Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Моделирование экономики \ 1309. Лабораторна робота №9, Крива виробничих можливостей та модель IS – LM, застосування для дослідження економічних процесів

Лабораторна робота №9, Крива виробничих можливостей та модель IS – LM, застосування для дослідження економічних процесів

« Назад

Код роботи: 1309

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Моделювання економіки

Тема: №9, Крива виробничих можливостей та модель IS – LM, застосування для дослідження економічних процесів

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн (за Excel-файл)

Хід роботи

Застосуйте засоби табличного процесора Ms Excel для розв’язання наведених нижче завдань.

Задача 1

Острівна країна має п'ять промислових підприємств. Вони виготовляють товари X та Y. Кожне з підприємств може виготовити або 20 одиниць товару X. або 10 одиниць товару Y.

1. Накресліть на графіку криву виробничих можливостей економіки цієї острівної країни.

2. Припустимо, що на підприємства завезена техніка, за допомогою якої кожне з п'яти підприємств тепер може виготовити 28 одиниць товару Y. Покажіть на графіку, як зрушилася крива виробничих можливостей економіки цієї країни.

Задача 1.

Економіка країни характеризується показниками (млрд. гри.): М/Р = 0,75 Y - 1800 r.; М = 1350; Р = 1,25.

Записати рівняння кривої LM як функцію доходу від відсоткової ставки.

Задача 2.

Па ринку грошей їх пропозиція характеризується формулою М = 257 + 7 r. швидкість обігу грошей дорівнює 10 обертів за період. Попит домогосподарств на гроші за мотивом обережності дорівнює 1 % отримуваного доходу, а реальний попит на гроші як майно характеризується функцією lm = 57 - 3 r.

1. Виведіть рівняння рівноваги на ринку грошей та побудуйте графік LM.

2. Визначте рівноважну ставку відсотка, якщо впродовж розглянутого періоду створюється реальний дохід у розмірі 3500 млн. грн.

3. Як зміниться положення лінії LM, якщо:

а) швидкість обігу грошей зменшиться у 2 рази;

б) рівень цін знизиться на 20%.

Задача 3.

Економіка характеризується такими рівняннями (млрд. грн.):

Б1309, 1

Розрахувати рівноважні значення відсоткової ставки і доходу.

Задача 4.

Попит на гроші виражається функцією Б1309, 2. В обігу знаходиться 500 млрд. грн. Інвестиційний попит описується функцією І = 903 - 52 r. Функція споживання має вигляд; Б1309, 3. У бюджет держави надходить 20 % усіх доходів, а державні втрати складають 800 млрд. грн.

Визначити:

1. Стан державного бюджету при спільній рівновазі на ринках благ і грошей.

2. На скільки грошовий ринок стримує дію мультиплікативного ефекту при збільшенні державних втрат на 300 млрд. грн.? Проілюструвати графічно.

Задача 5.

Закрита економіка описується такими рівняннями (млрд. грн.): функція споживання Б1309, 4 інвестиційна функція І = 100 - 40 r; G = 350; функція попиту на гроші Б1309, 5; MS = 750; P = 1.

1. Виведіть рівняння кривих IS та LM.

2. Визначте рівноважні ставку відсотка та рівень доходу.

3. Виведіть рівняння сукупного попиту і побудуйте його графік, виходячи з того, що ціни зросли до рівня Р = 2.

Задача 6.

Номінальна кількість грошей, що знаходиться в обігу, дорівнює 345 млрд. грн., швидкість їхнього обігу дорівнює 10 об/рік. Попит на гроші як майно характеризується функцією Б1309, 6. Обсяг заощаджень дорівнює 20% реального доходу, а обсяг інвестицій визначається за функцією І = 100 - 10 r.

Визначити:

1. Який рівень цін забезпечує спільну рівновагу на ринку благ та фінансовому ринку, якщо розмір ефективного попиту дорівнює 100 млрд. грн.

2. Як зміниться рівень цін, якщо швидкість обертання грошей подвоїться за тієї ж величини ефективного попиту.

Задача 7.

Кількість грошей, які знаходяться в обігу, дорівнює 100 млрд. грн., швидкість обігу - 5 обертів/рік, а попит на гроші як майно задається функцією Б1309, 7. Крім того, відомі функція споживання С = 0,8 Y + 120 і функція інвестицій І = 130 - 50 r.

1. Виведіть рівняння функції сукупного попиту.

2 Визначте, як зміниться обсяг сукупного попиту і національна ставка відсотка при збільшенні рівня цін з 1 до 2.

Задача 8.

Уряд збільшує податки для скорочення дефіциту бюджету та зниження інфляції. Використовуючи модель IS – LM, зобразіть графічно. які заходи необхідно провести Національному банку для того, щоб ставка відсотка залишилася без змін.