Распечатать страницу

Лекція Стилістика, як окрема лінгвістична дисципліна

« Назад

Код роботи: 031

Вид роботи: Лекція

Предмет: Стилістика української мови

Тема: Диференціальні рівняння. Задача Коші

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2014

Ціна: безкоштовно

1. Зміст обсяг поняття “стилістика”

2. Етапи становлення стилістики як особливої наукової дисципліни

3. Предмет і структура цієї науки

4. Методи і прийоми досліджень

5. Зв’язок стилістики з іншими лінгвістичними і нелінгвістичними дисциплінами (самостійно за джерелом №1)

1. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища шк., 2003

2. Кожина М. Стилистика русского языка – М.: Просвещение, 1983

3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. – К.: Довіра, 1999

4. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К.: Наукова думка, 1973

5. Чередниченко І.Г. Нариси з загальноі стилістики сучасної української мови. – К.: Рад. шк., 1962

6. Культура мови вчителя: Курс лекцій / за заг. ред. О.Г. Муромцевої. - Харків: Гриф, 1998

7. Пономорів О.Д. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000