягає у формуванні та наданні рекомендацій з підвищення ефективності електронних послуг у банківський системі на основі визначення поняття Інтернет-банкінгу, як виду електронного банкінгу, розкриття його можливостей, переваг та проблем використання, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

– розкрити економічну сутність поняття Інтернет - банкінг;

– проаналізувати переваги та недоліки використання Інтернет-банкінгу в Україні;

– аналіз проблеми у сфері забезпечення безпеки банківського Інтернет-обслуговування в Україні;

– визначення загальної кількості діючої бази Інтернет-банків в Україні;

– визначення необхідних і достатніх умов функціонування Інтернет-банкінгу;

– визначити головніперспективи розвитку електронних платіжних систем України.

Об’ектом курсової роботи виступає інтернет-банкінг в Україні.

Предметом курсової - аналіз сучасного стану банківської системи України та рівень використання інтернет-банкінгу в обслуговуванні клієнтів.

Інформаційною базою курсової роботи стали законодавчі документи України, роботи закордонних і українських фахівців з теорії визначення поняття Інтернет - банкінг, роботи вітчизняних і закордонних авторів з питань можливостей Інтернет - банкінгу, законодавчі акти державних органів управління.

Практична цінність роботи полягає у можливості використання результатів дослідження для вирішення практичних завдань єлектронного банкінгу в Україні.