Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Документоведение и информационная деятельность \ 6124. Контрольна робота з курсу Документознавство і інформаційна діяльність - 5 питань

Контрольна робота з курсу Документознавство і інформаційна діяльність - 5 питань

« Назад

Код роботи: 6124

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Документознавство і інформаційна діяльність

Тема: 5 питань

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Сутність звернення громадян до органів державного управління та його документальний супровід

2. Захист конфіденційної інформації

3. Договір про депозитний вклад. Навести зразок

4. Ведення карток, книг обліку та особових справ

5. Розробити анкету соціального опитування

Висновки

Література

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю. Виходячи з даного пріоритету права і свободи людини та їх гарантії, що забезпечуються адміністративним (право на звернення) та судовим захистом, визначають зміст і спрямованість діяльності держави в особі її органів.

Через зміст Конституції України проводиться головна ідея, яка полягає в тому, що саме держава функціонує для людини, відповідає перед нею за свою діяльність. Досягнення максимальної ефективності такого функціонування пов’язане і з таким багатогранним явищем як законність.

Право громадян на звернення в органи державної влади, місцевого самоврядування, до посадових осіб та службовців цих органів є абсолютним, необмеженим та входить до найважливіших елементів адміністративно-правового статусу громадянина. Закон захищає права громадян на звернення проти "всякою і кожного" - проти невизначеного кола осіб. Не можуть бути прийняті законодавчі акти, що скасовують або зменшують це право. Кожна дієздатна людина має право звертатися до будь-якої державної або недержавної організації, до будь-якої посадової особи з важливим для неї питанням, маючи впевненість у тому, що її буде прийнято, а її звернення буде зареєстровано і своєчасно розглянуто, підсумком чого буде вмотивована відповідь про прийняте на підставах закону відповідне рішення.

Усі громадяни України рівні перед законом незалежно від походження, соціального та майнового стану, національної та релігійної належності. Рівноправність громадян забезпечується в усіх галузях економічного, політичного та культурного життя, що підтверджується відповідними положеннями національного правового масиву, у тому числі й Законом України "Про звернення громадян".

1. Зиновьева Н. Б. Документоведение [Текст]: учеб.-метод. пособ. / Н. Б. Зиновьева. - М.: Профиздат, 2004. - 208 с.

2. Кузнецова T. B. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) [Текст] / Т. В. Кузнецова. - 2-е изд. - М.: "Бизнес-дпсола", 2008. – 328 с.

3. Мамрак A. B. Українське документування: мова та стиль [Текст]: навч. посібник / А. В. Мамрак. - 3-є вид. - К.: Центр навч. літератури, 2009. - 364 с.

4. Организация работы с документами [Текст]: учебник / под ред. проф. В. А. Кудряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 592 с.

5. Палеха Ю. І. Управлінське документування: У 2 ч. [Текст]: навч. посібник / Ю. І. Палеха. - 4.1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних паперів). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 327 с.

6. Скібицька Л. Г. Діловодство [Текст]: навч. Посібник / Л. Г. Скібіцька. - Тернопіль, 2006. - 213 с.