Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Управление проектами информации / информатизации \ 1926. Лабораторна робота №12, Аналіз вартості проекту в розрізі статей затрат

Лабораторна робота №12, Аналіз вартості проекту в розрізі статей затрат

« Назад

Код роботи: 1926

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №12, Аналіз вартості проекту в розрізі статей затрат

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Управління ризиками за стандартом РМІ. Ризик проекту – це невизначена подія або умова, що в разі настання може вплинути на показники проекту.

Дослідження показали, що ймовірність успішної реалізації проекту, параметри якого визначені на базі того, як буває зазвичай, коливається в діапазоні 20-38%, тому врахування ризиків і невизначеностей має величезне значення на всіх стадіях управління проектом.

Б1926, 1

Управління ризиками згідно PMBоК

З теорії потрібно виконувати наступні дії:

1. Спланувати, як у компанії буде вестися планування і управління ризиками.

2. Визначення ризиків і розробка реєстру ризиків. Необхідно провести аналіз проекту з метою ідентифікації причин ризиків.

3. Провести кількісний (визначити ймовірності та розміри загроз) і якісний (побувати дерево цілей) аналізи.

4. Розробити план реагування на ризики.

5. Виконання плану з відстеженням ризиків. Необхідно планування антикризових заходів та пошук нових ризиків.

Теоретичні поради, досить загальні, але з них слідують важливі висновки:

- план може і повинен піддаватися змінами в результаті пошуку та усунення ризиків;

- реальні терміни завершення проекту і реальна вартість проекту буде вище запланованої.

Методи обчислення реальних термінів задач. Для моделювання ризиків в проекті необхідно розробка трьох версій реалізації проекту:

 - оптимістичну, що базується на оптимістичних оцінках параметрів проекту і включає найбільш ймовірні події ризику (ймовірність настання яких перевищує 90%);

- найбільш ймовірний, включає просто ймовірні події ризику (ймовірність настання яких перевищує 50%) і звичайні оцінки параметрів проекту;

- песимістичну, що включає відібрані при якісному аналізі значущі події ризику (ймовірність настання яких нижче 50%) і песимістичні оцінки параметрів проекту.

Так як це часто буває оцінки співробітників недостовірні, і дізнатися повний склад робіт неможливо.

Виходом є використання статистичних методів прогнозування. Розглянемо типові прийоми:

1. У Microsoft Project просто додають 30% до загально тривалості планових завдань (Buffer time в 30%). Цей резерв витрачається на покриття ризиків.

2. Метод  Load Factor (або на скільки помножити слова відповідального за визначення термінів), рекомендований групою ХР. Статистичний аналіз проектів у малих групах розробки показав, що можна досить точно дізнатися реальний термін завдання, просто помноживши слова виконавців на певний коефіцієнт. Ось орієнтовані значення коефіцієнта:

- помножити на 2 – оптимістична оцінка;

- помножити на пі – нормальний проект;

- помножити на 4-5 – застосування нестандартних технологій.

Хід роботи

1. Створити звіт по виконанню даної лабораторної роботи.

2. Відкрити файл проекту та зберегти його під назвою ЛР.12.<Прізвище>.

3. Відкоригувати календар виконання задач відповідно до поточної дати.

Аналіз доходів

4. Створити тип ресурсів Дохід від реклами типу матеріальний, група фінансовий.

а. Одиниці вимірювання – Євро.

b. Стандартна ставка - -15,3.

c. Додати до задачі Передача дистрибутиву у відділ впровадження даний ресурс в обсязі 200+n євро.

d. Проаналізувати використані у представленні Использование ресурсов.

Поля підстановки

5. В MS Project можна використовувати поля підстановки. Наприклад, для відображення компонентів чи умов, які необхідні для використання даної задачі або для іншої інформації, яка необхідна для аналізу проекту.

а. Додати поле Текст 2.

b. Перейменувати його на База проведення.

с. У вікні Настраевымые вибрати Подстановка.

d. Додати варіанти без виконання задач: База замовника, База внутрішня, База провайдера.

е. Присвоїти значення даного поля для всіх задач проекту.

Візуалізація полів

6. Інколи для наочності зручно використовувати візуальні ефекти.

а. Необхідно додати поле Длительность 10 та перейменувати його на Сигнал відхилення.

Б1926, 2

b. У вікні Настревымые поля вибрати формула та додати поле Отклонение окончания.

с. У вікні Графические индикаторы вибрати відповідні позначення.

Б1926, 3

d. Додати поле на свій розсуд та встановити для нього графічний індикатор, використовуючи базові поля.

Обчислення термінів проекту

7. В MS Project часто, як найпростіший варіант, в кожній із сумарних задач використовують так званий Buffer time, на який виділяють близько 30% часу від сумарної задачі. Тобто додають задачу останню на етапі із назвою Непередбачувані роботи етапу.

а. Зберегти даний варіант проекту як окремий файл.

b. Додати до кожної сумарної задачі проекту відповідну задачу та встановити тривалість в межах 20-35%, в залежності від складності задачі, адекватності та досвідченості персоналу тощо.