Распечатать страницу

Лабораторна робота №8, Управління ресурсами в MS Project

« Назад

Код роботи: 1922

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №8, Управління ресурсами в MS Project

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Типи трудових ресурсів. Крім того, кожен ресурс може бут запропонованим або виділеним:

- Виділений ресурс – ресурс, формально виділений для будь-якого призначення завдань, наявного у проекті. Цей тип ресурсів використовується для резервування ресурсів. Вибір даного типу резервування впливає на доступність і завантаженість ресурсу.

- Запропонований ресурс – ресурс, що очікує виділення ресурсів для ще не затвердженого призначення завдання. Таке призначення ресурсу не зменшує його доступність для роботи по іншим проектам. Вибір даного типу резервування не впливає на доступність і завантаження ресурсу. Кожному ресурсу можна задавати окремо його доступність у проекті. Наприклад, якщо обліковий склад мулярів – 10 осіб, то у випадку якщо з якогось числа їх буде тільки 8, то в області «Доступність ресурсу» можна зазначити з якого числа їх буде тільки 8.

Кожен ресурс (з будь-яким типом), крім усього іншого, у проекті може бути:

1. Універсальним. дані ресурси (прототипи ресурсів) використовуються для визначення вимог до персоналу для проекту, наприклад до теслям та розробникам. Після детального планування проекту універсальні ресурси бажано замінювати конкретними ресурсами. Універсальними ресурсами краще всього користуватися при роботі з корпоративними ресурсами Microsoft Project Server 2010, так як тільки в цьому випадку можлива заміна універсальних ресурсів на конкретні ресурси за обраними характеристиками.

2. Бюджетним. Бюджетний ресурс являє собою загальний обсяг задіяних у проекті фінансових, трудових та інших матеріальних ресурсів. На рівні проекту бюджетний ресурс може бути призначений тільки зведенню завдань проекту. Наприклад, у Вас є бюджет на заробітну плату робітників 40 000 грн. виходячи з ставок робітників і їх призначень у Вас буде підсумкова сума витрат на заробітну плату робітників. Порівнюючи бюджетний ресурс і підсумкову суму можна буде  побачити різницю.

Крім того, в Microsoft Project призначає три способи нарахування планових витрат на ресурс і віднесення фактичних витрат на проект:

- на початку (витрати нараховуються на початку завдання);

- в кінці (витрати нараховуються в кінці завдання);

- пропорційно (витрати розподіляються пропорційно в процесі виконання завдання).

Як тільки задачі будь-якого типу призначається ресурс, вона включається в календарний план згідно з формулою «Тривалість» = «Трудозатрати»/«Одиниці».  В наступній таблиці показано, яким чином зміна одного з цих трьох параметрів для різних типів завдань впливає на календарний план.

Б1922, 1

Хід роботи

1. Відкрити файл проекту та зберегти його під назвою ЛР.8.<Прізвище>.

2. Встановити обмеження на кількість залучених розробників. До проекту залучено 3 розробники, але один із них може бути залучений не більше ніж на 1 місяць. У вікні сведения о ресурсе встановити доступність ресурсів (дати залучення 3-го розробника можна вибрати відповідно до потреб проекту).

Б1922, 2

3. Перейти на спосіб відображення робочої області: «Использование задач».

a. Проаналізувати табель розподілу ресурсів. Кожна задача деталізується відповідно до ресурсів, які використовуються.

b. Додати поле «Единицы назначения» та перевірити призначення ресурсів по кожній із задач.

c. Встановити для задачі управління внутрішнім релізом завантаженість менеджера проекту по 2 години кожен день.

Б1922, 3

4. Згідно пункту ходу роботи 5.7, ми встановили у таблиці норм затрат В додатково затрати на використання для менеджеру проекту.

а. Оскільки Узгодження списку доопрацювання відбувається на базі замовника розрахунок норм затрат, для заданої задачі відбувається по таблиці В для Менеджера проекту. Вибір таблиці відбувається у Вікні Сведения о назначении (подвійний клік на ресурсі у вікні Использование задач).

Б1922, 4

b. Аналогічно, внести зміни у Лист ресурсов для всіх трудових ресурсів, що задіяні у задачі Розміщення на загальнодоступному ресурсі, таблиця норм затрат В та внести відповідні зміни у вікні Сведения о назначении для даної задачі.

c. Також за робота із замовником всіх трудових ресурсів, у зв’язку із складністю роботи, передбачає використання таблиці норм затрат В.

Для зручного аналізу розподілених ресурсів найзручніше використовувати режим Діаграми Ганта з деталізацією та відображенням Использование задач (Діаграма Ганта-Вид-Детали-Использование задач).

Б1922, 5