Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Философия \ 6163. Есе Основні метафізичні розмисли за працею Рене Декарта «Метафізичні розмисли»

Есе Основні метафізичні розмисли за працею Рене Декарта «Метафізичні розмисли»

« Назад

Код роботи: 6163

Вид роботи: Есе

Предмет: Філософія

Тема: Основні метафізичні розмисли за працею Рене Декарта «Метафізичні розмисли»

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ОформленняМетодичка

Актуальність дослідження

1. Метафізичні розмисли Рене Декарта

2. Критичний аналіз розуміння метафізичних розмислів Рене Декарта

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність дослідження

Згідно Декарту, матефізика повинна стати головним засобом пізнання природи. Створений світ Декарт ділить на два роди субстанцій - духовні і матеріальні. Головне визначення духовної субстанції - її неподільність, найважливіша ознака матеріальної - її подільність до безкінечності. Основні атрибути субстанцій - це мислення і протяг, інші їх атрибути похідні від цих: уява, почуття, бажання - модуси мислення; фігура, положення, рух - модуси руху. Нематеріальна субстанція має в собі, згідно Декарту, "вроджені" ідеї, які притаманні їй спочатку, а не придбані в досвіді. Дуалізм субстанцій дозволяє Декарту створити матеріалістичну фізику як вчення про протяжну субстанцію і ідеалістичну психологію як вчення про субстанцію мислячу. Сполучною ланкою між ними виявляється у Декарта бог, який вносить у природу рух і забезпечує інваріантність усіх її законів.

Рене Декарт у своїй філософії робив наголос на значення суб'єкта і його прагнення до якомога більшої достовірності знання. Його метою в картезіанській філософії є досягнення безсумнівної істини так як в цій філософії вихідним пунктом є сумнів. У своїх працях Декарт намагається довести існування всього, що існує поза самосвідомістю і йому це вдається тільки через доведення буття Бога. Декартівська антропологія також грунтується на ідеї дуалізму тілесної і духовної субстанцій. Людина містить у собі частини з обох світів. Їх гармонію у людині Декарт намагався пояснити через вчення про життєві духи; які забезпечують взаємодію тілесного з духовним.

1. http://www.philosophy.ru/.

2. Покотило К. М., Таранов С.В. «Філософські мандри». - Бровари: ВНЗ «ЕТУ», 2012. - 108 с.

3. Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій – К.: Вілбор, 2013. – 272 с.

4. Асмус В. Ф. Декарт. — М.: Высшая школа, 2006. — 335 с. — (Классика философской мысли.). — 3000 прим. — ISBN 5-06-005113-7.

5. Бессмертие философских идей Декарта (Материалы Международной конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Рене Декарта) / Ответственный редактор Мотрошилова Н. В. — М.: ЦОП Института философии РАН, 1997. – 181 с. - (Научное издание). – 500 прим. - ISBN 5-201-01958-7.