Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Журналистика (Журналистская специальность) \ 931. Лекція Адаптація методів історії, моделювання, економіки, політології та психології в журналістській діяльності

Лекція Адаптація методів історії, моделювання, економіки, політології та психології в журналістській діяльності

« Назад

Код роботи: 931

Вид роботи: Лекція

Предмет: Журналістський фах

Тема: Адаптація методів історії, моделювання, економіки, політології та психології в журналістській діяльності

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Загальна характеристика міждисциплінарних методів у журналістиці

2. Система історичних методів у журналістиці

2.1. Загальна характеристика методів історії

2.2. Метод історичної реконструкції як метод пізнання минулого та діалогу культур в журналістиці

2.3. Порівняльно-історичний метод та метод архівного дослідження

2.4. Біографічний та автобіографічний методи як важливе джерело відомостей про особу

3. Метод портрета в журналістиці

3.1. Загальні риси портретного методу

3.2. Портрет і біографія: гранична сутність понять

3.3. Методи і прийоми роботи журналіста над портретом. Практичні поради щодо створення портрета

4. Моделювання в журналістиці. Тип видання як модель

5. Економічний аналіз у журналістиці

6. Методи політології в журналістській діяльності

7. Основні методи психології журналістики

Використана література

1. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 287 с.

2. Колесниченко А. В. Прикладная журналистика: учебное пособие / А. В. Колесниченко. – М.: Изд-во Моск-го ун-та, 2008. – 180 с.

3. Мельник Г.С. Методы журналистики: учеб. пос. / Г. С. Мельник, М. Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 272 с.

4. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [навчальний посібник] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова; [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Преса України, 2008. – 144 с.

5. Різун В. В. Основні теоретичні засади моделювання ЗМІ / В. В. Різун, Т. В. Скотникова // Наукові записки Інституту журналістики. – т. 28. – К., 2007. – Режим доступу до статті: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1987.)

6. Тертычный А. А. Методы профессиональной деятельности журналиста / А. А. Тертычный. – УП. М. : Икар, 2010. – 298 с.

7. Білецький Л. Т. Основи української літературно-наукової критики / Л. Т. Білецький. – К. : Либідь, 1998. – 240 с.

8. Воронова М. Методи творення літературних портретів / М. Воронова // Образ. – 2004. – Випуск 5. – С. 48–52.

9. Воронова М. Ю. Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів / М. Ю. Воронова // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 44–50.

10. Воронова М. Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / М. Ю. Воронова / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут.

11. Григорьева Л. М. Биографический метод в современных глянцевих журналах / Л. М. Григораш // Вестник Московського университета, 2010. – С. 231–242.

12. Мигаль О. Портрет у реальностях часу / О. Мигаль. – Л.: Каменяр, 2003. – 146 с.

13. Хилько М. М. Філософські методи у дослідженні журналістикознавства / М. М. Хилько // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць]. – Вип. 80. – К. , 2009. – С. 133 – 144.