Распечатать страницу

Лабораторна робота №5, Формування переліку ресурсів

« Назад

Код роботи: 1919

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №5, Формування переліку ресурсів

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Для введення відомостей про ресурси потрібно відкрити Лист ресурсов. Дані можна починати безпосередньо вводити в таблицю. Після введення назви ресурсу його автоматично привласнюється коротка назва, але її можна змінити на свій розсуд. Для зручності введення можна скористатися діалоговим вікном, яке викликається кнопкою Сведения о ресурсе Б1919, 1 або подвійним клацанням по будь-якому осередку рядка потрібно ресурсу.

На вкладці Общие вводяться назва ресурсу і його дані. Ресурси проекту можна об’єднати в групи, наприклад, по ролі в проекті або за назвою зовнішньої організації, що надала ресурс, або по іншій ознаці. Для цього на вкладці Общие є поле Группа. Ліворуч унизу можна задати доступність ресурсу, адже на період проекту може бути заплановане відрядженя, відпустка й т. п.

На вкладці Рабочее время для поточного ресурсу вибирається тип календаря (стандартний або інший) з робочим часовим графіком.

Б1919, Рис. 1 - Вкладка Общие діалогового вікна введення даних про ресурс

Рис. 1 - Вкладка Общие діалогового вікна введення даних про ресурс

Важлива властивість ресурсів – їхня вартість (витрати) використання в проекті. В MS Project є два типи вартості ресурсів: погодинна ставка (стандартная ставка) і вартість за використання (затраты на использование).

Погодинна ставка виражається у вартості використання ресурсу в одиницю часу, наприклад 50 у.е. у годину або 500 у.е. у день. У цьому випадку вартість участі ресурсу в проекті складає час, протягом якого він працює в проекті, помножений на погодинну ставку. У цьому випадку також передбачається оплата за понаднормові часи роботи.

Величина Затраты на использование позначає вартість використання обладнання або співробітника в задачі, що не залежить від того, скільки часу задіяний в задачі ресурс. Загальні витрати на використання ресурсу визначаються шляхом множення вартості використання на число задач, у яких він задіяний.

У ресурсу може бути зазначена вартість одного із двох типів, так і обох типів. При визначенні загальних витрат на використання ресурсу погодинні витрати й витрати на використання підсумуються.

Хід роботи

1. Перейти на аркуш ресурсів.

2. Створити перелік ресурсів відповідно до таблиці.


3. Одиниці виміру заповнити самостійно.

4. Додати у відомості про ресурс інформацію на закладку примітки, яка містить Завдання які повинен виконувати ресурс та які може виконувати.

Б1919, 3

5. Встановити групування по типу та по групі.

Б1919, 4

6. Встановити для замовника неробочий час кожну п’ятницю (закладка Общие-доступность ресурса).

7. Оскільки деякі завдання можуть виконуватись поза межами установи, то виникає необхідність встановлення додаткових тарифів за умов відрядження. Наприклад, «Узгодження списку доопрацювання» необхідно провести на базі замовника.

а. Встановити затрати Вартість використання для Менеджера проекту типу В в обсязі 100$.