Распечатать страницу

Шпаргалка Історія української культури 33 питання

« Назад

Код роботи: 046

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія української культури

Тема: 33 питання

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Розкрити поняття «культура»

2. Назвати і розкрити суть основних функцій культури

3. Охарактеризувати структуру феномену «культура»

4. Визначити ментальні особливості української культури

5. Дати характеристику зовнішнім та внутрішнім факторам розвитку культури українського народу

6. Охарактеризувати досягнення трипільської культури

7. Вплив античної та греко-християнської культури на давню українську культуру

8. Скласти порівняльну характеристику язичницької та християнської культурних епох Київської Русі

9. Охарактеризувати розвиток літератури Київської Русі

10. Визначити роль освіти у розвитку культури Київської Русі

11. Охарактеризувати розвиток мистецтва Київської Русі

12. Розвиток братських шкіл і книгодрукування в Україні

13. Охарактеризувати політичні та історичні умови формування культури України у ХІV- першій половині ХVІІ ст.

14.Острозький греко-слов’яно-латинський колегіум та його вплив на розвиток української культури

15. Розвиток книгодрукування в Україні у 17 – 18ст.

16. Значення Києво–Могилянської академії у розвитку української культури. Видатні діячі культури і науки академії

17. Охарактеризувати розвиток українського мистецтва 14 – першої половини 17 ст.

18. Стильові особливості українського бароко. Пам’ятки архітектури і мистецтва

19. Визначити роль української освіти 14 – першої половини 17 ст. у розвитку культури

20. Козацтво та його роль у культурному поступі українського народу

21. Визначити передумови культурно-національного відродження в Україні у 19 ст.

22. Охарактеризувати розвиток архітектури 17-18 ст.

23. Визначити роль освіти та науки у розвитку культури в добу культурно національного відродження в Україні у 19 ст.

24. Дати характеристику розвитку образотворчого мистецтва у 19 ст.

25. Охарактеризувати розвиток української літератури: провідні тенденції та художні стилі

26. Визначити вплив діяльності Кирило–Мефодіївського товариства на культурне самоутвердження української нації

27. Охарактеризувати культурне життя України в 30-х рр. «Розстріляне відродження»

28. Дати характеристику український культурі в період політичної відлиги (1956-1961 рр.)

29. Охарактеризувати соціокультурну ситуацію в Україні у 70-80 роках

30. Визначити особливості українського національного відродження у 90-х рр. 19 ст.

31. Перші книги, які вийшли слов’янською мовою

32. Романтичні жанри, характерні для української літератури 19 ст.

33. Жанри музичної творчості 17-18 ст.