Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Современные интернет-технологии \ 1240. Індивідуальна робота Реалізація поставленого завдання в HTML, PHP та XML, В-№1

Індивідуальна робота Реалізація поставленого завдання в HTML, PHP та XML, В-№1

« Назад

Код роботи: 1240

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Сучасні інтернет-технології

Тема: Реалізація поставленого завдання в HTML, PHP та XML, В-№1

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

Теоретична частина

Постановка завдання

Побудова блок - схеми

Хід виконання завдання

Висновок

Список використаної літератури

Якщо необхідно розробити інтернет-сайт, відмінний від елементарного сайту, не обійтись без використання серверної мови програмування, найбільш популярною серед яких є PHP (HypertextPreprocessor, попередня назва: PersonalHomePageTools) – скрипкова мова програмування, призначена для генерації HTML-сторінок на стороні сервера. PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код,який передається у браузер.

Робота над РНР починається у 1995 році, а в 2004 виходить РНР 5, яка постійно удосконалюється і виходить у нових версіях РНР 5.

Розглядаючи різні аспекти використання PHP, можна виділити такі основні її переваги:

- традиційність

- простота

- ефективність

- безпека

- гнучкість

МовиPHP, XMLта HTML набирають все більшої популярність, адже їх можливості практично не обмежені. Однак, більшої їх популяризації заважає той факт, що далеко не всі користувачі, які вирішили створити свій сайт або сторінку вміють програмувати на досить високому рівні. Саме цю проблему частково ми і спробуємо вирішити. Метою даної роботи є створення простої форми обрахунків математичних рівнянь.

В даній індивідуальній роботі ми ознайомилися із особливостями роботи з мовою php, навчилися за допомогою неї розраховувати математичні рівняння. Крім того, повторили навики роботи з «Denwer». Написана програма показала результати, з чого можемо зробити висновок, що вона була написана вірно.

Таким чином можна зробити висновок про те, що поставлене завдання було виконано повністю. І її підсумком став цілком життєздатний програмний продукт, здатний отримати широке застосування у фахівців, які займаються розробкою Web - сайтів на мові PHP, HTML, XML.

1. Кузнецов М.В., Сімдянов І.В. Самовчитель PHP. - 2-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. p

2. Уільман Л., Основи програмування на PHP: Пер з анг. -М.: ДМК Пресс, 2001. p>

3. Фленов М.Є., PHP Очима хакера. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. р

4. Кухарчик А., PHP: Навчання на прикладах. - Мн.: Нове видання, 2004. 

1. Скласти формалізовану схему та блок-схему розв’язування задачі №1 з наведеного нижче переліку завдань(n=номер студента у списку групи).

2. Створити форму для введення даних в HTML, обрахувати в PHP і вивести результат XML- таблиці. Кожен студент бере свій варіант.

3. Створити письмовий звіт.

Варіант 1

Задано а=3.85 – довжина ребра куба. Обчислити значення виразу:

Б1240, 1  

[форм.(1)]

S - площа бічної поверхні куба (S=6a2), [форм.(2)]

V - об’єм куба (V= a3), =0,87. [форм.(3)]