Распечатать страницу

Лабораторна робота №10, Формування бюджету проекту

« Назад

Код роботи: 1924

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №10, Формування бюджету проекту

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Використання Microsoft Project бюджетних ресурсів дозволяє порівняти планові бюджетні статті витрат з реальними потребами певного проекту з допомогою детального планування. Бюджетними ресурсами можуть бути звичайні ресурси всіх трьох типів – матеріальні, трудові витрати. Для визначення, чи є ресурс бюджетним, служить галочка у властивостях ресурсу на закладці «Общие».

Б1924, Рис. 1 - Визначеність бюджетності ресурсу

Рис. 1 - Визначеність бюджетності ресурсу

Для порівняння бюджету проекту з його реальною вартістю ми створюємо бюджетні ресурси.

Для того щоб можна було порівняти значення бюджетних ресурсів та запланованими значеннями вартостей, потрібно зіставити ресурси з бюджетним ресурсом.

Бюджетні ресурси можуть бути також типу «Матеріали» і «Трудові». Якщо вам потрібно порівняти отримані роботи з планом (бюджетом), ви створюєте бюджетний ресурс, наприклад «БР Робота», зіставляєте його з трудовими ресурсами і порівнюєте.

На початковій стадії планування проекту і визначення його вартості ми скористаємося створеними бюджетними ресурсами.

Для цього ми:

- виділяємо сумарну задачу проекту;

- на закладці «Ресурс», в області призначення натискаємо «Призначити ресурси»;

 - у вікні «Призначення ресурсів», розкриваємо «Параметри списку ресурсів».

Для того щоб визначити почасовий (помісячний, поквартальний) бюджет проекту, потрібно:

- перейти до подання «Використання завдань»;

- клацнути правою кнопкою миші в правій частині діаграми;

- вибрати в меню «Стилі відомостей»;

- у доступних полях вибрати «Бюджетна вартість» і перенести її вправо і натиснути «ОК»;

- клацнути правою кнопкою миші в правій частині діаграми.

Для того щоб визначити бюджетну вартість проекту, потрібно в поданні «Використання задач» або:

1. Вивести колонку «Бюджетна вартість» і навпроти кожного бюджетного витратного ресурсу ввести значення. В цьому випадку в розподіленому в часі поданні сума бюджету рівномірно розподілиться по всій тривалості проекту.

2. В почасовому поданні, навпроти кожного бюджетного витратного ресурсу, ввести певну суму бюджету. У цьому разі в колонці «Бюджетна вартість» відбудеться підсумовування всіх значень по конкретній статті.

Хід роботи

1. Відкрити файл проекту та зберегти його під назвою ЛР.10.<Прізвище>.

2. Відкоригувати календар виконання задач відповідно до поточної дати.

3. Сформувати перелік бюджетних ресурсів.

а. Додати до переліку доступних наступні ресурси.

Таблиця 1

Перелік бюджетних ресурсів

Б1924, 1

b. Встановити тип ресурсів – бюджет.

Б1924, Рис. 2 - Визначення бюджетного ресурсу

Рис. 2 - Визначення бюджетного ресурсу

4. Перейти в режим Использование задач.

а. Додати поля Бюджетные трудозатраты і Бюджетная стоимость, Затрати і Трудозатрати.

b. Призначити сумарній задачі проекту бюджет відповідно до ресурсів.

Таблиця 2

Таблиця бюджету проекту по статтях

Б1924, 2

Призначити бюджетні ресурси можна тільки сумарній задачі проекту (сумарна задача проекту відображається у рядку під номером 0). Якщо сумарна задача проекту не відображається необхідно встановити відповідний параметр у меню Файл-Параметры-Дополнительно.

5. Для аналізу місячного бюджету проекту в правому вікні необхідно:

а. Змінити масштаб – Місяць.

b. Додати поля відображення Бюджетные трудозатраты і Бюджетная стоимость.

с. Перевірити ймовірне перевищення бюджету та визначити по яких статтях необхідно корегувати бюджет.

Б1924, Рис. 3 - Перевірка календарного плану проекту

Рис. 3 - Перевірка календарного плану проекту

6. Для аналізу використання ресурсів необхідно перейти в режим Использование ресурсов.

а. Додати поля Бюджетные трудозатраты і Бюджетная стоимость, Затрати, Трудозатрати і Оставшиеся затраты.

b. Встановити групування найбільш зручне для відображення.

с. Ресурси бюджетного типу виділити червоним кольором.

d. Зазначити в примітках до бюджетних ресурсів значення трудозатрати та затрат відповідно до типу, вказавши дату внесення коментарів.

Б1924, Рис. 4 - Порівняння проекту по статтях затрат із бюджетом 

Рис. 4 - Порівняння проекту по статтях затрат із бюджетом