Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Управління проектами інформації - 60 питань

« Назад

Код роботи: 1433

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управління проектами інформації

Тема: 60 питань

Кількість сторінок: 94

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

1. Проект та специфіка проектної діяльності

2. Класифікація проектів

3. Система управління проектами

4. Вибір методології управління проектами

5. Управлінням проектами та виробниче управління

6. Введення до проектного менеджменту

7. Особливості програмного забезпечення як предметної сфери управління проектами інформатизації

8. «Залізний трикутник» у менеджменті програмних проектів

9. Еволюція підходів до управління проектами інформатизації

10. Основні специфічні особливості проектів з розробки програмного забезпечення

11. Класифікація проектів

12. Основні складові зовнішнього та внутрішнього середовища проектів інформатизації

13. Ресурси і обмежуючі фактори проектів інформатизації

14. Ролі учасників проектів інформатизації

15. Вплив зовнішніх факторів на виконання проектів інформатизації

16. Поняття життєвого циклу програмного проекту. Зв’язок моделі життєвого циклу програмного проекту і підходів до управління та показників програмних проектів

17. Моделі життєвого циклу. Неструктурований життєвий цикл програмних проектів

18. Каскадна модель життєвого циклу програмних проектів

19. V-подібна модель життєвого циклу

20. Модель життєвого циклу на основі розробки прототипів. Інкрементна модель життєвого циклу програмного проекту. Безпройграшна модель

21. Спіральна модель проектування

22. Ітеративна модель життєвого циклу програмного проекту

23. Об’єктно-орієнтована модель життєвого циклу. Моделі швидкої розробки проектів

24. Поняття стандартів якості і їх використання у сфері проектів інформатизації

25. Стандарти ISO та CMMI у сфері інформаційних систем. Порівняння CMMI та ISO/IEC 1550

26. Найпростіші методи розрахунку вартості проекту

27. Кількість рядків коду та функціональні точки для оцінки розміру програмного забезпечення

28. Методи побудови бліц-моделі, Wideband Delphi при оцінці обсягу проекту

29. Модель COCOMO II для оцінки економічних параметрів програмних проектів

30. Формування інвестиційного задуму проекту. Оцінка життєздатності проекту

31. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. Критерії оцінки проектної ефективності

32. Показники ефективності проекту (IRR, NPV, BCR, PI…)

33. Методологія MSF в управлінні програмними проектами

34. Модель проектної групи MSF

35. Модель процесу MSF. Планування з урахуванням ризиків у MSF

36. Орієнтація на випуск версій та на продукт продукту у MSF

37. Загальна характеристика методології RUP

38. Методології швидкої розробки при управлінні програмними проектами. Основні прийоми екстремального програмування

39. Інструментарій, який використовується для автоматизації управління проектами інформатизації

40. Сучасні інструменти, які використовуються учасниками програмних проектів

41. Основі положення управління вимогами при реалізації програмних проектів

42. Забезпечення взаємодії із замовником при реалізації програмних проектів

43. Планування, визначення пріоритетів, оцінка ризику та контроль виконання вимог

44. Управління вимогами на основі підходу до ітеративного створення версій при реалізації програмних проектів

45. Інтеграція управління вимогами у загальний процес управління програмними проектами

46. Основні положення менеджменту конфігурації при реалізації програмних проектів

47. Контроль змін як одна із складових менеджменту конфігурацій. Контроль випусків як одна із складових менеджменту конфігурацій

48. Контроль версій як одна із складових менеджменту конфігурацій

49. Поняття кортежу програми при виконанні програмних проектів

50. Поняття проекту та паспорту проекту при виконанні програмних проектів

51. Стандартизація внутрішніх процесів при виконанні програмних проектів

52. Основні положення менеджменту персоналу при реалізації програмних проектів

53. Основні принципи розподілення ролей учасників програмного проекту

54. Забезпечення взаємодії учасників програмного проекту. Корпоративна культура при реалізації програмних проектів. Управління віддаленими учасниками програмних проектів

55. Мотивація виконавців програмних проектів

56. Основні положення інноваційного менеджменту при виконанні програмних проектів

57. Інновації у сфері програмного забезпечення і їх вплив на параметри «залізного трикутника»

58. Безперервне поліпшення виконання програмних проектів як основна ціль проектного менеджменту

59. Забезпечення конкурентноздатності середовища розробки

60. Управління сторонніми компонентами при реалізації програмних проектів