Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История зарубежной литературы \ 5839. Курсова робота Особливості створення детективу на прикладі творів А. Крісті

Курсова робота Особливості створення детективу на прикладі творів А. Крісті

« Назад

Код роботи: 5839

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Тема: Особливості створення детективу на прикладі творів А. Крісті

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Особливості створення детективу

1.1. Канони класичного детективу

1.2. Способи створення персонажів в художній літературі

Розділ 2. Особливості авторського стилю й створення персонажів в творах Агати Крісті

2.1. Особливості стилю леді Агати Крісті

2.2. Головні герої та способи їх створення в творчості Агати Крісті

Висновок

Список використаної літератури

Таємниці та шляхи їх дослідження зачаровували та приваблювали людство завжди. Не даремно в міфах давніх греків присутній такий персонаж, як Сфінкс – бог, який дарує людям загадки. Завдяки розвитку прогресу та наукових знань про всесвіт, таємниці породили більшу кількість диспутів, в яких кожен займав визначену позицію. Відлуння давніх таємниць та потягу до загадок знайшли собі місце на сторінках особливої літератури, яка так і називається «детектив» (від "detego" – розкриваю, виявляю).

У наші часи література налічує багато творів детективного жанру, але, на жаль, не всі з них є якісними. Тому в сучасній літературі існує проблема написання нового та захоплюючого детективу. Цим і зумовлена актуальність даної роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є детектив, як літературний жанр та особливості його створення.

Предметом дослідження є стиль написання детективних романів Агатою Крісті.

В зв’язку з цим поставлена мета: продемонструвати процес написання взірцевого детективу на прикладі творів «королеви детективу» - англійської письменниці леді Агати Крісті. Дана мета передбачає розв’язання наступних завдань:

- розглянути канони класичного детективу;

- виявити способи створення образів персонажів;

- порівняти канони з написанням творів Агати Крісті.

В роботі використовуються методи дослідження, такі як опис, класифікація, аналіз.

Теоретичною основою роботи являються праці наступних авторів: Г.К. Честертона, С.С. Ван Дайна, Р. Нокса, Н.Н. Вольского та інших.

В процесі вивчення написання детективу ми прийшли до висновку, що створення твору даного жанру пов’язане з багатьма труднощами, такими, як дотримання норм класичного детективу та образів персонажів.

Ми встановили, що правила детективу являються важливою складовою цього жанру, так як в них в стислій формі містяться вдалі та невдалі детективні ходи.

Ми відмітили, що успіх гарної книги в більшості залежить від успішного створення образів персонажів.

На прикладі детективів англійської письменниці агати Крісті ми мали змогу спостерігати її способи створення позитивних та негативних персонажів.

При аналізі творчості агати Крісті нам вдалося виділити характерні для неї риси, які роблять її детективи більш захопливими та запаморочливими. Ці риси можуть бути властиві як частинам її творчості («вбивцею виявляється той, хто був виправданий раніше»), так і всієї творчості в цілому («наявність любовної лінії на детективному тлі»). Ми побачили, наскільки важким є шлях письменника й наскільки ми важливими є нюанси характерів та ситуацій під час написання книги.

В сфері детективу було організовано багато наукових досліджень, вже з кінця XIX сторіччя ця тема починає цікавити різноманітних письменників. Тим не менше, дослідження детективу залишається актуальним, тому що, описує структурні, композиційні та сюжетні особливості детективу, автори наукових досліджень дуже рідко залучають лінгвістичний та стилістичний апарат, мотивуючи це посередністю стилю детективу, шаблонністю його мови, запрограмованістю його персонажів, сюжетних ходів і так далі.

На мій погляд, творчість англійської письменниці леді Агати Крісті була й залишається однією з найкращих взірців детективу. ЇЇ книги визнані загальнонаціональним шедевром детективної літератури, та можуть слугувати багатьом письменникам еталоном для наслідування. Вивчення її творчості продовжується та заохочує нових спеціалістів в галузі лінгвістики та літературознавства. І це цілком виправдано, так як книги письменниці справляють неймовірне враження на світову літературу.

1. Борєв Ю. Б. Естетика. Теорія літератури: Енциклопедичний словник термінів. - М.: ООО "Видавництво Астрель": ООО "Видавництво АСТ", 2003. – 575 с.

2. Вольский Н. Н. Класичний детектив. Поетика жанру // http://literra.websib.ru/volsky/.

3. Як зробити детектив: Збірка статей Г. К. Честертона, Р. Нокса, С. С. Ван Дайна / Пер. В. Вороніна. - М.: Райдуга, 2004. - 298 с.

4. Фрей, Джеймс Н. Як написати геніальний роман / Пер. з англ. Н. Вуля. - СПб.: Амфора, 2005. - 239 с.

5. Енциклопедія для дітей. Том 15. Всесвітня література. Ч. 2. XIX и XX ст. / Глав. Ред. В. А. Володін. - М.: Аванта+, 2001. - 656 с.

6. Баннікова І. А. Про стилістичний контекст детективу та методи його дослідження і застосування: http://hclub.cluster.sgu.ru/lingvistic/11.html.

7. Бодик О. П., Сушко С. О. Науково-дослідна робота студентів-філологів. Курсова робота з історії зарубіжної літератури: Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Краматорськ: «Тираж-51», 2005. – 193 с.

8. Гіленсон Б. А. Історія літератури США: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладу. – М.: Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 97-99.

9. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. Том 2. Л-Я / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурської. Тернопіль: Богдан. – С. 359-361.

10.. Історія зарубіжної літератуиы XIX века: И 90 Підручник для філол. Спеціальностей / В. Н. Богословський, А. С. Дмітриєв, Н. А. Соловйова и др.; Під ред. Н. А. Соловйової. – М.: Вищ. шк., 1991. – С. 381-382.

11. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С. 400-401.

12. Храповицька Г. Н., Коровін А. В. «Історія зарубіжної літератури: Західноєвропейський та американський романтизм: Підручник / Під ред. Г. Н. Храповицької. – 2-е вид. – М.: Флінта: Наука, 2003. – С. 398-401.