Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 6070. Контрольна робота з курсу Соціологія - Варіант №6

Контрольна робота з курсу Соціологія - Варіант №6

« Назад

Код роботи: 6070

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Соціологія

Тема: Варіант №6

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Стан та розвиток соціології в сучасній Україні

2. Шлюб, як складова інституту сім’ї. Тенденції розвитку сімейних відносин в Україні

3. Соціальні конфлікти: генезис та логіка їх вирішення

Список літератури

1. Бєлугіна А. Р. Цивільний шлюб» як форма шлюбно-сімейних відносин // «Молода сім'я: проблеми та перспективи», ТГГПУ, Казань. – 2008.

2. Буленко Т. В. Тенденції розвитку української сім’ї та її проблеми на сучасному етапі / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. - К., 2001. - т. ІІІ, ч. 4. - С. 20-24.

3. Колеснікова Г. І. Соціологія і психологія сім'ї / Ростов-на-Дону: Фенікс, 2007.

4. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Базовий курс: Підручник. - К.: Каравела, 2005. - 312 с.

5. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009, - С. 74-82.

6. Черниш Н. Й. Соціологія. – К., 2009. – С. 18-32.

7. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008, - С. 85-88