Распечатать страницу

Лекція №7, Корпоративні програмні системи (КПС)

« Назад

Код роботи: 1093

Вид роботи: Лекція

Предмет: Інформаційні системи і технології (ІСіТ)

Тема: №7, Корпоративні програмні системи (КПС)

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Вступ. Загальні характеристики КПС. Класи КПС

2. Корпоративна програмна система «Галактика»

3. Інтегрована корпоративна система «SAP R/3»

4. Упровадження корпоративних систем

Список літератури

1. Глушков В.М. Основные принципы построения автоматизированных систем организационного управления // Избранные труды. – К.: Наукова думка, т. 3, 1990.

2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. - К.: КНЕУ, 2001.

3. 1C: Предприятие, версия 7.7. Руководство пользователя. – М.: Фирма «1С», 2000.

4. ОФИС 2000. Руководство пользователя. – Львов: «АБ Система», 1997. – http://www.ab-system.com.

5. «Miracle-5». Руководство пользователя. – К.: «Миратех», 1999. - http://www.miratech.kiev.ua.

6. Система «Галактика». Концепция и основные компоненты. – М.:«Галактика», 2002. - http://www.galaktika.ru.

7. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. – Тернопіль: “Карт-бланш”, 2001.

8. Ребшток М., Хильдебрант М. R3 – менеджмент. – Минск: Новое знамя, 2001.

9. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. - М.: Финансы и статистика, 1997.