Распечатать страницу

Шпаргалка Соціологія 45 питань

« Назад

Код роботи: 057

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Соціологія

Тема: 45 питань

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Об'єкт та предмет соціології.

2. Категорії й закони соціології.

3. Соціологія в системі суспільства наук.

4. Структура соціологічної науки.

5. Функції соціології.     

6. Завдання соціології у вирішенні проблем реформування українського суспільства.

7. Основні етапи розвитку соціологічної науки.

8. Сутність позитивізму О.Конта.

9. Соціологічна теорія Г.Спенсера.

10. Матеріалістична соціологія К.Маркса.

11. Соціологічні концепція Е.Дюркгейма.

12. М.Вебер та розвиток гуманістичної соціології.

13. Соціологія розуміння Г.Зіммеля.

14. Загальна характеристика сучасних соціологічних концепцій.

15. Історія соціології та сучасність.

16. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні.

17. Поняття суспільства та класифікація суспільств.

18. Соціальна структура суспільства. Види соціальних структур.

19. Сутність теорії соціальної стратифікації.

20. Основні складові суспільства.

21. Інституціоналізація суспільства як соціальне явище.

22. Поняття соціального інституту. Типологія соціальних інститутів.

23. Соціальні організації та їх види.

24. Взаємозв'язок соціальних інститутів, організацій та їх особливості у суспільстві.

25. Соціальні зміни та соціальний розвиток.

26. Соціальна еволюція. Концепції соціального еволюціонізму.

27. Соціальна революція.

28. Соціальна природа людини та структура особистості. 

29. Типологія особистості                                                        

30. Сутність процесу соціалізації.

31. Характеристика теорій соціалізації.

32. Соціальна поведінка людини та її типи.

33. Соціальні норми у регуляції міжособової взаємодії.

34. Стимулювання соціальної поведінки людини.

35. Відхилення у соціальній поведінці людини.  

36. Сутність соціального контролю та його елементи.

37. Соціальні санкції.

38. Функції соціального контролю.

39. Соціальний конфлікт та причини його виникнення

40. Особливості соціальної поведінки людини у конфлікті

41. Соціологічне дослідження та його сутність

42. Методи збору первинної-соціологічної інформації

43. Методи обробки емпіричних даних.

44. Сутність програми соціологічного дослідження.

45. Використання в соціології психологічних методів дослідження