Распечатать страницу

Індивідуально-консультаційна робота Створення сайту

« Назад

Код роботи: 1238

Вид роботи: Індивідуально-консультаційна робота

Предмет: Сучасні інтернет-технології

Тема: Створення сайту

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Пошукові системи та організація роботи з ними

1.1. Ознайомитись з правилами формулювання запитів в пошукових системах Google (www.google.com.ua), Rambler (www.rambler.ru), Yandex (www.yandex.ru) Aport (www.aport.ua)

1.2. Ознайомитись з принципами роботи пошукової системи Rambler та рейтингу Rambler's Top100. Для цього слід відвідати сторінку http://www.rambler.ru/doc/architecture.shtml

2. Технічне завдання та розробка сайту

2.1. Класифікація сайтів

2.2. Цільова аудиторія

2.3. Дизайн та графічне оформлення Веб–ресурсу

3. Практична частина

3.1. Хостинг сайту. Створення веб-сайту за допомогою безкоштовних конструкторів

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Електронна комерція з кожним днем набуває все більшого поширення, адже розвиваються ІТ технології і клієнту значно простіше і дешевше отримати товар чи послугу не виходячи з дому.

Перевагами сайтів візиток є те, що він може працювати цілодобово і клієнт може знайти потрібну інформацію, яка його цікавить в будь-який час.

Замовити сайт в Україні досить просто, але його створення вимагає чіткої структуризації всіх товарів або послуг, створення зручних розділів і каталогів товарів.

Метою даної роботи є побудова та створення сайту.

Обєктом дослідження є інтернет-ресурси: домени, хостинги, безплатні конструктори та інші.

Завданням цієї роботи є:

- огляд та аналіз основних пошукових систем;

- дослідження створення сайту на теоретичному рівні;

- створення технологічного завдання для створення сайту;

- реалізація створення сайту на безплатному хостингу.

З переваг подібних сайтів можна відзначити: постійну доступність для клієнтів і простоту отримання інформації, а також можливість перегляду всіх товарів або послуг. Помітно, що можливість користування послугами інтернет-сайтів в Україні є досить важливою. Усе – від косметики до техніки може бути Вашим, якщо ви хочете зекономити та спокійно обрати те, що Вам підходить. Найголовніше у сучасному суспільстві – мобільно та зручно використати свій час, тож не проґавте можливості зробити це з легкістю.

Отже, в ході даної розрахункової роботи, ми переглянули і описали основні етапи створення власного веб-сайту. Ми опрацювали технічне завдання сайту, що є важливим етапом, до повноцінного створення сайту, і є одним із найважливіших етапів.

Технічне завдання (ТЗ) не може бути стандартним для всіх. Кожний випадок створення сайтів унікальний і вимагає індивідуального підходу. Іноді замовник заздалегідь сам складає ТЗ, іноді технічні завдання складається в процесі переговорів спільними зусиллями й замовника, і студії веб-дизайну, що виконує замовлення. Варто помітити, що які б параметри не були обрані для технічного завдання, вони повинні бути об'єктивними, а не суб'єктивними. Пункт «Хочу, щоб сайт сподобався моїй мамі» для ТЗ не підходить.

Грамотно складене технічне завдання не тільки допоможе максимально точно описати завдання розробки сайту, але й покаже, наскільки розроблений сайт відповідає поставленим цілям і завданням.

Також ми розглянули і опрацювали технології створення сайтів за допомогою сайту-конструктору. За основу ми взяли один із багатьох сайтів-конструкторів сайт SELLBE, що знаходиться за адресою: http://sellbe.com/. І отримати свій власний сайт фірми «Міське будівництво», що знаходиться за адресою: http://miskebud.sells.com.ua/.

1. Черный А.И. Введение в теорию информационного поиска. - М.: Наука, 1975.-238 с.

2. Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання//Бібліотечний вісник. - 2003.-№1.-С.13-17.

3. Філіпова Л. Бібліотечно-бібліографічні ресурси Інтернет (аналітичний огляд)//Вісник Книжкової палати. - 1998. - №6.-  С.22-26.

4. Цивін М.Н., Дубов Д.В. Віртуальність як властивість електронного документа//Вісник КНУКіМ.

5. Бойкова О.Ф. Вопросы авторского права в деятельности электронных библиотек//Научно-техническая информация. Сер.1-2001.-№10.-С.22-25.

6. Сурнікова Ю. Дублінський формат опису електронних публікацій в Internet та проблеми його адаптації в Україні//Вісник Книжкової палати.-2003.-№8.-С.24-26.

7. Каспарова Н.Н. Библиографическое описание электронных ресурсов в России: национальные аспекты в контексте международного опыта//Библоиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые форми сотрудничества: Матер.междунар. конф. «Крым-99».-Симферополь: Таврида, 1999. - Т.1. - С.304-305.

8. Мелюхин И.С. О зарубежном опыте регулирования Интернета//Научно-техническая информация.Сер.1. - 1998.-№3. - С.8-10.

9. Матвиенко О.В. Обеспечение информационной экологии как социальная функция информационного специалиста //Материалы Международной научной конференции «Информационная свобода и информационная безопасность» (Краснодар, 30-31 октября 2001 г.).-2001.-С.373-375.

10. Матвієнко О.В. Іnternet як технологія підтримки інформаційної діяльності в галузі мистецтва//Мистецтво та освіта.-1999.-№4.-С.49-52.

11. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. INTERNET - засіб доступу до міжнародних інформаційних ресурсів//Бібліотечний вісник.-1996.-№1.-С.5-7.

12. Максимов Н.В., Забегаева Н.Н. Информационный поиск и модели поведения пользователей//НТИ.Сер.1.-2001.-№11.-С.10-21.

13. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Електрон.ресурс] http://textbook.openweb.ru/chapter4/glava4-1.html.

14. Как работают поисковые системы http://www.dimok.ru/notes/seo_how_search_engines_work.html

15. Особенности работы поисковых систем http://ru-board.com/new/article.php?sid=132

16. "Семь ключей" - пособие новичкам в интернете http://websib.ru/7key/

17. Справочники и поисковые системы глобального масштаба http://www.openweb.ru/stepanov/library/gsengine.htm

18. Галкина Н.Н. Цитирование электронных публикаций//Мир библиографии.- 1999.- №4.- С.21-24.

19. Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические рекомендации [Электрон. ресурс]./Сост.: Бахтурина Т.И., Дудник И.С., Плохоцкая Л.С.; Отв. ред. Каспарова Н.Н.-М.: РГБ, 1998.- ISBN 5-7510-0085-4.- Способ доступа: URL: http://www.rsl.ru.- Загл. с экрана.

20. Березовская И., Берченко Н. Патентная информация ON-LINE: По материалам журнала "МИР INTERNET" http://aliona.w3.lt/Patent.htm.

21. Law and Internet: Организационно-правовые рекомендации по представлению сайта органа власти и управления Российской Федерации в сети Интернет<www.russianlaw.net/law/acts/z29.htm

22. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Електрон. ресурс] URL: http://libs.ru/doc/textbook/index.html