Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Управление проектами информации / информатизации \ 1916. Лабораторна робота №1, Створення проекту в середовищі Microsoft Project каскадної моделі життєвого циклу

Лабораторна робота №1, Створення проекту в середовищі Microsoft Project каскадної моделі життєвого циклу

« Назад

Код роботи: 1916

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: №1, Створення проекту в середовищі Microsoft Project каскадної моделі життєвого циклу

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за програму)

Теоретичні відомості

Планування. Етап планування є одним з найважливіших. На цьому етапі визначаються завдання, бюджет і терміни проекту. Досить часто планування розуміють тільки як складання графіка робіт, упускаючи з виду управління ресурсами, складання бюджету, графіка потреби в матеріалах, машинах і механізмах і т. д. Повноцінна техніка планував включає в себе наступні етапи:

1) Визначення мети проекту та її опис. Досить часто проекти починаються без чітких і вимірюваних цілей.

2) Визначення технологічних стадій (етапів робіт). Для проекту повинна бути обрана технологія реалізація, визначальна стадія розвитку проекту. Однією з типових помилок планування є невідповідність плану технологічного циклу.

3) Для технологічних стадій необхідно визначити список завдань, вказати їх послідовність і прогнозовану тривалість (залежно від призначених ресурсів).

4) необхідно узгодити питання про наявні ресурси для проекту. Слід відзначити, що всі ресурси компанії повинні роз приділятися централізовано. Досить часто виникає помилка планування, пов’язана з тим, що деякі дефіцитні ресурси використовуються одночасно в двох різних проектах. Для рішення даної проблеми всі проекти в компанії повинні бути пріорітезованими.

5) Графік робіт в таких системах, як Microsoft Project, виходить автоматично, якщо визначено завдання та ресурси.

6) Якщо визначити розцінки на людські ресурси, машини, механізми та матеріали, то бюджет може бути отриманий також автоматично. Одна з типових помилок полягає в тому, що бюджет не звіряють з графіком робіт.

7) У невеликих проектах обов’язковою умовою початку робіт за проектом є наявність затвердженого письмового завдання, бюджету та графіка робіт, які утворюють формальний документ «План проекту». Досить часто перед початком проекту деякі із зазначених документів відсутні, наслідки цього ми розглянемо нижче. У великих проектах, необхідно також розробка планів управління ризиками, якістю, документообігом, персоналом та ін.

Також необхідно відзначити, що процес планування є ітеративним. Пан проекту (терміни, список завдань, бюджет) повинен змінюватися за результатами як виконання проекту, так і за результатами зміни середовища проекту.

Постановка завдання. Проект повинен починатися з формулювання мети. При цьому мета повинна бути зафіксована письмово у вигляді вимірюваних показників.

Документ «Постановка завдання» повинен відповідати на наступні питання:

1. В які терміни повинна бути досягнута мета?

2. Які умови досягнення мети є в наявності (бюджет, ресурси, технологія)?

3. Яким способом виміряти досягнення мети?

4. Як розподілені обов’язки в проекті (хто за що відповідає)?

5. Чи згоден інвестор (замовник) з визначенням мети і умовами її досягнення?

Microsoft Project є додатком сімейства Microsoft Office. Призначення цієї програми – керування проектами. Проект – це деяка задача з певними вихідними даними, результатами й запропонованими способами досягнення результату.

Для виконання проекту необхідна наявність певних трудових, часових і грошових ресурсів. Спочатку складається розклад (план) проекту, у якому визначається за допомогою яких робіт буде досягнута мета, які люди й обладнання, їхня зайнятість буде потрібно для досягнення результату.

Проект складається із задач, спрямованих на досягнення певного результату. Для виконання задачі на неї виділяються ресурси – матеріальні (обладнання) і робітники (або співробітники). Виділення ресурсу на задачу називається призначенням. У задачі може бути необмежене число призначень, тобто на одну задачу можна призначити кілька ресурсів, як матеріальних, так і трудових. Задачі можуть поєднуватися в групи (або фази). Задача що поєднує інші задачі, називається сумарною.

Задача має тривалість, тобто час, який необхідно на її виконання. Також задача характеризується обсягом трудовитрат (обсягом робіт) і витратами (або вартістю), необхідними для її виконання.

У плані проекту задачі пов’язані з допомогою залежностей, що визначають порядок виконання задач відносно один одного. Тривалість проекту складається із проміжків часу від початку самої ранньої задачі до закінчення найбільш пізньої з урахуванням залежностей між задачами. Якщо при збільшені тривалості задачі збільшується тривалість усього проекту, задача називається критичною.

Сумарна задача (сумарне завдання) (summary task) – робота, що складається з робіт нижчого рівня. Підсвітіть рядок, який відповідає завданню другого рівня ієрархії, і оберіть команду «На рівень нижче» або використайте кнопки на панелі інструментів.

Зверніть увагу: на одному рівні ієрархії в таблиці повинні знаходитися однорідні роботи (етапи, стадії).

Щоб відобразити на діаграмі Гантта завдання, які відповідають певному критерію, можна встановити фільтр, наприклад: «Вид – Фільтр – Сумарні завдання».

Додавання віх. Віха (подія) (milestone) – робота з нульовою тривалістю, що відображає значну подію в проекті (зазвичай завершення етапу або досягнення одного з основних результатів). На діаграмі Гантта віхи позначаються ромбом. Зазвичай віха є останньою роботою в етапі. Як приклад завдань, які є віхами, наведемо наступні: «Бізнес-план затверджений», «Звіт написаний», «Графік складений» тощо.

Оберіть у проекті ті завдання, які відповідають визначенню віхи, укажіть тривалість цих завдань 0 днів, тоді вони будуть позначені як віхи. Щоб відобразити на діаграмі Гантта завдання, які відповідають певному критерію, можна встановити фільтр, наприклад: «Вид – Фільтр – Сумарні завдання».

Завдання

Створити проект відповідно до алгоритму.

Створити звіт для кожної лабораторної роботи, використовуючи скріншоти.

Хід роботи

1. Створити проект в середовищі Microsoft Project.

2. У вікні «Відомості про проект» встановити дату звітування про стан у березні відповідно до номера студента в журнал (n. 03.2014 р.)

a. Додати примітку про проект з відомостями про розробника, мету, завдання, бюджету та ресурсів.

b. Дата початку проекту n. 02.2014 року (n – порядковий номер студента в журналі).

3. У вікні «Змінити робочий час» зробити копію стандартного календаря назвавши його «власне прізвище».

a. Останній день кожного місяця скорочений робочий день на 1 год.

b. Внесіть святкові дні першого півріччя поточного року.

c. У передсвяткові дні робочий день скорочений на 2 год. та без обідньої перерви.

d. Кожен понеділок робочий день починається о 8:30.

e. Внести зміни відповідно до варіанту.

4. У відомостях про проект підключити відповідний календар.

Б1916, 1

5. Додати до проекту задачі відповідно до

0. розробка релізу;

1. встановлення вимог;

2. опитування відділу консультування;

3. опитування відділу супроводження;

4. формування списку доопрацювання;

5. узгодження списку доопрацювання;

6. розробка ТЗ;

7. розробка ТЗ на модуль 1;

8. розробка ТЗ на модуль 2;

9. розробка ТЗ на модуль 3;

10. узгодження ТЗ на модуль 1;

11. узгодження ТЗ на модуль 2;

12. узгодження ТЗ на модуль 3;

13. розробка внутрішнього релізу;

14. розробка модуля 1;

15. розробка функціональності модуля 1;

16. розробка Веб-дизайну модуля 1;

17. тестування модуля 1;

18. виправлення помилок модуля 1;

19. розробка модуля 2;

20. розробка функціональності модуля 2;

21. розробка Веб-дизайну модуля 2;

22. тестування модуля 2;

23. виправлення помилок модуля 2;

24. розробка модуля 3;

25. розробка функціональності модуля 3;

26. розробка Веб-дизайну модуля 3;

27. тестування модуля 3;

28. виправлення помилок модуля 3;

29. управління внутрішнім релізом;

30. розробка дистрибутиву;

31. локалізація;

32. регресійне тестування;

33. комплексне тестування;

34. документування;

35. виправлення помилок;

36. збір дистрибутиву;

37. передача дистрибутиву;

38. передача дистрибутиву у відділ підтримки;

39. передача дистрибутиву у відділ впровадження;

40. розміщення на загальнодоступному ресурсі.

6. Розподілити роботи по рівнях ієрархії.

7. Кожен пакет задач Сумарна задача повинна супроводжуватися відповідною документацією. Відповідно, кожну сумарну задачу необхідно пов’язати із відповідним файлом документації (додати файл або вставити гіперпосилання у вигляді значка). Попередньо необхідно створити файли документації для кожної із сумарних задач «ТД_<назва сумарної задачі><прізвище>.docx», що містить інформацію про задачу:

a. назву задачі;

b. якому етапу, згідно SLC моделі відповідає дана задача (лекція 2);

c. які ресурси необхідні для виконання даної задачі (матеріальні та нематеріальні);

d. які виконавці необхідні для виконання данного етапу необхідні за попередньою оцінкою (лекція 3);

e. завдання та орієнтований термін виконання.

Б1916, 2

або

Б1916, 3

8. Кожен пакет задач повинен закінчуватися віхою. Для додавання віхи необхідно Задача – вставить веху, або Сведения о задачи-Дополнительно-пометить задачу как веху.

1. Вимоги встановлені.

2. ТЗ розроблено.

3. Розробка модуля 1 завершена.

4. Розробка модуля 2 завершена.

5. Розробка модуля 3 завершена.

6. Розробка внутрішнього релізу завершена.

7. Розробка дистрибутиву завершена.

8. Передача дистрибутиву завершена.

9. Проект завершений.

Б1916, 4

9. Режим задачі встановити автоматичне планування.

Б1916, 5