Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Моделирование системных характеристик экономики \ 1739. Підсумкова контрольна робота з курсу Моделювання системних характеристик економіки - Варіант №1

Підсумкова контрольна робота з курсу Моделювання системних характеристик економіки - Варіант №1

« Назад

Код роботи: 1739

Вид роботи: Підсумкова контрольна робота

Предмет: Моделювання системних характеристик економіки

Тема: Варіант №1

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн (за файл-Excel)

Підприємство випускає чотири види продукції, використовуючи три види сировини. Задана технологічна матриця A норм витрат сировини, елементи якої  містять норми витрат сировини i-го виду на одиницю продукції j-го виду. Питомі ціни С на сировину та прибуток П від реалізації одиниці продукції задані. Підприємство на придбання сировини може виділити не більше 4000000грн.

 

1,6

2,3

2,4

2,3

А=

24

25

13

20

 

26

0

10

11

C=

29

1

2,4

 

П=

16,5

14

15,5

13,5

Визначити оптимальний план випуску продукції за критерієм максимуму прибутку Р підприємства та дослідити системні функціональні характеристики плану.

1) Скласти математичну модель задачі.

2) Розробити табличну оптимізаційну модель MS Excel із застосуванням надбудови Поиск решения.

3) Дослідити міру маневреності для сировини кожного виду на основі звіту про стійкість.

4) Провести серію імітаційних експериментів для дослідження впливу на дохідність підприємства зменшення коштів на придбання сировини від 0% до 10% (крок 2%).

Після кожного проведеного імітаційного експерименту занести результати у таблицю 1

Зменшення витрат на сировину, %

0

2

4

6

8

10

Витрати на сировину, грн.

 

 

 

 

 

 

Прибуток, грн.

 

 

 

 

 

 

Кількість сировини 1, кг

 

 

 

 

 

 

Кількість сировини 2, кг

 

 

 

 

 

 

Кількість сировини 3, кг

 

 

 

 

 

 

Кількість продукції 1, од.

 

 

 

 

 

 

Кількість продукції 2, од.

 

 

 

 

 

 

Кількість продукції 3, од.

 

 

 

 

 

 

Кількість продукції 4, од.

 

 

 

 

 

 

5) За результатами проведеного імітаційного експерименту заповнити таблицю 2.

Зменшення витрат на сировину, %

0

2

4

6

8

10

Недостача коштів на сировину

 

 

 

 

 

 

Недоотримання прибутку, ∆Р

 

 

 

 

 

 

Недопостачання сировини 1, ∆S1, кг

 

 

 

 

 

 

Недопостачання сировини 2, ∆S2, кг

 

 

 

 

 

 

Недопостачання сировини 3, ∆S3, кг

 

 

 

 

 

 

Недовипуск продукції 1, од.

 

 

 

 

 

 

Недовипуск продукції 2, од.

 

 

 

 

 

 

Недовипуск продукції 3, од.

 

 

 

 

 

 

Недовипуск продукції 4, од.

 

 

 

 

 

 

6) Визначити коефіцієнт жорсткості g та коефіцієнт еластичності e оптимального плану по ресурсу - сировині 1, побудувати їх графіки та лінії і рівняння тренду.

7) Побудувати функцію еластичності прибутку по ресурсу - сировині 1, побудувати лінію тренда та визначити рівняння регресії для даної лінії тренду. Зробити висновки щодо еластичності плану по сировині 1.

Зауваження: знадобиться таблиця 3.

∆Р/Р

 

 

 

 

 

 

∆S1/S1