Распечатать страницу

Тези Дослідження тенденцій використання веб-технологій

« Назад

Код роботи: 1911

Вид роботи: Тези

Предмет: Сучасні інформаційні технології (СІТ)

Тема: Дослідження тенденцій використання веб-технологій

Кількість сторінок: 4

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. TIOBE Index. — tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/ index.html

2. Рейтинг языков программирования. — douua.org/lenta/articles/language-rating-jan-2013/

3. Лучшие браузеры в Украине. — rooom.com.ua/info-staty/39-raskrutka-seo-site/145-best-browsers-ukraina-statistika.html

4. Are there really lots of vulnerable Apache web servers? — news.netcraft.com/archives/2014/

Основними носіями інформації в інтернеті є web-сайти. Проект розподіленої гіпертекстової системи World Wide Web було запропоновано 1989 р. Ідея полягала в тому, щоб за допомогою гіпертекстової навігаційної системи об’єднати всі інформаційні ресурси Європейської організації з ядерних досліджень CERN у єдину інформаційну систему. Розвиток веб-технологій почався з появою мови гіпертекстової розмітки документів HTML (1991). Мова HTML, спочатку орієнтована лише на звичайний текст, у наш час дає можливість оформляти текст, виділяти його, вставляти до тексту зображення, звук, відео, інші об’єкти. Проте ця мова відповідає тільки за оформлення веб-сторінок, а динамічну дію за допомогою її власних засобів задати неможливо.

Щоб веб-сторінка була інтерактивною, в HTML додано (1997) можливість використання скриптів, підтримка яких не залежить від мови їхнього написання. Скрипти є серверні й клієнтські. Серверні скрипти виконує сервер за запитом браузера. За допомогою серверних скриптів реалізується логіка роботи веб-аплікацій, а також те, що має бути приховане від користувача — перевірка і фільтрація вхідних даних, робота з базою даних тощо.

Клієнтські скрипти виконує браузер. Ці скрипти дають можливість динамічно змінювати стиль або зміст веб-сторінок залежно від характеристик браузера, створювати спливаючі підказки, реагувати на натискання клавіші мишки чи її рух. Для створення серверних скриптів найчастіше використовують мови програмування PHP, Ruby, Perl, для клієнтських — JavaScript і ActionScript, мову Python широко використовують для написання скриптів обох типів.

Відповідно до TIOBE-індексів популярності мов програмування (2011-2014 рр.) [1] і опитувань українських програмістів (2010-2013 рр.) [2] рейтинги (у %) вказаних мов написання скриптів у світі і в Україні відрізняються: PHP (світ — 40-35; Україна — 53-48), Python (23-26; 22-19), JavaScript (13-14; 6-17), Ruby (9-11; 12-10), Perl (14-8; 5,6-0) і ActionScript (0-2,8; 0-6).

Рівні кореляції між рейтигами використання цих мов у світі й в Україні за 2011-2013 рр. змінювалися так: 0,90, 0,86, 0,93. Аналіз рейтингів показав, що за вказані періоди невизначеність (характеризується нормованим ентропійним коефіцієнтом) щодо використання скриптових мов у світі зменшилась від 0,91 до 0,85, а в Україні зросла від 0,78 до 0,85.

Показники (у %) використання браузерів у світі й в Україні [3] за 2010-2013 рр. значно відрізняються: IExplorer (світ — 48-27; Україна — 20-6), Firefox (31-18; 30-20), Google Chrome (13-42; 9-32), Safari (5-8; 0,5), Opera (2-1,2; 39-26) — рівень кореляції був близьким до нуля і тільки в 2013 р. збільшився до 0,32. Невизначеність щодо використання браузерів у світі має тенденцію до зростання від 0,75 до 0,81, а в Україні коливається в межах 0,80-0,84.

Рейтинги серверних програм у світі [4], починаючи з 2000 р., майже не змінюються. За 2010-2013 рр. невизначеність щодо використання найпопулярніших серверів Apache (58-47%), Microsoft IIS (26-32%), Nginx (8-17%), Google (7-4,5%) коливалася від 0,63 до 0,84.

Із наведених результатів видно, що невизначеність щодо застосування веб-технологій досить велика як у світі, так і в Україні.