Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Журналистика (Журналистская специальность) \ 929. Лекція Поняття про метод та прийом журналістики. Специфіка й схема пізнання об’єкта в журналістиці

Лекція Поняття про метод та прийом журналістики. Специфіка й схема пізнання об’єкта в журналістиці

« Назад

Код роботи: 929

Вид роботи: Лекція

Предмет: Журналістський фах

Тема: Поняття про метод та прийом журналістики. Специфіка й схема пізнання об’єкта в журналістиці

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Загальнонаукове уявлення про метод

2. Поняття методу в журналістиці

3. Метод і прийом, метод та жанр журналістики: співвіднесення понять

4. Методи вивчення та викладу як базові складники методу журналістики

5. Загальна методологія пізнання об’єкта в журналістиці. Схеми пізнання об’єкта

6. Типи мислення. Журналістика як практичне мислення

7. Докази й аргументи в журналістиці. Типи та специфіка образності

Використана література

1. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 287 с.

2. Ким М. Технология создания журналистского произведения / М. Ким. – СПб : Изд-во В. А. Михайлова, 2001. – 319 с.

3. Коновалова О. В. Основы журналистики : учебное пособие / О. В. Коновалова. – М. ;. Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. – 271 с

4. Мельник Г.С. Методы журналистики : учеб. пос. / Г. С. Мельник, М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 272 с.

5. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник. – вид. 3-е доп. і поліпш. – К. : ЦУЛ, 2003. – 284 с.

6. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [навчальний посібник] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова ; [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Преса України, 2008. – 144 с.