Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 134. Індивідуально-розрахункова робота Інформатика Основи розробки додатків Пакет 2. Варіант 12

Індивідуально-розрахункова робота Інформатика Основи розробки додатків Пакет 2. Варіант 12

« Назад

Код роботи: 134

Вид роботи: Індивідуально-розрахункова робота

Предмет: Інформатика

Тема: Основи розробки додатків Пакет 2 Варіант 12

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Алгоритмізація обчислювальних процесів

1.1. Розробка алгоритмів для обчислення добутку функції та функції користувача

1.2. Запис формалізації для алгоритмів

РОЗДІЛ ІІ. Реалізація обчислювальних алгоритмів та аналіз даних в MS Excel

2.1. Розрахунок функції в MS Excel

2.2. Побудова графіку взаємозалежності

РОЗДІЛ ІІІ. Основи офісного програмування

3.1. Розрахунок добутку функції та знаходження функції користувача за допомогою VBA

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

В сучасному світі задля нормального функціонування суб’єктів економічної діяльності та людини як складової процесу суспільного виробництва розвиток інформаційних систем і технологій стає пріоритетним питанням. Основа розвитку держави – в економічній стабільності та готовності членів суспільства до вдосконалення середовища, в якому вони знаходяться.

Visual Basic for Applications (VBA) — дещо спрощена реалізація мови програмування Visual Basic, вбудована в лінійку продуктів Microsoft Office (включаючи версії для Mac OS), а також в багато інших програмних пакетів, такі як AutoCAD, WordPerfect і ESRI ArcGIS. VBA покриває і розширює функціональність спеціалізованих макросів, що раніше використалися, таких як WordBasic.

VBA — не просто стандартна макромова додатків Microsoft Office: цей інструмент застосовується для розширення функціональних можливостей додатків, у яких він використовується. Наприклад, можна додати власне меню або функцію до вбудованих засобів Excel, або створити свого майстра, щоб спростити створення презентацій в PowerPoint. Спільно використовуючи VBA з програмами Microsoft Office, можна вирішувати дуже складні задачі. Наприклад за допомогою VBA можна:

1. Створити макроси, які дозволяють автоматизувати роботу та розширюють функціональні можливості додатка, у який вбудований VBA.

2. Змінити меню будь-якого додатка Microsoft Office.

3. Створити власне діалогове вікно і додати йому необхідний зовнішній вигляд.

Метою індивідуально-розрахункової роботи є удосконалення та систематизація вивченого про  середовища програмування Visual Basic for Application, його системи меню, режимів роботи, текстового редактора програм, виконання программ та розрахунків заданого типу.

Отже, мова програмування VBA – мова сучасного інформаційного простору економіки та фінансів. Враховуючи практичність використання та  високу продуктивність роботи програм, створених в VBA, можна твердити, що процес впровадження вивчення мови програмування VBAв вищих навчальних закладах є базисом для формування професійних навичок і вмінь майбутніх фахівців певних галузей суспільного виробництва (зокрема, економіки).

Можна зробити висновки, що досконале вивчення мови програмування  VBA та комп’ютерних можливостей допомагає студентам та фахівцям безперешкодно реалізовувати себе у сфері інноваційної діяльності через засвоєння норм і принципів програмування VBA. Процес становлення інформаційної особистості є складним і багатогранним, але наслідки позитивного вирішення цього процесу є надзвичайно продуктивними для розвитку національної економіки держави, що перебуває в трансформаційному періоді розвитку інформаційних систем і технологій.

1. В.М. Беспалов та ін. Інформатика для економістів: Навч. посібник.– К.: ЦУЛ, 2003.– 799 с.

2. Іванов В.Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальноЇ техніки: Навч. Посібник. –К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

3. Литвиненко Т.Д. Visual Basic 6.0: Уч. пос. для вузов.– М: Горячая линия-Телеком,2001,- 140 с.

4. Петрусос Е. Visual Basic 6.0. Руководство разработчика, в 2т.-Киев: «Ирис», BHV, 2000.- 560 с.

5. Поденежко О.В., Сьомка Н.К. Офісне програмування VBA/ О.В.Поденежко,Н.К.Сьомка:навч.пос.-Ірпінь:НУДПСУ,2010.-153 с.

6. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. О.І. Пушкаря.– К.: Академія, 2002.—703с.

Завдання 1. Скласти схему алгоритму i програму для знаходження суми або добутку заданої функції.

В-12.1

Завдання 2. Скласти схему алгоритму i програму для знаходження функції користувача

В-12.2