Распечатать страницу

Лабораторна робота №2-3, Формування порядку слідування завдань

« Назад

Код роботи: 1917

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №2-3, Формування порядку слідування завдань

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Типи зв’язків між завданнями. Запізнювання й випередження. Зв'язок між двома завданнями визначає, яким чином час початку або завершення однієї задачі впливає на час початку або завершення іншої. Один зв'язок може поєднувати тільки дві задачі. Але при цьому в одної задачі може бути кілька зв’язків з іншими задачами.

В MS Project є чотири типи зв’язків між задачами:

1) Зв'язок типу Окончание-начало (ОН), - найпоширеніший тип залежності між задачами, при якій задача Б не може почати, поки не завершена задача А.

2)  Зв'язок типу Начало-начало (НН) позначає залежність, при якій задача Б не може закінчитися доти, поки не закінчилася задача А. звичайно такими зв’язком поєднуються задачі, які повинні виконуватися майже одночасно, але при цьому одна не може закінчитися, поки не завершена інша.

3) Зв'язок типу Окончание-окончание (ОО) позначає залежність, при якій задача Б не може закінчитися доти, поки не закінчилася задача А. звичайно таким зв’язком поєднуються задачі, які повинні виконуватися майже одночасно, але при цьому одна не може закінчитися, поки не завершена інша.

4) Зв'язок типу Начало-окончание (НО) позначає залежність, при якій задача Б не може закінчитися доти, поки не почалася задача А. Звичайно, такий зв'язок використається в тому випадку, коли А є задачею з фіксованою датою початку, яку не можна змінити. У такому випадку дата початку наступної задачі не змінюється при збільшенні тривалості попередньої.

При створенні зв’язку кожним зі способів за умовчуванням створюється зв'язок типу (ОН), при цьому наступна задача на календарному плані займе місце після попередньої задачі. Якщо збільшити тривалість задачі-попередника, то дата її закінчення буде перенесена на більше пізній строк, і автоматично а більше пізній строк буде перенесена й дата початку наступної задачі.

Якщо встановлено тип зв’язку (НО), то при збільшенні тривалості попередньої задачі її дата початку буде переноситися на більше ранній строк, і при цьому дата початку наступної задачі не зміниться. Саме тому такий тип зв’язку використається в тих випадках, коли як наступна задача виступає та, строк якої не повинен змінитися.

Б1917, Рис. 1 - Типи зв’язків

Рис. 1. Типи зв’язків: а) закінчення-початок; б) початок-початок;

в) закінчення-закінчення; г) початок-закінчення

Якщо задачі з’єднані зв’язком типу (НН), то зміна тривалості кожної з них призводить до зміни дати закінчення редагованої задачі.

Якщо між задачами є зв'язок типу (ОО), MS Project намагається синхронізувати дати закінчення зв’язаних задач. Якщо збільшується тривалість попередньої задачі, то автоматично переносяться дати початку й закінчення наступної задачі (щоб дата закінчення наступної задачі відповідала даті закінчення попередньої). Якщо ж змінюється дата закінчення наступної задачі, то дата закінчення попередньої задачі не змінюється, і задачі завершуються в різні дні. Тобто при зміні тривалості наступної задачі переноситься тільки дата її закінчення. Але якщо тривалість попередньої задачі більше тривалості наступної, то зміна тривалості останньої відбувається не за рахунок переносу дати її закінчення на більш пізній строк, а за рахунок переносу дати її початку на більш ранній.

Часто в житті залежності між завданнями бувають небагато більш складними, чим розглянуті раніше. Наприклад, між завданнями Штукатурка стін і Фарбування стін повинен пройти день-два, щоб штукатурка встигла висохнути. Для того щоб описати таку залежність в MS Project використовується параметр Запаздывание.

Запізнювання є одним із властивостей зв’язку й задається в діалоговому вікні визначення властивостей зв’язку а вкладці Предшественники. Запізнювання можна вводити як тривалість, наприклад, 2 дні, або як відсоток від тривалості попереднього завдання. Наприклад, якщо попереднє завдання триває 6 днів, то запізнювання в 50% буде рівнятися 3 дням.

Також іноді для початку виконання наступного завдання не потрібно чекати повного закінчення попередньої. Наприклад, можна починати розставляти комп’ютери,  якщо вже розставлена частина меблів. У такому випадку варто використати Опережение. Випередження вводиться так само, як і запізнювання, але з негативним знаком.

Також зв’язки можна створювати за допомогою кнопки Связать задачи Б1917, 1 стандартної панелі інструментів. Для цього потрібно виділити дві або більше задач й натиснути цю кнопку. Задачі будуть з’єднані послідовно зв’язком типу (ОН). Виділивши зв’язані задачі й натиснувши кнопку Разорвать связи задач Б1917, 2 можна швидко видалити всі зв’язки між ними. Третя кнопка Прервать задачу Б1917, 3 служить для вставки часу розриву в задачі.

Хід роботи

1. Відкрити попередній проект та продовжити виконання заданого.

2. Заповнити поле тривалість відповідно до рекомендацій внісши певні корективи (тривалості робіт є орієнтовними).

3. Визначити порядок виконання робіт відповідно до таблиці.

Б1917, 4

Б1917, 5

Б1917, 6

4. За результатами спілкування із замовником було вирішено звітувати про хід виконання проекту по кожній із сумарних.

a. Термін виконання 2 дні після завершення етапу якщо етап не містить підетапів та 3 дні якщо містить.

b. Якщо етап триває більше 1 місяця, то тривалість розробки звіту збільшується на 1 день.

c. Звіт формується після завершення етапу і не впливає на наступні процеси.

d. Режим задачі ручний.

e. Якщо етап містить підетапи, то формування сумарного звіту починається після завершення всіх підзвітів.

5. Для ефективного управління проектом виникла необхідність проведення 1 раз на 2 тижні по понеділках планових нарад тривалістю 1 год.

6. Відобразити на діаграмі Гантта Критичний шлях.

7. Встановити фільтр по полю Режим задачі показувати тільки задачі із автоматичним плануванням.