Распечатать страницу

Лабораторна робота №11, Аналіз вартості

« Назад

Код роботи: 1925

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №11, Аналіз вартості

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Таблиця 1

Можливість об’єднання ролей у проектній групі відповідно до MSF

Б1925, 1

Критичні задачі. MS Project показує критичні завдання виділені червоним кольором, та не критичні завдання, виділені синім кольором. У не критичних завдань є загальний та/або вільний тимчасовий резерв.

Загальний часовий резерв (Общий временной резерв) – інтервал часу, на який завдання може бути відкладена без затримки дати закінчення проекту.

Вільний тимчасовий резерв (Свободный временной резерв) – інтервал часу, на який завдання може бути відкладене без затримки подальших завдань.

Якщо ви керуєте ризикованим проектом, ви можете змінити характеристики критичного шляху. Наприклад, вважати критичними ті завдання, резерв часу яких дорівнює, наприклад, двом дням. Для цього потрібно перейти в меню «Файл – Параметри – Додатково – Вважати критичними завдання, що мають резерв не більше…»

Б1925, 2

Ресурсний критичний шлях. У складеному розкладі можна визначити ресурсний критичний шлях, тобто визначити ті ресурси, які зайняті на завданнях критичного шляху або необхідні для виконання завдань. Іншими словами можна визначити ті ресурси роботи та доступності яких потрібно приділяти підвищену увагу.

Для того щоб дізнатися які ресурси лежать на критичному шляху потрібно:

1. Перейти у вставку «Лист ресурсов»;

2. На закладці «Вид» в області «Комбінований режим» поставити галочку «Деталі» і вибрати, наприклад, «Детальна діаграма Ганта».

Б1925, Рис. 2 - Критичний шлях ресурсів (трудових, матеріалів або витрат)

Рис. 2 - Критичний шлях ресурсів (трудових, матеріалів або витрат)

Тепер при виборі того чи іншого ресурсу (трудового, матеріального чи витратного) у нижній частині буде відображатися на діаграмі Ганта список завдань, на яких призначений обраний ресурс. І у випадку, якщо задача критична, вона буде виділена червоним кольором, якщо не критична, то праворуч від завдання буде виведена інформація про її резервні за часом

Аналіз вартості в розрізі календарного плану. Для аналізу вартості проекту і завдань, скористаємося поданням «Діаграма Ганта» і таблицею «Витрати».

При виборі таблиці «Витрати» користувачеві буде доступні сім колонок для аналізу витрат:

1. У колонку «Фіксовані витрати» заноситься суми витрат або доходів (зі знаком «мінус», не пов’язані з ресурсами). Тобто якщо вам, наприклад, потрібно змоделювати доходи в проекті, то в дану колонку ви заносите навпроти потрібної завдання негативні фіксовані витрати.

2. У колонці «Нарахування фіксованих витрат» вибирається метод нарахування фіксованих витрат. Якщо обрано варіант «Пропорційне», то гроші будуть рівномірно розподілені по всій тривалості завдання, якщо вибраний варіант «На початку» або «По закінченню», то фіксовані витрати будуть списані в момент початку або, відповідно, закінчення, на яку вони призначені.

3. Колонка «Загальні витрати» представляє з себе відображення суми фактичних і витрат, що залишилися, яка також дорівнює сумі колонок «Фіксовані витрати» і «Витрати».

4. У колонці «Базові» відображається сума витрат уже затвердженого проекту. Значення в даній колонці є фундаментом для подальшого аналізу відхилень витрат в проекті. Затвердження проекту відбувається завданням його базового плану.

5. У колонці «Відхилення» відображається значення різниці витрат між колонками «Витрати» і «Базові витрати».

6. У колонці «Фактичні» відображається сума витрачених (освоєних) витрат на виконання проекту. Так як на поточний момент, проект не виконується, тобто факт не збирається, в колонці «Фактичні» знаходяться одні нулі.

7. У колонці «Решта» відображається сума витрат, які потрібні понести на виконання проекту. Так як на поточний момент, проект не виконується, тобто факт не збирається, решта витрати дорівнюють загальним витратам.

Для того щоб проаналізувати з чого складається вартість тієї чи іншої задачі, потрібно перейти до подання «Використання завдань» і вибрати таблицю «Витрати».

Якщо необхідно сформувати групи окремо дорогих і дешевих ресурсів, можна скористатися групуванням. Для цього потрібно перейти в режим «Використання ресурсів» і в області «Дані» вибрати « нет группы – Новая группировка». У вікні «Определение группы в проекте…», слід:

1. Ввести ім’я групи.

2. Вибрати ім’я поля групування. У нашому випадку «Затраты».

3. Натиснути кнопку «Визначити інтервали групування».

4. У вікні «Визначення інтервалу групування» вибрати «Групувати по інтервалу».

Хід роботи

1. Створити звіт по виконання даної лабораторної роботи.

2. Відкрити файл проекту та зберегти його під назвою ЛР.11.<Прізвище>.

3. Відкоригувати календар виконання задач відповідно до поточної дати.

4. Перевірити на відповідність стандартам MSF використання ролей в проекті згідно таблиці (див. таблиця 1) та за потреби внести відповіді зміни.

5. Часовий резерв.

а. Встановити на Діаграмі Ганта відображення критичного шляху.

b. Визначити перелік задач, які мають Загальний часовий резерв.

c. Визначити перелік задач, які мають Вільний часовий резерв.

d. Відповідні таблиці помістити у звіт.

6. Ресурсний критичний шлях.

а. Перейти в режим Лист Ресурсов та встановити параметр відображення Діаграми Ганта (див. Теоретичну довідку).

b. Додати до звіту перелік ресурсів, що задіяні на критичному шляху із зазначенням в яких саме задачах.

7. Аналіз вартості проекту:

а. Для аналізу вартості проекту і завдань перейти у режим Діаграма Ганта» із таблицею «Витрати».

b. Детально проаналізувати кожне поле таблиці. У звіті додати коментарі до полів таблиці затрати із зазначенням їхнього призначення.

8. В режимі Использование Ресурсов із таблиці затрати встановити фільтр відображення ресурсів які дорожчі n тис. грн.

9. Сформувати групування за вартістю ресурсів.

а. встановити назву групи По затратах ПРІЗВИЩЕ.

b. від n грн. з інтервалом 5 тис. грн.