Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Хранилища данных и оперативный анализ данных \ 1320. Індивідуально-консультаційна робота Створити БД Кадровий працівник, Варіант №14

Індивідуально-консультаційна робота Створити БД Кадровий працівник, Варіант №14

« Назад

Код роботи: 1320

Вид роботи: Індивідуально-консультаційна робота

Предмет: Сховища даних та оперативний аналіз даних

Тема: Створити БД Кадровий працівник, Варіант №14

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн (+ програма)

Вступ

1. Теоретична частина

2. Постановка завдання

3. Розрахункова частина

3.1. Побудова таблиць

3.2. Заповнення таблиць

3.3. Встановлення зв’язків між таблицями (створення БД)

3.4. Виконання запиту до БД

Висновки

Список використаних джерел

Microsoft SQL Server — комерційна система керування базами даних, що розповсюджується корпорацією Microsoft. Мова, що використовується для запитів — Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови запитів (SQL) із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних.

Метою даної роботи є створення та проектування БД. У кожного відповідно свій варіант і свій підхід до вирішення даного завдання.

До того часу, як вийшла на ринок ОС Windows NT, Sybase і Microsoft розійшлися та створювали вже власні моделі цього програмного продукту. Microsoft намагалася отримати виняткові права на всі версії SQL Server для Windows. Пізніше Sybase змінила назву свого продукту на Adaptive Server Enterprise щоб уникнути плутанини з Microsoft SQL Server. До 1994 року Microsoft отримала від Sybase три повідомлення про авторські права як натяк на походження Microsoft SQL Server.

Сьогодні організації стикаються з численними проблемами по обробці інформації; наприклад, з потребою в більш швидких і заснованих на управлінні даними рішеннях, з потребою збільшити продуктивність і мобільність штату розробників, а також з настійливими вимогами зменшити загальний бюджет відділу інформаційних технологій, збільшуючи інфраструктуру у відповідності зі строго зростаючими вимогами.

Наступний випуск Microsoft® SQL Server™ покликаний допомогти підприємствам впоратися з цими проблемами. Microsoft SQL Server 2005 є рішенням наступного покоління для управління та аналізу даних, що надає підвищену безпеку, стабільність даними підприємства і аналітичним програмам, полегшуючи їх побудова, розгортання та управління.

Побудовані на сильних сторонах SQL Server 2000, SQL Server 2005 являє собою інтегроване рішення з управління та аналізу даних, яка допоможе організаціям різного масштабу:

- Будувати, розгортати і керувати промисловими додатками, які є більш безпечними, масштабованими і надійними.

- Збільшувати продуктивність інформаційних технологій, зменшуючи складність побудови, впровадження та управління програмами по роботі з базами даних.

- Розділяти дані між платформами, програмами та пристроями для полегшення з'єднання внутрішніх і зовнішніх систем.

- Контролювати вартість, не жертвуючи якістю виконання, доступністю, масштабованість і безпекою.

Далі ви зможете ознайомитися з досягненнями SQL Server 2005 в трьох ключових сферах: промислове управління даними, збільшення продуктивності праці розробників та інтелектуальні ресурси підприємства, а також з особливостями цінової політики, ліцензування та оновлення SQL Server 2005 і Microsoft Windows Server System™.

Отже, Microsoft SQL Server — комерційна система керування базами даних, що розповсюджується корпорацією Microsoft. Мова, що використовується для запитів — Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови запитів (SQL) із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних.

В ході даної роботи, я навчився будувати БД в середовищі Microsoft SQL Server. Пройшов всі етапи побудови БД: від створення та структурування таблиці до встановлення зв’язків між таблицями (створення БД) та виконання відповідних запитів.

1. Аносова H. П. Бородин O. O. Гаврилов E. C. Марасанов A. M. Распределенные базы и хранилища данных. – ИНТУИТ, 2009.

2. Артемов А. Microsoft SQL Server для профессионалов. – М.: Изд.дом "Вильямс", 2002. – 576 с.

3. Архипенков С. Я. Аналитические системы на базе Oracle Express OLAP. Проектирование, создание, сопровождение. М. : ДИАЛОГ- МИФИ, 2000. – 320 с.

4. Архипенков С. Я., Голубев Д. В., Максименко О. Б. Хранилища да н ных. – Диалог-МИФИ, 2002. – 528 с.

5. Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И. Методы и модели ана лиза данных: OLAP и Data Mining (+ CD-ROM) / Изд- во: БХВ - Петербург, 2004. – 336 с.

6. Бергер А. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ да нных / Изд-во: БХВ -Петербург, 2007. – 928 с.

7. Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2008. Базовый курс. – К. : Диалектика, 2009. – 816 с.

8. Елманова Наталия, Федоров Алексей Введение в OLAP-технологии Microsoft / Изд-во: Диалог-МИФИ, 2002. – 272 с.

9. Ларсон Б. Разработка бизнес-аналитики в SQL Server 2005. – СПб.: Питер, 2008. – 684 с.

10. Лобел Л., Браст Э. Дж., Форте С. Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 2008. Пер с англ. – СПб. : БХВ- Петербург, 2010. – 1024 с.

11. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2010. – 704 с.

12. Сивакумар Х., Мэтт К. и др. Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 и MDX для профессионалов. – М. : Диа лектика, 2010. – 1072 c.

13. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка и реализация. Т.1 – 464 с.

14. Туманов В. Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес-аналитики: учебное пособие. – М. : Интернет-Университет Инфор мацио нных технологий: БИНОМ. Лабор а тория знаний, 2010. – 615 с.

Створіть в середовищі SQL Server 2005 базу даних і декілька таблиць, наберіть по 10 записів у створених таблицях та виконайте запит згідно вашого варіанту (таблиці повинні бути приведені до нормальних форм, між таблицями повинні бути встановлені відношення).

Варіант 14

Кадровий працівник

ПІБ

 

Стать

Інженерно-технічний співробітник (ІТС)

Допоміжний персонал

Стаж

Освіта

Квалі-фікація

Доступ до інформації

Професія

Розряд

Визначити кількість ІТС із заданою кваліфікацією.