Распечатать страницу

Лекція Методи і прийоми роботи над журналістським текстом

« Назад

Код роботи: 935

Вид роботи: Лекція

Предмет: Журналістський фах

Тема: Методи і прийоми роботи над журналістським текстом

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Текст як продукт журналістської творчості та носій інформації. Ознаки журналістського тексту

2. Категорії «якості», структурні особливості та логічна схема журналістського тексту

3. Етапи створення журналістського матеріалу

3.1. Виникнення задуму

3.2. Процес збирання та загальний алгоритм опрацювання інформації журналістом

3.3. Формування теми й створення концепції. Методологія розроблення теми в журналістиці

4. Реалізація творчого задуму: процес написання матеріалу. Послідовність кроків у процесі написання матеріалу

4.1. Складання плану

4.2. Підбір заголовка

4.3. Прийоми створення заголовка

4.4. Композиція журналістського матеріалу. Композиційні прийоми

5. Творчі прийоми написання журналістського матеріалу. Пошуки творчого алгоритму

6. Алгоритм саморедагування журналістського матеріалу. Основні методи і прийоми редагування написаного матеріалу

7. Стадії впливу та етапи сприйняття журналістського тексту

Використана література

1. Ворошилов В. Журналистика: учебник В. Ворошилов. – СПб: Издательство Михайлова В. А., 2001. – 304 с.

2. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 287 с.

3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2008. – 270 с.

4. Ким М. Технология создания журналистского произведения / М. Ким. – СПб : Изд-во В. А. Михайлова, 2001. – 319 с.

5. Колесниченко А. В. Прикладная журналистика: учебное пособие / А. В. Колесниченко. – М.: Изд-во Моск-го ун-та, 2008. – 180 с.

6. Коновалова О. В. Основы журналистики: учебное пособие / О. В. Коновалова. – М.;. Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 271 с

7. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов / Г. Лазутина. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 240 с.

8. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник. – вид. 3-е доп. і поліпш. – К.: ЦУЛ, 2003. – 284 с.

9. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики : учеб. пособие / О. Р. Самарцев. – М.: Академический Проект, 2007.

10. Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород: Закарпаття, 2007. – 224 с.

11. Капелюшний А. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ : Аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А. Капелюшний. – Львів: ПАЇС, 2004. – 575 с.

12. Корконосенко С. Основы творческой деятельности журналиста / С. Корконосенко. – СПб.: Знание, 2000. – 120 с.

13. Москаленко А. Теорія журналістики : навч. посіб. / А. Москаленко. – К.: ЕксОб, 2002. – 335 с.

14. Нерух О. О. Першооснови журналістської творчості : навчальний посібник / О. О. Нерух. – Харків : Світ дитинства, 2000. – 108 с.

15. Олешко В. Ф. Журналистика как творчество: учебное пособие для курсов «Основы журналистики» и «Основы творческой деятельности журналиста». – М.: Рип-холдинг, 2004. – 220 с.