Распечатать страницу

Нпора за предмету Журналістика - 21 питання

« Назад

Код роботи: 834

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Журналістика

Тема: 21 питання

Кількість сторінок: 90

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Поняття „інформаційні центри” („інформаційні служби”) та їхня класифікація. Місце інформаційних агентств у системі ЗМК

2. Репортаж: визначення жанру, способи викладу матеріалу, стилістичні особливості

3. Фоторепортаж у сучасній журнальній періодиці

4. Специфіка ЗМІ як громадянської інституції та як бізнес-структури

5. Характерні тенденції та особливості розвитку міжнародної журналістики

6. Замітка: визначення й особливості написання. Жанрові, змістові та структурні різновиди заміток

7. Види публіцистичного образу

8. Особливості діяльності прес-центрів та прес-бюро. Робота прес-секретаря та речника

9. Загальна характеристика видів наукового (аналітико-синтетичного) опрацювання документів

10. Історична ретроспекція українського радіо

11. Функції та принципи журналістики

12. Етичний кодекс українського журналіста. Кодекс професійної етики українського журналіста

13. Загальні принципи роботи з джерелами інформації та етичні заборони в процесі збору інформації. Права та етичні обов’язки журналіста під час виборів

14. Етичні стандарти екстремальної журналістики. Конфлікт інтересів та ставлення журналіста до преференцій

15. Етичні взаємини журналіста з людиною як з об’єктом діяльності (втручання в особисте життя, „люди в горі” та ін.)

16. Принципи опублікування спростувань та виправлень

17. Етичні принципи рекламування в ЗМІ. Інтернет та його етичні проблеми

18. Сучасний стан розвитку журналістського розслідування в Україні: друковані, мультимедійні ЗМІ та розслідувальні агенції

19. Застосування прихованої зйомки в роботі журналіста: етично-правовий аспект. Проведення фото- й відеозйомки на приватній території

20. Сучасні українські медіа: типологійна структура та проблематика

21. Технологія журналістського розслідування