Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронный документооборот \ 1251. Лекція Корпоративна система управління документами і бізнес-процесами PayDox

Лекція Корпоративна система управління документами і бізнес-процесами PayDox

« Назад

Код роботи: 1251

Вид роботи: Лекція

Предмет: Електронний документообіг

Тема: Корпоративна система управління документами і бізнес-процесами PayDox

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Конфігурації системи

2. Управління документами

3. Управління бізнес-процесами

4. Календарне планування

1. Конфігурації системи

Конфігурації системи - засіб створення власних рішень і робочих місць для користувачів на платформі PayDox.

Б1251, 1

В системі передбачені кілька стандартних конфігурацій:

- «Документообіг»;

- «Канцелярія»;

- «Контролер»;

- «Ознайомлення».

Конфігурація «Документообіг» призначена для робочих місць співробітників, які беруть участь в підготовці і узгодженні документів.

Конфігурація «Канцелярія» призначена для робочих місць співробітників канцелярії, які займаються реєстрацією вхідної і вихідної кореспонденції.

Конфігурація «Контролер» призначена для робочих місць контролерів, які повинні стежити за виконання документів і проходженням процесу узгодження документів.

Конфігурація «Ознайомлення» призначена для робочих місць співробітників, які не беруть участі у підготовці і узгодженні документів, а повинні тільки знайомитися з документами, що розсилаються для ознайомлення.

Використовуючи функціонал програмних настройок системи, можна формувати свої власні конфігурації PayDox для роботи тільки з певними функціями системи або певними групами документів. 

2. Управління документами

Система дозволяє вести журнали реєстрації документів, що забезпечують облік вхідних, вихідних і внутрішніх документів за категоріями реєстраційного обліку. Назви журналів реєстрації документів (категорій реєстраційного обліку) настроюються відповідальними користувачами. При створенні нового документа його індекс (номер) можна одержати автоматично.

Б1251, 2

Система має кілька рівнів доступу співробітників до документів. Розмежовується також доступ на читання і виправлення або видалення документів і довідників.

Важливою особливістю системи є можливість розділення всіх корпоративних документів на два класи - офіційні (звітні) документи і внутрішні (управлінські). До документів внутрішнього управлінського обліку співробітники повинні мати спеціальний допуск. Для призначення доступу співробітникам можуть використовуватися ролі - стандартні режими доступу для певних груп користувачів.

Інформація про дії користувачів з документами фіксується в системному журналі, що дозволяє контролювати всю роботу співробітників з документами.

Система дозволяє зберігати практично довільну кількість версій документа разом з текстовими коментарями для кожної версії. Будь-яка версія документа може бути одержана на комп'ютер користувача простим натисненням на відповідне посилання. В якості версій документа можуть використовуватись як графічні файли образів документа, так і файли MS Word, MS Excel або файли будь-яких інших форматів, наприклад музичні або відео-файли.

Електронні форми документів можуть бути переглянуті, узгоджені і затверджені. Якщо електронна форма документа була змінена після узгодження або затвердження, система інформує про це користувачів.

Після затвердження документа його зміна можливо тільки користувачем з винятковими правами, проте після такої зміни документ необхідно буде затвердити знову. Це захищає затверджені документи від несанкціонованої зміни.

Можливо як паралельне узгодження, при якому користувачі можуть переглядати і погоджувати документ одночасно і незалежно один від одного, так і послідовне узгодження, при якому користувачі можуть погоджувати документ тільки в певній послідовності (за маршрутом). Обидві цих можливості можуть комбінуватися.

Система дозволяє надсилати e-mail повідомлення користувачам про необхідність погоджувати або затвердити документи. Також система дозволяє робити e-mail розсилки всім користувачам, що мають право перегляду даного документа. Така функціональність зручна для забезпечення користувачів інформацією, обов'язковою для ознайомлення.

Система має окрему базу даних для документів, що списуються в архів. Операція списання документів є груповою і доступна системному адміністратору. Критерії для документів, що списуються в архів, настроюються при установці системи. При необхідності потрібний документ може бути відновлений з архіву в основну базу даних. 

3. Управління бізнес-процесами

Система дозволяє здійснювати управління бізнес-процесами підприємства.

Під бізнес-процесом в системі розуміється послідовність етапів, що складаються з обробки документів і виконання завдань; завдання і документи в рамках одного етапу можуть виконуватися (оброблятися) паралельно.

Список всіх етапів бізнес-процесу задається в настройці категорії документів.

Щоб документ був оголошений в системі як бізнес-процес, в настройці категорії даного документа необхідно перерахувати найменування етапів бізнес-процесу, які повинні виконуватися послідовно, один за одним.

Кожний етап бізнес-процесу характеризується своїм станом активності:

- Поточний активний – пo даному етапу здійснюється робота і даний етап ще не виконаний і не відмінений.

- Активний – пo даному етапу раніше здійснювалася робота і даний етап або виконаний або відмінений.

- Неактивний – пo даному етапу не здійснюється робота

Неактивний етап бізнес-процесу автоматично переходить в стан поточного активного, а поточний активний етап – в активний стан, коли виконаний або відмінений попередній етап.

В спеціальних коментарях задаються мітки про стан виконання завдання (документу):

- Виконано.

- Відмінено.

- Не виконано.

Завдання і документи бізнес-процесу виконуються і обробляються за наступними правилами:

- Етапи бізнес-процесу виконуються послідовно, один за одним зверху вниз як вони представлені в списку.

- Завдання і документи одного етапу бізнес-процесу можуть виконуватись (оброблятись) одночасно.

- Етап вважається виконаним, якщо всім завданням/документам етапу привласнений статус «Виконано» або «Відмінено».

- Наступний етап є неактивним (не може бути виконаний), поки не виконаний попередній етап.

Завдання і документи бізнес-процесу представляються в спеціальній екранній формі:

Б1251, 3

4. Календарне планування

Календар подій дозволяє планувати і контролювати завантаженість співробітників, візуально проглядати будь-який період часу і пов'язані з ним події - надходження, затвердження і виконання документів, наради, зустрічі і відрядження.

Б1251, 4

Календар подій інтегрований з документообігом - дати надходження, затвердження і виконання документів разом з посиланнями на картки цих документів автоматично відображаються в календарях подій співробітників, вказаних в даних документах, що дозволяє співробітникам візуально контролювати терміни надходження, затвердження і виконання документів.

Календар подій дозволяє призначати спільні заходи - вказавши в своєму календарі планований захід, можна також вказати список співробітників, яких даний захід стосується, - і ця інформація з'явиться автоматично в календарях вказаних співробітників.