Распечатать страницу

Лекція №12 - Нечіткі множини в системах керування

« Назад

Код роботи: 2134

Вид роботи: Лекція

Предмет: Економічна кібернетика

Тема: №12, Нечіткі множини в системах керування

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Нечіткі моделі та системи

2. Основні етапи нечіткого виводу

2.1. Формування бази правил систем нечіткого виведення

2.2. Фазифікації (Fuzzification)

2.3. Агрегація (Aggregation)

2.4. Активізація (Activation)

2.5. Акумуляція (Accumulation)

2.6. Дефазифікація (Defuzzification)

2.6.1. Метод центру ваги (тяжіння)

2.6.2. Метод центру ваги для одноточкових множин

2.6.3. Метод центру площі

2.6.4. Метод лівого модального значення

2.6.5. Метод правого модального значення

3. Основні алгоритми нечіткого виводу

3.1. Алгоритм Мамдані (Mamdani)

3.2 Алгоритм Цукамото (Tsukamoto)

3.3. Алгоритм Ларсена (Larsen)

3.4. Алгоритм Сугено (Sugeno)

4. Приклади використання систем нечіткого виведення в задачах управління

4.1. Нечітка модель управління змішувачем води при прийнятті душа

4.2. Змістовна постановка задачі

4.3. Побудова бази нечітких лінгвістичних правил

4.4. Фазифікації вхідних змінних