Распечатать страницу

Лекція №2 - Інформаційні системи та їх характеристики

« Назад

Код роботи: 2147

Вид роботи: Лекція

Предмет: Інженерне проектування інформаційних систем (ІС)

Тема: №2, Інформаційні системи та їх характеристики

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Базові означення

2. Методи проектування інформаційних систем

3. Види інформаційних систем

4. Рівні моделей даних

5. Мережева модель даних

6. Ієрархічна модель даних

7. Реляційна модель даних

8. Багатовимірна модель даних

9. Об'єктно-орієнтована модель

Висновки

1. Інформаційні системи відносяться до класу організаційних систем керування.

2. Завдання розробників програмних систем – створити в користувача розроблюваної системи ілюзію простоти.

3. Складні структури часто приймають форму ієрархій; корисні обидві ієрархії: і класів, і об'єктів.

4. Складні системи зазвичай створюються на основі стійких проміжних форм.

5. Пізнавальні здібності людини обмежені; ми можемо розсунути їхні рамки, використовуючи декомпозицію, виділення абстракцій і створення ієрархій.

6. Складні системи можна досліджувати, концентруючи основну увагу або на об'єктах, або на процесах; є вагомі підстави використовувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію, при якій світ розглядається як упорядкована сукупність об'єктів, що у процесі взаємодії один з одним визначають поведінку системи.

7. Під проектуванням зазвичай розуміється деякий уніфікований підхід, за допомогою якого ми шукаємо шляхи вирішення визначеної проблеми, забезпечуючи виконання поставленого завдання.

8. Модель даних – це спосіб структуризації даних, які розглядаються як деяка абстракція у відриві від предметної області. Також це інструмент подання концептуальної моделі предметної області і динаміки її зміни у вигляді бази даних.

9. Є такі моделі даних: концептуальна, логічна, фізична.

10. У концептуальному моделюванні проектується схема понять прикладної області в їх взаємозв'язку.

11. Логічний рівень моделювання – це той, який реально використовує багато хто з теперішніх розробників завдяки доступності на ринку CASE-систем. Логічна модель будується за допомогою діаграм «сутність-зв’язок», атрибутів, категоризації. Розрізняють ієрархічну, мережну, реляційну, багатовимірну логічні моделі даних.

12. Фізична модель даних відповідає опису даних в БД конкретної СКБД, тобто схемі даних. Вона враховує такі аспекти, як архітектуру, безпеку, ефективність доступу та інші.