Распечатать страницу

Лабораторна робота №9, Використання грошових ресурсів у проекті

« Назад

Код роботи: 1923

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №9, Використання грошових ресурсів у проекті

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Профілі завантаження. Якщо призначення проводиться вперше, йому за замовчуванням присвоюється плоский профіль завантаження. Плоский профіль означає, що роботи для призначення даного розподілені рівномірно по всьому інтервалу призначення.

Однак якщо всі трудовитрати (витрати часу у разі трудових ресурсів або витрату матеріалів у разі матеріальних ресурсів) потрібно розподілити інакше, в діалоговому вікні Відомості про призначення можна вибрати один з наступних профілів завантаження:

 - завантаження в кінці;

- завантаження в початку;

- подвійний пік;

- ранній пік;

- пізній пік;

- дзвін (колокол);

- черепаха.

Назви цих профілів відображають форму графіка розподілу трудозатрати на інтервалі призначення. Спосіб застосування профілю залежить від типу завдання (з фіксованими одиницями, фіксованою тривалістю або фіксованими трудовитратами).

Профілі навантаження можна переглядати в області розкладу подання «Використання завдань» або «Використання ресурсів». Індикатор профілю завантаження показаний у табличній частині подання «Використання завдань» або «Використання ресурсів».

Якщо ні один із стандартних профілів не підходить, можна створити власний профіль, вручну встановивши значення трудовитрат в області розкладу в поданні «Використання завдань» або «Використання ресурсів». Необхідно тільки простежити за тим, щоб загальний обсяг роботи був повністю врахований на всьому інтервалі призначення. Вносячи зміни в параметри використання завдань або ресурсів вручну, можна випадково помилитися і додати зайві або видалити потрібні витрати, що призведе до зміни загального обсягу роботи, показаного в табличній частині у полі «Робота».

У Microsoft Project під витратним ресурсом розуміють незалежні витрати (не залежать від тривалості завдання/проекту), які потрібно зв’язати з завданням проекту або проектом (наприклад, вартість авіаквитка).

Але для моделювання витрат, які не залежать від тривалості завдань або проекту такий ресурс не підходить. Такий витратний ресурс не дозволяє моделювати зміну витрат у часі, мультивалютність проекту, надходження грошей в проект (прибуток). Для моделювання всього цього використовуються матеріальні ресурси.

Хід роботи

1. Відкрити файл проекту та зберегти його під назвою ЛР.9.<Прізвище>.

2. Перевірити в яких грошових одиницях виражені параметри ресурсів та, за потреби, перевести їх у гривні (Файл-параметры-отображеие).

3. Для виконання деяких робіт необхідно затратити певні грошові ресурси (дорожні витрати, витрати на енергоносії, витрати на мобільний зв'язок у відрядженні, витрати на документальне оформлення, витрати на сертифікацію, хабарі…).

a. Додати до матеріальних ресурсів Гроші.

b. Даний ресурс належить до групи Фінансовий.

c. Встановити стандартну ставку поточний курс долара грн. (оскільки дані витрати прив’язані до курсу іноземної валюти).

d. Встановити одиницю вимірювання матеріалів – USD.

4. Встановити для перелічених задач, додатково, ресурс Гроші у відповідних обсягах (n – порядковий номер у журналі).

Б1923, 1

а. Перевірити в режимі Использование задач скільки коштів виділяється а задачі Опитування

b. Врахувати, що в перший день задачі Опитування відділу консультування необхідно вдвічі більше грошей, ніж у всі наступні.

с. Врахувати, що в перший день задачі Опитування відділу супроводження необхідно втричі більше грошей, ніж у всі наступні.

5. Для документування необхідні грошові витрати для створення інструкції користувача та файлів довідки.

а. Додати грошові ресурси до роботи документування в обсязі 500 $.

b. Основна частина коштів необхідна для початку задачі (Профиль загрузки-Загрузка в начале).

Б1923, 2

6. Оскільки задачі Розробка ТЗ на модулів відбувається із залученням проектувальника, то його послуги потрібні на початку заданої роботи.

а. Використовуючи Профиль загрузки-Ранний пик, встановити відповідний параметр для даного ресурсу принаймні для 2 модулів.

b. Переконайтеся, що тривалість задачі не змінилась. Для цього необхідно в параметрах задачі встановити Фиксированый объем ресурсов, Фиксированный объем работ у вспливаючій підказці встановити параметр Ресурсы будут работать больше часов в день, длительность задачи сократится.

с. Узгодьте перевантаження ресурсів.

7. Встановіть Процент завершения для кожної із задач виходячи із сьогоднішньої дати (роботи термін яких закінчився – 100%, які тривають – відповідна пропорція).

8. Що являє собою профіль загрузки Черепаха?